The 2018 Bonus Pick Show Down

Updated: November 30th, 2018

Turn phone to see stock picks

# Username Stock Pick Gain
1 fl GBR.V 555.70%
2 TheGalvanizer GBR.V 555.70%
3 AlGreene FVAN.V 400.00%
4 Gnome SIC.V 300.00%
5 Rocketred PWCRF 300.00%
6 cal OCO.V 143.75%
7 teevee CFRX 132.67%
8 Wolfster CRZ.CN 101.61%
9 LKFWD MGG.V 88.24%
10 philipjames NRN.V 83.33%
11 stoneminer NRN.V 83.33%
12 obill ATE.V 75.86%
13 RSM CMB.V 63.64%
14 Maxhuntly DRYS 60.34%
15 DJS CCW.V 60.00%
16 Mutt SOJ.V 58.33%
17 kendor TLT.V 40.82%
18 ogi TLT.V 40.82%
19 Bullish BXR.V 33.33%
20 iceman VUI.V 25.00%
21 Aaron CGP.V 23.21%
22 ivopashov CGP.V 23.21%
23 Longzzzzz ISOL.CN 22.73%
24 specbidder SOLG.L 21.85%
25 Lemand TMRC 21.51%
26 miningstocksguide.com ELY.V 21.05%
27 schischi API.CN 14.71%
28 docjim10 TIGCF 10.31%
29 Tombookedtwo ARU.V 9.50%
30 SwingtraderMatt AXQ.V 9.09%
31 redlakecapital NOL-H.V 8.33%
32 Rulingmining IRC.AX 7.14%
33 Chiel GTT.V 6.76%
34 NoSoup4U BBS-H.V 5.56%
35 MiningCatalyst FRE.V 3.85%
36 Chase NKW.V 0.00%
37 Argentum BEA.V 0.00%
38 StarFire ARA.V 0.00%
39 1111 MAE.V 0.00%
40 touquoy AGB.V -0.65%
41 jachap KTR.V -3.57%
42 vynjan2006 ADZ.V -5.26%
43 janturco RG.V -8.33%
44 robmcleod RVG.V -8.57%
45 nobshere PEX.V -10.00%
46 Nelson PXX.TO -10.81%
47 Armchairanalyst99 NVM.V -11.11%
48 FairlyStockyTM RGX.TO -11.11%
49 Bach in NXE.TO -11.53%
50 Aztec CZO.V -14.00%
51 Newager23 RPM.V -15.14%
52 tzeb SRL.V -19.23%
53 Edp007 VRY.V -20.00%
54 MadeOfRubber JET.V -21.21%
55 thedave2006 JET.V -21.21%
56 Apples-of-Gold EXK -22.59%
57 martin AZM.V -24.32%
58 raymipo AZM.V -24.32%
59 laurentf WKM.V -25.00%
60 PamplonaTrader REG.V -25.95%
61 Pepek REG.V -25.95%
62 1ForDaMoney HLX.AX -26.19%
63 Jim514 ONE.V -26.32%
64 tschupr123 FNC.V -26.67%
65 kabeljau APN.V -26.67%
66 CautiousNow SMN.V -29.41%
67 Picklehead SMN.V -29.41%
68 jmm SMN.V -29.41%
69 2pac SME.V -31.18%
70 cole119 SME.V -31.18%
71 Jo SME.V -31.18%
72 EricTheActor SHRC.CN -31.63%
73 Nickemountainglory MRS.V -31.75%
74 Juan_Valdez PGF.TO -32.00%
75 ROD REN.V -32.08%
76 Mr. Smokey STNG -32.13%
77 stratanic SOR.AX -32.43%
78 Enviro111 INV.TO -34.78%
79 hmathur ICM.V -35.29%
80 Mxpx80 ICM.V -35.29%
81 Rangerbentman ICM.V -35.29%
82 Sigmund DGO.AX -35.38%
83 mick PUL.V -35.42%
84 rockj0ck YD.V -36.36%
85 Finanzr VTT.V -36.73%
86 Excelsior AEC.V -37.14%
87 slmjr TCO.V -37.50%
88 CriticalInvestor MOGO.TO -37.62%
89 anomalloy ROE.V -37.88%
90 jfostertm ROE.V -37.88%
91 madmann QNC.V -38.89%
92 chergui MEK.V -38.89%
93 mgold MEK.V -38.89%
94 RD85 MEK.V -38.89%
95 Onlyflaws VRR.V -39.06%
96 SASKEXPRESS VRR.V -39.06%
97 HiHoSilver IPT.V -39.13%
98 hunter IPT.V -39.13%
99 KevinS IPT.V -39.13%
100 SteveSt IPT.V -39.13%
101 highgrade SBB.TO -39.21%
102 Tyken JUGR.V -40.00%
103 MiningBookGuy KMT.AX -40.00%
104 Nick RTG.AX -40.00%
105 brian FREE.V -40.00%
106 ng13 IME.CN -41.30%
107 TheLip2 ARV.AX -41.51%
108 engineer MTS.V -42.86%
109 Tfred MTS.V -42.86%
110 tigerslump MTS.V -42.86%
111 Markedtofuture PIO.AX -44.83%
112 Adrian Veidt NVO.V -45.26%
113 handleshmandle NVO.V -45.26%
114 Acelove LITH -46.67%
115 Empire GIII.V -47.06%
116 londonkiwi GIII.V -47.06%
117 EvenPrime OS.V -47.37%
118 MiningNovice OS.V -47.37%
119 shadowi OS.V -47.37%
120 TheBeach OS.V -47.37%
121 dropshot DV.V -47.89%
122 d.d.lindsay WNDW -48.75%
123 Fischlaender JG.V -49.23%
124 Goldfinger JG.V -49.23%
125 fijiwaya EBY.V -50.00%
126 rustypants EBY.V -50.00%
127 PhotoJ TAR.AX -50.00%
128 TheGiff TYE.V -50.00%
129 goldfanatic CRB.V -50.00%
130 LucTenHave SUV.CN -50.00%
131 bedrag BUZ-P.V -50.89%
132 ferd98bull BUZ-P.V -50.89%
133 JT AMY.V -50.91%
134 movovr AMY.V -50.91%
135 Vancity EPY.CN -51.22%
136 venisonstew ESK.V -51.85%
137 Markus NAM.V -52.17%
138 Drjw GGI.V -52.44%
139 Roychr GGI.V -52.44%
140 Vladdy GGI.V -52.44%
141 Z-Man GGI.V -52.44%
142 ez gains N.V -53.04%
143 Yohanlee N.V -53.04%
144 Mgb9313 IDK.CN -53.13%
145 MFung XAM.AX -53.57%
146 Robby XMG.CN -54.08%
147 99hockeypenguin VANC.V -54.69%
148 Happymiles DYA.V -56.25%
149 jimmyboy AIIM.V -57.14%
150 pineros AIIM.V -57.14%
151 soulMiner TK.V -57.53%
152 Mr.T.OMnur NUR.CN -57.69%
153 numbersguy OK.V -58.33%
154 K2 RRS.V -58.33%
155 Wintersleep ADD.V -59.38%
156 breccia MMV.V -59.42%
157 brucelionheart ERD.TO -60.83%
158 kjm LIT.V -61.11%
159 BS DSV.V -61.22%
160 JKMD43 MMS.V -61.54%
161 Minaki MMS.V -61.54%
162 Slowtrain MMS.V -61.54%
163 valcovest.com MMS.V -61.54%
164 Playa_2012 WHM.V -62.07%
165 Tron AZX.V -62.50%
166 donmac2117 TGIF.CN -62.93%
167 Moose_pasture ERC.V -63.16%
168 Sebinho WBE.AX -63.64%
169 Jam26 TO.CN -64.00%
170 jason BLS.V -64.00%
171 SFtrader GFG.V -64.15%
172 HHorseman BAY.V -65.63%
173 Swissy BAY.V -65.63%
174 toki BAY.V -65.63%
175 thew MDO.V -66.67%
176 Coppergorilla BCU.V -66.67%
177 goodie BCU.V -66.67%
178 investor765 BCU.V -66.67%
179 JPH BCU.V -66.67%
180 Mesro TNY.CN -67.05%
181 Zeromargin XAU.TO -67.46%
182 zappadong MON.V -67.86%
183 Allan WLF.V -68.10%
184 chatyak MOS.V -68.89%
185 m00tpoint MOS.V -68.89%
186 Wacko MOS.V -68.89%
187 ZoSha MOS.V -68.89%
188 UpShittzCreek LTE.V -69.66%
189 Rumi DW.TO -70.37%
190 Jgms ABM.L -70.40%
191 terrysteen RKS.CN -70.67%
192 ForestGump POR.V -71.43%
193 DannyOcean CT.V -71.88%
194 Goldgeo CRL.CN -72.06%
195 Sweden CRL.CN -72.06%
196 kayo LTX.V -72.73%
197 Dutch1664 GIGA.V -72.97%
198 aurum BGS.AX -73.51%
199 Instadalt DDB.CN -74.07%
200 dellsvigor LOTO.CN -75.76%
201 Rockstone NTY.V -75.86%
202 sihv NTY.V -75.86%
203 rane123 DXD.V -75.93%
204 1969Enigma HS.CN -76.32%
205 NicknStock HS.CN -76.32%
206 CarribeanDream CUV.V -77.27%
207 canmex BTT.V -78.57%
208 wolff BTT.V -78.57%
209 supra48 PEEK.V -79.10%
210 500wedge HARY.CN -79.38%
211 Samson NXN.V -80.00%
212 kelkel KALY.V -80.68%
213 monoaranya AAJ.AX -81.82%
214 Audax.77 VGM.V -83.33%
215 Rikyu TAC.V -84.38%
216 lnelson GOHE -85.61%
217 robtr31 DM.V -88.57%
218 Treb BLOK.V -88.79%
219 6furlongs IMEX.V -89.47%
220 Leni HIVE.V -91.25%
221 flooglebomb CPO.V -92.31%
222 rookie CZR.V -93.90%
223 kerfuffle OCLN -93.98%
224 BTO PLAY.CN -94.44%
225 Mathematics PLAY.CN -94.44%
226 Bringtherain WLGC -95.45%
227 Goldenboy7123 ICNM -99.00%