The 2018 Safest-2x-Bagger

Updated: March 16th, 2018


#UserNameStock 1Jan 1Feb 2% DiffStock 2Jan1Feb 2% DiffStock 3Jan 1Feb 2% DiffGain
1jimmyboyNOB.V0.1000.13535.00%PET.V0.0850.345305.88%VUI.V0.1200.095-20.83%106.68%
2LongzzzzzGLK.V0.0600.045-25.00%PET.V0.0850.345305.88%CXB.V0.1300.085-34.62%82.09%
3MiningCatalystVIT.V0.4350.400-8.05%BME.V0.6900.7204.35%NVX.V0.3000.740146.67%47.66%
499hockeypenguinNXO.V1.1301.2107.08%GGI.V2.4602.77012.60%APN.V0.2250.450100.00%39.89%
5LKFWDEXK2.3902.3900.00%MUX2.2802.010-11.84%MGG.V0.2550.550115.69%34.61%
6thedave2006JET.V0.6600.79019.70%RHT.V1.2902.29077.52%CMM.V0.6900.6900.00%32.41%
7kabeljauF.V0.8800.670-23.86%XMG.CN0.9801.15017.35%APN.V0.2250.450100.00%31.16%
8NopumpallowedUAV.CN0.0900.15572.22%BUZ.P.V0.5600.70025.00%TUO.V0.2100.185-11.90%28.44%
9YohanleeRKS.CN0.3750.43014.67%UAV.CN0.0900.15572.22%GSI.V0.1300.110-15.38%23.83%
10MartinbAGB.V1.5301.87022.22%CNL.TO3.3803.5003.55%TGZ.TO2.9904.12037.79%21.19%
11SebinhoAGY.AX0.2600.36038.46%JET.V0.6600.79019.70%EQX.V1.1201.1704.46%20.87%
12obillAKR.V0.1000.090-10.00%PNG.V0.1750.170-2.86%UAV.CN0.0900.15572.22%19.79%
13stoneminerVTT.V0.2450.240-2.04%TGZ.TO2.9904.12037.79%FWZ.V1.1901.47023.53%19.76%
14tschupr123MOS.V0.2250.190-15.56%AREV.CN0.6000.560-6.67%UAV.CN0.0900.15572.22%16.67%
151969EnigmaISOL.CN1.3201.50013.64%MTS.V1.1901.180-0.84%NOB.V0.1000.13535.00%15.93%
16ChielIPT.V0.3450.41018.84%F.V0.8800.670-23.86%NVO.V3.6905.44047.43%14.13%
17mgoldIPT.V0.3450.41018.84%OS.V0.0950.085-10.53%OOO.V0.2200.29031.82%13.38%
18RoychrGGI.V2.4602.77012.60%CCW.V0.3500.39512.86%ISOL.CN1.3201.50013.64%13.03%
196furlongsLTE.V1.4501.120-22.76%NVI.V0.1300.23076.92%BUS.V1.9801.680-15.15%13.00%
20ExcelsiorJAG.TO0.3450.38010.14%IPT.V0.3450.41018.84%AR.TO2.4002.5506.25%11.75%
21TheGiffMOS.V0.2250.190-15.56%EGT.V0.1650.26057.58%AUG.TO2.0701.800-13.04%9.66%
22EmpireAOI.TO1.4201.270-10.56%REZ.V0.2600.37042.31%PNG.V0.1750.170-2.86%9.63%
23HandleshmandleBME.V0.6900.7204.35%AMZ.V1.2601.63029.37%AAL.V1.2001.100-8.33%8.46%
24ZeromarginAMZ.V1.2601.63029.37%AKG.TO0.8900.9708.99%FCU.TO0.7750.650-16.13%7.41%
25supra48PAT.V1.2501.89051.20%EHT.V0.0950.085-10.53%LOTO.CN0.1650.130-21.21%6.49%
26LemandNVO.V3.6905.44047.43%WUC.CN1.0000.740-26.00%MDL.V0.1450.140-3.45%5.99%
27JRvGSOLG.TO0.5100.410-19.61%KBLT.V12.30012.9104.96%NM.V0.9401.24031.91%5.76%
28MiningBookGuyMOD.AX0.0510.047-7.84%SGI.V1.0601.25017.92%RSG.AX1.1401.2207.02%5.70%
29madmannHIVE.V3.4301.370-60.06%NVO.V3.6905.44047.43%NVDA193.500250.48029.45%5.60%
30HHorsemanBME.V0.6900.7204.35%KTN.V0.2050.165-19.51%OOO.V0.2200.29031.82%5.55%
31anomalloyTK.V0.7300.485-33.56%INP.V1.5701.500-4.46%ASND.TO0.7201.11054.17%5.38%
32FischlaenderUSAU1.6301.88015.34%GLDN.V0.1250.1304.00%ADZ.V0.0950.090-5.26%4.69%
33speculatorXOP.V0.0100.0100.00%NRG.V0.3800.245-35.53%NVO.V3.6905.44047.43%3.97%
34ZadmanTGZ.TO2.9904.12037.79%PONY.TO2.6701.980-25.84%AVE.V0.5200.510-1.92%3.34%
35Newager23AR.TO2.4002.5506.25%HUM.L34.28035.5003.56%EXK2.3902.3900.00%3.27%
361ForDaMoneyHLX.AX0.0420.037-11.90%AQI.AX0.1400.1400.00%KOR.AX0.0280.03421.43%3.17%
37MiningNoviceORG.V0.6700.560-16.42%IPT.V0.3450.41018.84%DV.V0.7100.7607.04%3.15%
38Goldenboy7123XMG.CN0.9801.15017.35%PAM.V0.2000.180-10.00%NTM.CN0.0700.0700.00%2.45%
39PhotoJVTT.V0.2450.240-2.04%BME.V0.6900.7204.35%KBLT.V12.30012.9104.96%2.42%
40robtr31CCC.V0.2200.36565.91%BWC.CN0.7000.7000.00%DM.V0.3500.140-60.00%1.97%
41martinBME.V0.6900.7204.35%COP.TO0.1200.110-8.33%EMX.V1.0301.1309.71%1.91%
42touquoyAGB.V1.5301.87022.22%OS.V0.0950.085-10.53%FR.TO8.4807.820-7.78%1.30%
43specbidderXMG.CN0.9801.15017.35%PIO.AX0.0290.025-13.79%NSU.TO3.0603.0600.00%1.18%
44MuttROXG.TO1.4001.100-21.43%MOZ.TO1.1500.940-18.26%JCO.V0.8201.17042.68%1.00%
45FinanzrTGZ.TO2.9904.12037.79%TK.V0.7300.485-33.56%MIN.TO1.3301.310-1.50%0.91%
46HoovORG.V0.6700.560-16.42%LMC.TO2.9202.770-5.14%GXS.V0.0650.08023.08%0.51%
47kassattackLRA.V0.7100.7302.82%AAL.V1.2001.100-8.33%VLE.TO4.3504.6406.67%0.38%
48vynjan2006OLA.V1.7801.270-28.65%REG.V1.8501.9002.70%TMQ.TO1.3901.76026.62%0.22%
49philipjamesSHL.V0.0300.0300.00%NOB.V0.1000.13535.00%NRG.V0.3800.245-35.53%-0.18%
50Jim514ACB.TO9.60010.95014.06%CRON.V9.74010.2305.03%N.CN2.9602.370-19.93%-0.28%
51MesroXMG.CN0.9801.15017.35%NXO.V1.1301.2107.08%WUC.CN1.0000.740-26.00%-0.52%
52chatyakIPT.V0.3450.41018.84%MRL.V0.2800.260-7.14%VRR.V0.3200.275-14.06%-0.79%
53DrjwGGI.V2.4602.77012.60%IPT.V0.3450.41018.84%FF.TO0.6200.410-33.87%-0.81%
54valcovest.comCUZ.V0.2800.32014.29%SIE.V0.2350.2558.51%MUN.V0.1300.095-26.92%-1.38%
55SamsonBAR.TO0.5500.420-23.64%PGM.V0.5600.5600.00%IPT.V0.3450.41018.84%-1.60%
56ChaseAXR.TO1.9901.750-12.06%NXE.TO3.2102.680-16.51%FWZ.V1.1901.47023.53%-1.68%
57laurentfMMY.V0.0650.0650.00%SWA.V0.1050.100-4.76%VTT.V0.2450.240-2.04%-2.27%
58BrecciaKEN.V0.1700.130-23.53%CEM.V0.1550.19022.58%AUX.V0.0750.070-6.67%-2.54%
59TronVIT.V0.4350.400-8.05%PGM.V0.5600.5600.00%NSU.TO3.0603.0600.00%-2.68%
60WolfsterMIN.TO1.3301.310-1.50%NSU.TO3.0603.0600.00%MUX.TO2.8602.670-6.64%-2.72%
61FanagaloVTT.V0.2450.240-2.04%ASM1.3401.270-5.22%MIN.TO1.3301.310-1.50%-2.92%
62canmexORG.V0.6700.560-16.42%BBI.V0.3500.40014.29%SNS.V0.4300.400-6.98%-3.04%
63shadowiIPT.V0.3450.41018.84%NRG.V0.3800.245-35.53%DV.V0.7100.7607.04%-3.21%
64engineerKL.TO19.27019.3700.52%GMKN.ME10850.00010927.0000.71%ABX.TO18.18016.130-11.28%-3.35%
65GoldfingerMIN.TO1.3301.310-1.50%NXE.TO3.2102.680-16.51%KOR.TO1.6501.7707.27%-3.58%
66flDV.V0.7100.7607.04%NXE.TO3.2102.680-16.51%TRST.CN9.1509.000-1.64%-3.70%
67SigmundVLE.TO4.3504.6406.67%KL.TO19.27019.3700.52%SMD.V0.5100.415-18.63%-3.81%
68KevinSORG.V0.6700.560-16.42%BBI.V0.3500.40014.29%MGM.V0.2600.235-9.62%-3.92%
69OnlyflawsSVM.TO3.2803.4806.10%MIN.TO1.3301.310-1.50%NXE.TO3.2102.680-16.51%-3.97%
70pinerosVUI.V0.1200.095-20.83%SHL.V0.0300.0300.00%RJX.A.V0.0650.0707.69%-4.38%
71rookieVTT.V0.2450.240-2.04%GQC.V0.3650.250-31.51%CZX.V0.2700.32520.37%-4.39%
72NumbersguyAZ.TO3.4604.31024.57%HSM.TO15.95015.000-5.96%WELL.V0.4400.300-31.82%-4.40%
73sihvAVZ.AX0.2300.30030.43%BGS.AX0.7550.500-33.77%SYA.AX0.0700.062-11.43%-4.92%
74jmmIPT.V0.3450.41018.84%CGP.V0.2800.190-32.14%VTT.V0.2450.240-2.04%-5.11%
75JoFWZ.V1.1901.47023.53%EGI0.6030.380-36.93%VTT.V0.2450.240-2.04%-5.15%
76londonkiwiJET.V0.6600.79019.70%VTT.V0.2450.240-2.04%TK.V0.7300.485-33.56%-5.30%
77ArgentumIPT.V0.3450.41018.84%GRG.V0.7000.600-14.29%ABRA.V0.2400.190-20.83%-5.43%
78FairlyStockyTMABCN.V1.5302.23045.75%MTS.V1.1901.180-0.84%AIS.V1.1700.440-62.39%-5.83%
79Dutch1664KL.TO19.27019.3700.52%BTO.TO3.8803.810-1.80%PG.TO3.6003.010-16.39%-5.89%
80MarkedtofutureIPT.V0.3450.41018.84%MMS.V0.0650.050-23.08%PIO.AX0.0290.025-13.79%-6.01%
81terrysteenDV.V0.7100.7607.04%USAS3.6203.250-10.22%MOS.V0.2250.190-15.56%-6.24%
82BSTK.V0.7300.485-33.56%OOO.V0.2200.29031.82%R.TO0.3300.265-19.70%-7.15%
83Edp007XMG.CN0.9801.15017.35%NGZ.V0.4650.310-33.33%AMY.V0.2750.260-5.45%-7.15%
841111MOZ.TO1.1500.940-18.26%MUX.TO2.8602.670-6.64%EDR.TO3.0203.1203.31%-7.20%
85tomjosdAG6.7405.940-11.87%EXK2.3902.3900.00%USAS3.6203.250-10.22%-7.36%
86Z-ManGGI.V2.4602.77012.60%MTS.V1.1901.180-0.84%FF.TO0.6200.410-33.87%-7.37%
87RobbyAIIM.V0.0700.0700.00%IDK.CN0.1600.140-12.50%MGM.V0.2600.235-9.62%-7.37%
88ogiFWZ.V1.1901.47023.53%ADZ.V0.0950.090-5.26%PHM.V0.1700.100-41.18%-7.64%
89WintersleepTK.V0.7300.485-33.56%NAL.TO1.0101.27025.74%MOS.V0.2250.190-15.56%-7.79%
90d.d.lindsayAN.V0.0750.065-13.33%ARG.TO1.1001.060-3.64%ATY.V0.7500.700-6.67%-7.88%
91miningstocksguideMMX.V1.8501.700-8.11%GRR.V0.2350.210-10.64%ASM1.3401.270-5.22%-7.99%
92StockTradeTOXOP.V0.0100.0100.00%LOTO.CN0.1650.130-21.21%FDM.CN0.1600.155-3.13%-8.11%
93jasonREG.V1.8501.9002.70%BKY.L56.00051.000-8.93%MOZ.TO1.1500.940-18.26%-8.16%
94goldfanaticLMC.TO2.9202.770-5.14%ARU.V2.4202.91020.25%BKR.V0.3400.205-39.71%-8.20%
95LucTenHaveBME.V0.6900.7204.35%AZM.V0.3700.310-16.22%RMX.TO1.4401.250-13.19%-8.35%
96TreasurechestpicksDDB.CN0.1350.130-3.70%HS.CN0.1900.095-50.00%AVM.CN0.0700.09028.57%-8.38%
97Mgb9313ORG.V0.6700.560-16.42%EQX.V1.1201.1704.46%SSP.V0.3350.290-13.43%-8.46%
98kjmMRS.V0.3150.280-11.11%IPT.V0.3450.41018.84%NGZ.V0.4650.310-33.33%-8.53%
99MickCJ.TO5.0904.540-10.81%CPI.TO0.6700.580-13.43%CTZ.V0.6400.630-1.56%-8.60%
100HappymilesNC.CN2.6001.270-51.15%ABCN.V1.5302.23045.75%DYA.V0.4800.380-20.83%-8.75%
101fijiwayaRTI.V1.7601.660-5.68%III.TO3.3902.270-33.04%EMH.V5.2105.85012.28%-8.81%
102BassmanBobTO.CN0.2500.190-24.00%MOS.V0.2250.190-15.56%GGI.V2.4602.77012.60%-8.98%
103SwissyELO.V1.0600.900-15.09%AOI.TO1.4201.270-10.56%MIN.TO1.3301.310-1.50%-9.05%
104jachapBME.V0.6900.7204.35%GQC.V0.3650.250-31.51%ADZN.V0.7600.750-1.32%-9.49%
105UpShittzCreekHTL.V0.7500.7500.00%VLE.TO4.3504.6406.67%AEP.V0.6700.430-35.82%-9.72%
106nobshereTUD.V0.4200.4302.38%PWCRF0.00110.00110.00%EAS.V0.0950.065-31.58%-9.73%
107JKMD43NXN.V0.3500.240-31.43%ACB.TO9.60010.95014.06%PWM.V0.7400.650-12.16%-9.84%
108NickMSR.AX0.0040.00525.00%PNL.AX0.4100.350-14.63%RTG.AX0.2500.150-40.00%-9.88%
109RulingminingSME.V0.4650.385-17.20%BKY.L56.00051.000-8.93%ANX.TO0.4000.385-3.75%-9.96%
110Adrian VeidtBGS.AX0.7550.500-33.77%NZC.AX0.3450.38511.59%MOD.AX0.0510.047-7.84%-10.01%
111icemanAOI.TO1.4201.270-10.56%GZZ.V0.2600.2703.85%PNO.V0.3850.295-23.38%-10.03%
112Mr. SmokeyTK.V0.7300.485-33.56%LYC.AX2.1802.54016.51%ARL.AX1.9001.645-13.42%-10.16%
113ivopashovTK.V0.7300.485-33.56%BME.V0.6900.7204.35%MIN.TO1.3301.310-1.50%-10.24%
114DKSIC.V0.0500.040-20.00%GCM.TO1.9602.41022.96%FF.TO0.6200.410-33.87%-10.30%
115K2TK.V0.7300.485-33.56%SHG.L4.4005.00013.64%VG.V0.2250.200-11.11%-10.35%
116kendorBMK.V0.1000.075-25.00%BBB.V0.3000.3000.00%TLT.V0.2450.230-6.12%-10.37%
117cherguiELD.TO1.8201.410-22.53%SCA.V0.0550.0550.00%MEX.V0.3300.300-9.09%-10.54%
118RODLGD.TO0.4400.418-5.11%NUG.V0.2000.165-17.50%REN.V0.2650.240-9.43%-10.68%
119WolffVTT.V0.2450.240-2.04%AUG.TO2.0701.800-13.04%SME.V0.4650.385-17.20%-10.76%
120GoldgeoGGI.V2.4602.77012.60%MTS.V1.1901.180-0.84%CRL.CN0.3400.190-44.12%-10.79%
121ZanmanIP.CN0.6200.6504.84%GGI.V2.4602.77012.60%HS.CN0.1900.095-50.00%-10.85%
1222pacERD.TO0.6000.420-30.00%AUZ.AX0.1200.100-16.67%CG.TO6.4407.28013.04%-11.21%
123teeveeCNL.TO3.3803.5003.55%III.TO3.3902.270-33.04%CPG.TO9.5809.120-4.80%-11.43%
124CautiousNowREG.V1.8501.9002.70%VTT.V0.2450.240-2.04%NRG.V0.3800.245-35.53%-11.62%
125cole119TK.V0.7300.485-33.56%MGA.TO0.2100.165-21.43%JET.V0.6600.79019.70%-11.76%
126TheGalvanizerETG.TO0.7700.495-35.71%IN.CN1.3301.3300.00%PGM.V0.5600.5600.00%-11.90%
127NelsonVTT.V0.2450.240-2.04%HIVE.V3.4301.370-60.06%NAL.TO1.0101.27025.74%-12.12%
128xenophonMIN.TO1.3301.310-1.50%VTT.V0.2450.240-2.04%TK.V0.7300.485-33.56%-12.37%
129MadeOfRubberVTT.V0.2450.240-2.04%TK.V0.7300.485-33.56%MIN.TO1.3301.310-1.50%-12.37%
130monoaranyaTOU.AX0.2100.150-28.57%AZX.V0.0800.09012.50%KC.V0.6400.500-21.88%-12.65%
131janturcoMOZ.TO1.1500.940-18.26%PRB.V1.5001.320-12.00%FR.TO8.4807.820-7.78%-12.68%
132donmac2117IP.CN0.6200.6504.84%GGI.V2.4602.77012.60%LG.V0.5000.220-56.00%-12.85%
133Juan_ValdezVTT.V0.2450.240-2.04%TK.V0.7300.485-33.56%VML.V0.3300.320-3.03%-12.88%
134dellsvigorFTR.V0.0900.10516.67%EAS.V0.0950.065-31.58%F.V0.8800.670-23.86%-12.93%
135hunterAG6.7405.940-11.87%NXE.TO3.2102.680-16.51%SAND4.9904.460-10.62%-13.00%
136CriticalInvestorHIVE.V3.4301.370-60.06%LMC.TO2.9202.770-5.14%BAY.V0.1600.20025.00%-13.40%
137kerfuffleLIO.V0.6300.6300.00%DGC.TO14.78011.940-19.22%TAO.TO0.4400.345-21.59%-13.60%
138BringtherainIVN.TO4.2403.000-29.25%IN.CN1.3301.3300.00%IDK.CN0.1600.140-12.50%-13.92%
139investor765MOS.V0.2250.190-15.56%MQR.V0.2950.36523.73%HS.CN0.1900.095-50.00%-13.94%
140RSMASE.CN0.0750.060-20.00%TORQ.V0.6000.6101.67%F.V0.8800.670-23.86%-14.07%
141RockstoneNTY.V0.1450.090-37.93%BWC.CN0.7000.7000.00%EMO.V0.1050.100-4.76%-14.23%
142ng13NDM.TO2.2401.120-50.00%XMG.CN0.9801.15017.35%SX.CN0.3350.300-10.45%-14.37%
143LeniNLC.V2.3001.890-17.83%KC.V0.6400.500-21.88%ANX.TO0.4000.385-3.75%-14.48%
144JgmsAML.AX0.3050.280-8.20%SMD.V0.5100.415-18.63%SME.V0.4650.385-17.20%-14.68%
145DJSSBB.TO2.2701.750-22.91%SOLG.TO0.5100.410-19.61%VTT.V0.2450.240-2.04%-14.85%
146DannyOceanBKR.V0.3400.205-39.71%LLP.CN0.3000.3000.00%CXN.TO0.1800.170-5.56%-15.09%
147dropshotSAND4.9904.460-10.62%KL.TO19.27019.3700.52%ETG.TO0.7700.495-35.71%-15.27%
148Audax.77MOS.V0.2250.190-15.56%VGM.V0.0900.060-33.33%MTA.V0.6600.6803.03%-15.29%
149MFungIPT.V0.3450.41018.84%ERD.TO0.6000.420-30.00%ETG.TO0.7700.495-35.71%-15.62%
150ferd98bullACU.V0.3000.235-21.67%AVE.V0.5200.510-1.92%POR.V0.1050.080-23.81%-15.80%
151jfostertmSWA.V0.1050.100-4.76%IMR.V0.1400.100-28.57%NHK.TO0.7400.630-14.86%-16.07%
152raymipoECR.V0.2100.195-7.14%REN.V0.2650.240-9.43%RRI.V0.3600.240-33.33%-16.64%
153brucelionheartWUC.CN1.0000.740-26.00%MTA.CN0.6600.6803.03%ECS.TO1.9501.410-27.69%-16.89%
154Jam26VTT.V0.2450.240-2.04%TK.V0.7300.485-33.56%MOS.V0.2250.190-15.56%-17.05%
155slmjrTK.V0.7300.485-33.56%NXE.TO3.2102.680-16.51%VTT.V0.2450.240-2.04%-17.37%
156WackoMOS.V0.2250.190-15.56%MRS.V0.3150.280-11.11%PONY.TO2.6701.980-25.84%-17.50%
157TheNextBigRushKC.V0.6400.500-21.88%WUC.CN1.0000.740-26.00%SWA.V0.1050.100-4.76%-17.55%
158Moose_pastureTK.V0.7300.485-33.56%VTT.V0.2450.240-2.04%WDO.TO2.1101.750-17.06%-17.55%
159RumiBOC.V0.3400.240-29.41%MWM.CN0.7400.470-36.49%XBC.V0.5700.64012.28%-17.87%
160EvenPrimeHIVE.V3.4301.370-60.06%NXE.TO3.2102.680-16.51%AGB.V1.5301.87022.22%-18.12%
161SteveStCLM.V0.9201.0109.78%VTT.V0.2450.240-2.04%AIS.V1.1700.440-62.39%-18.22%
162kokomNGZ.V0.4650.310-33.33%NRG.V0.3800.245-35.53%ONC.TO0.7100.81014.08%-18.26%
163flooglebombXMG.CN0.9801.15017.35%BMMJ1.4800.510-65.54%BE.CN2.6602.480-6.77%-18.32%
164ForestGumpXXII2.8002.480-11.43%TK.V0.7300.485-33.56%HVT.V1.2801.150-10.16%-18.38%
165TomBookedTwoBAR.TO0.540.420-22.22%BGM.V0.750.640-14.67%MOZ.TO1.150.940-18.26%-18.38%
166venisonstewCRON.V9.74010.2305.03%MYM.CN3.2502.380-26.77%MMJ.CN0.5500.365-33.64%-18.46%
167robmcleodIDM.V0.1050.080-23.81%WDO.TO2.1101.750-17.06%BGM.V0.7500.640-14.67%-18.51%
168kelkelJCO.V0.8201.17042.68%DM.V0.3500.140-60.00%ICM.V0.1700.105-38.24%-18.52%
169AaronNXE.TO3.2102.680-16.51%CIA.TO1.2801.190-7.03%TK.V0.7300.485-33.56%-19.03%
170SwingTraderMattVPY.V2.1002.32010.48%LTV.V0.3200.175-45.31%LLG.V2.4501.900-22.45%-19.10%
171ZoShaMOS.V0.2250.190-15.56%VONE.V0.0800.055-31.25%MRS.V0.3150.280-11.11%-19.31%
172MaxhuntlyVEIN.V0.0850.0850.00%EPY.CN0.2050.105-48.78%AEC.V0.3500.310-11.43%-20.07%
173SwedenKC.V0.6400.500-21.88%GXU.V0.2700.210-22.22%NXE.TO3.2102.680-16.51%-20.20%
174aurumARV.AX0.2650.190-28.30%PIO.AX0.0290.025-13.79%DEG.AX0.1600.130-18.75%-20.28%
175RD85AOT.V1.5201.350-11.18%MOS.V0.2250.190-15.56%CUV.V0.3300.215-34.85%-20.53%
176kgtGGI.V2.4602.77012.60%NC.CN2.6001.270-51.15%MMS.V0.0650.050-23.08%-20.54%
177HiHoSilverWDO.TO2.1101.750-17.06%SHNY9.5217.811-17.96%JNUG17.76012.840-27.70%-20.91%
178WhistlerguyGGI.V2.4602.77012.60%MOS.V0.2250.190-15.56%DM.V0.3500.140-60.00%-20.98%
179PepekALS.TO14.95012.980-13.18%NXE.TO3.2102.680-16.51%TK.V0.7300.485-33.56%-21.08%
180docjim10MTA.V0.2650.190-28.30%LYSDY1.7101.93313.02%GDQMF0.2890.150-48.10%-21.13%
181VladdyGGI.V2.4602.77012.60%WHM.V0.1450.090-37.93%TGIF.CN1.1600.710-38.79%-21.37%
182MathematicsNXE.TO3.2102.680-16.51%HIVE.V3.4301.370-60.06%AMD10.28011.47011.58%-21.66%
183goodieNXE.TO3.2102.680-16.51%TK.V0.7300.485-33.56%MOS.V0.2250.190-15.56%-21.88%
184Enviro111TV.TO1.5201.420-6.58%APH.TO18.70014.740-21.18%TGIF.CN1.1600.710-38.79%-22.18%
185SASKEXPRESSTK.V0.7300.485-33.56%VTT.V0.2450.240-2.04%CGP.V0.2800.190-32.14%-22.58%
186RikyuMRS.V0.3150.280-11.11%BEE.V0.2900.270-6.90%HS.CN0.1900.095-50.00%-22.67%
187Armchairanalyst99AIM.TO3.7401.600-57.22%PTG.TO2.2002.2401.82%AD.TO20.67017.960-13.11%-22.84%
188PickleheadS.TO1.7201.320-23.26%IKM.V0.5100.305-40.20%LMC.TO2.9202.770-5.14%-22.86%
189Apples-of-GoldGLDLF1.0400.900-13.46%SVM.TO3.2803.4806.10%HVBTF2.7371.050-61.64%-23.00%
190PamplonaTraderNXE.TO3.2102.680-16.51%SOLG.TO0.5100.410-19.61%TK.V0.7300.485-33.56%-23.23%
191RocketredLOTO.CN0.1650.130-21.21%EPY.CN0.2050.105-48.78%PWCRF0.0010.0010.00%-23.33%
192EricTheActorNXE.TO3.2102.680-16.51%SBB.TO2.2701.750-22.91%TK.V0.7300.485-33.56%-24.33%
193RangerbentmanMMG.V0.4550.365-19.78%SRI.V0.1050.085-19.05%NRG.V0.3800.245-35.53%-24.78%
194tigerslumpAIS.V1.1700.440-62.39%NAC.V0.6700.99047.76%DM.V0.3500.140-60.00%-24.88%
195TfredORG.V0.6700.560-16.42%SSV.V0.3800.250-34.21%EU.V0.0600.045-25.00%-25.21%
196Playa_2012WHM.V0.1450.090-37.93%NNN.V0.1050.060-42.86%IP.CN0.6200.6504.84%-25.32%
197bedragNC.CN2.6001.270-51.15%PKK.CN0.0550.045-18.18%IPA.V0.6000.560-6.67%-25.33%
198StarFireGBTC2016.00014.230-99.29%SNBN.SW3889.0005680.00046.05%OSK.TO3.3902.550-24.78%-26.01%
199moadibSRI.V0.1050.085-19.05%THCX.V4.0904.070-0.49%DM.V0.3500.140-60.00%-26.51%
200schischiVTT.V0.2450.240-2.04%CDB.V0.4300.200-53.49%SOLG.L30.00022.500-25.00%-26.84%
201thewMMS.V0.0650.050-23.08%BEL.V0.3050.225-26.23%EAS.V0.0950.065-31.58%-26.96%
202TheBeachNXE.TO3.2102.680-16.51%TK.V0.7300.485-33.56%CGP.V0.2800.190-32.14%-27.41%
203JTNXE.TO3.2102.680-16.51%TK.V0.7300.485-33.56%CGP.V0.2800.190-32.14%-27.41%
204BachEPY.CN0.2050.105-48.78%VTT.V0.2450.240-2.04%CGP.V0.2800.190-32.14%-27.65%
205zappadongWM.TO0.1000.070-30.00%BAR.TO0.5500.420-23.64%ERD.TO0.6000.420-30.00%-27.88%
206GnomeNXE.TO3.2102.680-16.51%CXO.V0.1950.160-17.95%NDM.TO2.2401.120-50.00%-28.15%
207highgradeETG.TO0.7700.495-35.71%TK.V0.7300.485-33.56%SOLG.TO0.5100.410-19.61%-29.63%
208TheLip2TK.V0.7300.485-33.56%ETG.TO0.7700.495-35.71%SOLG.L30.00022.500-25.00%-31.43%
209movovrAMY.V0.2750.260-5.45%LG.V0.5000.220-56.00%MMJ.CN0.5500.365-33.64%-31.70%
210AceloveSWRM0.0740.028-61.90%ROS.V0.0800.0800.00%CUV.V0.3300.215-34.85%-32.25%
211DimentosAIM.TO3.7401.600-57.22%JET.V0.6600.79019.70%HIVE.V3.4301.370-60.06%-32.53%
212JPHMMS.V0.0650.050-23.08%OK.V0.0600.045-25.00%HS.CN0.1900.095-50.00%-32.69%
213lnelsonUUUU1.7901.550-13.41%ECSIF1.5601.089-30.21%HVBTF2.7371.050-61.64%-35.09%
214soulMinerHIVE.V3.4301.370-60.06%TK.V0.7300.485-33.56%ORG.V0.6700.560-16.42%-36.68%
215NoSoup4UDM.V0.3500.140-60.00%DDB.CN0.1350.130-3.70%LG.V0.5000.220-56.00%-39.90%
216AztecHIVE.V3.4301.370-60.06%DYA.V0.4800.380-20.83%MEK.V0.0900.055-38.89%-39.93%
217SlowtrainNC.CN2.6001.270-51.15%HS.CN0.1900.095-50.00%MMS.V0.0650.050-23.08%-41.41%
218NicknStockHS.CN0.1900.095-50.00%LG.V0.5000.220-56.00%SDR.V0.0200.015-25.00%-43.67%
219CoppergorillaICM.V0.1700.105-38.24%HS.CN0.1900.095-50.00%NNN.V0.1050.060-42.86%-43.70%
220InstadaltMWM.CN0.7400.470-36.49%TGIF.CN1.1600.710-38.79%HIVE.V3.4301.370-60.06%-45.11%
221steveSIM.V0.5500.405-26.36%70LA.F0.8600.250-70.93%OEE.V0.1250.075-40.00%-45.76%
222BTOHIVE.V3.4301.370-60.06%KASH.V3.1500.315-90.00%PNO.V0.3850.295-23.38%-57.81%
223kayoKASH.V3.1500.315-90.00%HIVE.V3.4301.370-60.06%HS.CN0.1900.095-50.00%-66.69%

The 2018 Safest-2x-Bagger

Updated: March 16th, 2018

Note: Table data are condensed versions for mobile applications.
#UserNameStock 1Stock 2Stock 3Gain
1jimmyboyNOB.VPET.VVUI.V106.68%
2LongzzzzzGLK.VPET.VCXB.V82.09%
3MiningCatalystVIT.VBME.VNVX.V47.66%
499hockeypenguinNXO.VGGI.VAPN.V39.89%
5LKFWDEXKMUXMGG.V34.61%
6thedave2006JET.VRHT.VCMM.V32.41%
7kabeljauF.VXMG.CNAPN.V31.16%
8NopumpallowedUAV.CNBUZ.P.VTUO.V28.44%
9YohanleeRKS.CNUAV.CNGSI.V23.83%
10MartinbAGB.VCNL.TOTGZ.TO21.19%
11SebinhoAGY.AXJET.VEQX.V20.87%
12obillAKR.VPNG.VUAV.CN19.79%
13stoneminerVTT.VTGZ.TOFWZ.V19.76%
14tschupr123MOS.VAREV.CNUAV.CN16.67%
151969EnigmaISOL.CNMTS.VNOB.V15.93%
16ChielIPT.VF.VNVO.V14.13%
17mgoldIPT.VOS.VOOO.V13.38%
18RoychrGGI.VCCW.VISOL.CN13.03%
196furlongsLTE.VNVI.VBUS.V13.00%
20ExcelsiorJAG.TOIPT.VAR.TO11.75%
21TheGiffMOS.VEGT.VAUG.TO9.66%
22EmpireAOI.TOREZ.VPNG.V9.63%
23HandleshmandleBME.VAMZ.VAAL.V8.46%
24ZeromarginAMZ.VAKG.TOFCU.TO7.41%
25supra48PAT.VEHT.VLOTO.CN6.49%
26LemandNVO.VWUC.CNMDL.V5.99%
27JRvGSOLG.TOKBLT.VNM.V5.76%
28MiningBookGuyMOD.AXSGI.VRSG.AX5.70%
29madmannHIVE.VNVO.VNVDA5.60%
30HHorsemanBME.VKTN.VOOO.V5.55%
31anomalloyTK.VINP.VASND.TO5.38%
32FischlaenderUSAUGLDN.VADZ.V4.69%
33speculatorXOP.VNRG.VNVO.V3.97%
34ZadmanTGZ.TOPONY.TOAVE.V3.34%
35Newager23AR.TOHUM.LEXK3.27%
361ForDaMoneyHLX.AXAQI.AXKOR.AX3.17%
37MiningNoviceORG.VIPT.VDV.V3.15%
38Goldenboy7123XMG.CNPAM.VNTM.CN2.45%
39PhotoJVTT.VBME.VKBLT.V2.42%
40robtr31CCC.VBWC.CNDM.V1.97%
41martinBME.VCOP.TOEMX.V1.91%
42touquoyAGB.VOS.VFR.TO1.30%
43specbidderXMG.CNPIO.AXNSU.TO1.18%
44MuttROXG.TOMOZ.TOJCO.V1.00%
45FinanzrTGZ.TOTK.VMIN.TO0.91%
46HoovORG.VLMC.TOGXS.V0.51%
47kassattackLRA.VAAL.VVLE.TO0.38%
48vynjan2006OLA.VREG.VTMQ.TO0.22%
49philipjamesSHL.VNOB.VNRG.V-0.18%
50Jim514ACB.TOCRON.VN.CN-0.28%
51MesroXMG.CNNXO.VWUC.CN-0.52%
52chatyakIPT.VMRL.VVRR.V-0.79%
53DrjwGGI.VIPT.VFF.TO-0.81%
54valcovest.comCUZ.VSIE.VMUN.V-1.38%
55SamsonBAR.TOPGM.VIPT.V-1.60%
56ChaseAXR.TONXE.TOFWZ.V-1.68%
57laurentfMMY.VSWA.VVTT.V-2.27%
58BrecciaKEN.VCEM.VAUX.V-2.54%
59TronVIT.VPGM.VNSU.TO-2.68%
60WolfsterMIN.TONSU.TOMUX.TO-2.72%
61FanagaloVTT.VASMMIN.TO-2.92%
62canmexORG.VBBI.VSNS.V-3.04%
63shadowiIPT.VNRG.VDV.V-3.21%
64engineerKL.TOGMKN.MEABX.TO-3.35%
65GoldfingerMIN.TONXE.TOKOR.TO-3.58%
66flDV.VNXE.TOTRST.CN-3.70%
67SigmundVLE.TOKL.TOSMD.V-3.81%
68KevinSORG.VBBI.VMGM.V-3.92%
69OnlyflawsSVM.TOMIN.TONXE.TO-3.97%
70pinerosVUI.VSHL.VRJX.A.V-4.38%
71rookieVTT.VGQC.VCZX.V-4.39%
72NumbersguyAZ.TOHSM.TOWELL.V-4.40%
73sihvAVZ.AXBGS.AXSYA.AX-4.92%
74jmmIPT.VCGP.VVTT.V-5.11%
75JoFWZ.VEGIVTT.V-5.15%
76londonkiwiJET.VVTT.VTK.V-5.30%
77ArgentumIPT.VGRG.VABRA.V-5.43%
78FairlyStockyTMABCN.VMTS.VAIS.V-5.83%
79Dutch1664KL.TOBTO.TOPG.TO-5.89%
80MarkedtofutureIPT.VMMS.VPIO.AX-6.01%
81terrysteenDV.VUSASMOS.V-6.24%
82BSTK.VOOO.VR.TO-7.15%
83Edp007XMG.CNNGZ.VAMY.V-7.15%
841111MOZ.TOMUX.TOEDR.TO-7.20%
85tomjosdAGEXKUSAS-7.36%
86Z-ManGGI.VMTS.VFF.TO-7.37%
87RobbyAIIM.VIDK.CNMGM.V-7.37%
88ogiFWZ.VADZ.VPHM.V-7.64%
89WintersleepTK.VNAL.TOMOS.V-7.79%
90d.d.lindsayAN.VARG.TOATY.V-7.88%
91miningstocksguideMMX.VGRR.VASM-7.99%
92StockTradeTOXOP.VLOTO.CNFDM.CN-8.11%
93jasonREG.VBKY.LMOZ.TO-8.16%
94goldfanaticLMC.TOARU.VBKR.V-8.20%
95LucTenHaveBME.VAZM.VRMX.TO-8.35%
96TreasurechestpicksDDB.CNHS.CNAVM.CN-8.38%
97Mgb9313ORG.VEQX.VSSP.V-8.46%
98kjmMRS.VIPT.VNGZ.V-8.53%
99MickCJ.TOCPI.TOCTZ.V-8.60%
100HappymilesNC.CNABCN.VDYA.V-8.75%
101fijiwayaRTI.VIII.TOEMH.V-8.81%
102BassmanBobTO.CNMOS.VGGI.V-8.98%
103SwissyELO.VAOI.TOMIN.TO-9.05%
104jachapBME.VGQC.VADZN.V-9.49%
105UpShittzCreekHTL.VVLE.TOAEP.V-9.72%
106nobshereTUD.VPWCRFEAS.V-9.73%
107JKMD43NXN.VACB.TOPWM.V-9.84%
108NickMSR.AXPNL.AXRTG.AX-9.88%
109RulingminingSME.VBKY.LANX.TO-9.96%
110Adrian VeidtBGS.AXNZC.AXMOD.AX-10.01%
111icemanAOI.TOGZZ.VPNO.V-10.03%
112Mr. SmokeyTK.VLYC.AXARL.AX-10.16%
113ivopashovTK.VBME.VMIN.TO-10.24%
114DKSIC.VGCM.TOFF.TO-10.30%
115K2TK.VSHG.LVG.V-10.35%
116kendorBMK.VBBB.VTLT.V-10.37%
117cherguiELD.TOSCA.VMEX.V-10.54%
118RODLGD.TONUG.VREN.V-10.68%
119WolffVTT.VAUG.TOSME.V-10.76%
120GoldgeoGGI.VMTS.VCRL.CN-10.79%
121ZanmanIP.CNGGI.VHS.CN-10.85%
1222pacERD.TOAUZ.AXCG.TO-11.21%
123teeveeCNL.TOIII.TOCPG.TO-11.43%
124CautiousNowREG.VVTT.VNRG.V-11.62%
125cole119TK.VMGA.TOJET.V-11.76%
126TheGalvanizerETG.TOIN.CNPGM.V-11.90%
127NelsonVTT.VHIVE.VNAL.TO-12.12%
128xenophonMIN.TOVTT.VTK.V-12.37%
129MadeOfRubberVTT.VTK.VMIN.TO-12.37%
130monoaranyaTOU.AXAZX.VKC.V-12.65%
131janturcoMOZ.TOPRB.VFR.TO-12.68%
132donmac2117IP.CNGGI.VLG.V-12.85%
133Juan_ValdezVTT.VTK.VVML.V-12.88%
134dellsvigorFTR.VEAS.VF.V-12.93%
135hunterAGNXE.TOSAND-13.00%
136CriticalInvestorHIVE.VLMC.TOBAY.V-13.40%
137kerfuffleLIO.VDGC.TOTAO.TO-13.60%
138BringtherainIVN.TOIN.CNIDK.CN-13.92%
139investor765MOS.VMQR.VHS.CN-13.94%
140RSMASE.CNTORQ.VF.V-14.07%
141RockstoneNTY.VBWC.CNEMO.V-14.23%
142ng13NDM.TOXMG.CNSX.CN-14.37%
143LeniNLC.VKC.VANX.TO-14.48%
144JgmsAML.AXSMD.VSME.V-14.68%
145DJSSBB.TOSOLG.TOVTT.V-14.85%
146DannyOceanBKR.VLLP.CNCXN.TO-15.09%
147dropshotSANDKL.TOETG.TO-15.27%
148Audax.77MOS.VVGM.VMTA.V-15.29%
149MFungIPT.VERD.TOETG.TO-15.62%
150ferd98bullACU.VAVE.VPOR.V-15.80%
151jfostertmSWA.VIMR.VNHK.TO-16.07%
152raymipoECR.VREN.VRRI.V-16.64%
153brucelionheartWUC.CNMTA.CNECS.TO-16.89%
154Jam26VTT.VTK.VMOS.V-17.05%
155slmjrTK.VNXE.TOVTT.V-17.37%
156WackoMOS.VMRS.VPONY.TO-17.50%
157TheNextBigRushKC.VWUC.CNSWA.V-17.55%
158Moose_pastureTK.VVTT.VWDO.TO-17.55%
159RumiBOC.VMWM.CNXBC.V-17.87%
160EvenPrimeHIVE.VNXE.TOAGB.V-18.12%
161SteveStCLM.VVTT.VAIS.V-18.22%
162kokomNGZ.VNRG.VONC.TO-18.26%
163flooglebombXMG.CNBMMJBE.CN-18.32%
164ForestGumpXXIITK.VHVT.V-18.38%
165TomBookedTwoBAR.TOBGM.VMOZ.TO-18.38%
166venisonstewCRON.VMYM.CNMMJ.CN-18.46%
167robmcleodIDM.VWDO.TOBGM.V-18.51%
168kelkelJCO.VDM.VICM.V-18.52%
169AaronNXE.TOCIA.TOTK.V-19.03%
170SwingTraderMattVPY.VLTV.VLLG.V-19.10%
171ZoShaMOS.VVONE.VMRS.V-19.31%
172MaxhuntlyVEIN.VEPY.CNAEC.V-20.07%
173SwedenKC.VGXU.VNXE.TO-20.20%
174aurumARV.AXPIO.AXDEG.AX-20.28%
175RD85AOT.VMOS.VCUV.V-20.53%
176kgtGGI.VNC.CNMMS.V-20.54%
177HiHoSilverWDO.TOSHNYJNUG-20.91%
178WhistlerguyGGI.VMOS.VDM.V-20.98%
179PepekALS.TONXE.TOTK.V-21.08%
180docjim10MTA.VLYSDYGDQMF-21.13%
181VladdyGGI.VWHM.VTGIF.CN-21.37%
182MathematicsNXE.TOHIVE.VAMD-21.66%
183goodieNXE.TOTK.VMOS.V-21.88%
184Enviro111TV.TOAPH.TOTGIF.CN-22.18%
185SASKEXPRESSTK.VVTT.VCGP.V-22.58%
186RikyuMRS.VBEE.VHS.CN-22.67%
187Armchairanalyst99AIM.TOPTG.TOAD.TO-22.84%
188PickleheadS.TOIKM.VLMC.TO-22.86%
189Apples-of-GoldGLDLFSVM.TOHVBTF-23.00%
190PamplonaTraderNXE.TOSOLG.TOTK.V-23.23%
191RocketredLOTO.CNEPY.CNPWCRF-23.33%
192EricTheActorNXE.TOSBB.TOTK.V-24.33%
193RangerbentmanMMG.VSRI.VNRG.V-24.78%
194tigerslumpAIS.VNAC.VDM.V-24.88%
195TfredORG.VSSV.VEU.V-25.21%
196Playa_2012WHM.VNNN.VIP.CN-25.32%
197bedragNC.CNPKK.CNIPA.V-25.33%
198StarFireGBTCSNBN.SWOSK.TO-26.01%
199moadibSRI.VTHCX.VDM.V-26.51%
200schischiVTT.VCDB.VSOLG.L-26.84%
201thewMMS.VBEL.VEAS.V-26.96%
202TheBeachNXE.TOTK.VCGP.V-27.41%
203JTNXE.TOTK.VCGP.V-27.41%
204BachEPY.CNVTT.VCGP.V-27.65%
205zappadongWM.TOBAR.TOERD.TO-27.88%
206GnomeNXE.TOCXO.VNDM.TO-28.15%
207highgradeETG.TOTK.VSOLG.TO-29.63%
208TheLip2TK.VETG.TOSOLG.L-31.43%
209movovrAMY.VLG.VMMJ.CN-31.70%
210AceloveSWRMROS.VCUV.V-32.25%
211DimentosAIM.TOJET.VHIVE.V-32.53%
212JPHMMS.VOK.VHS.CN-32.69%
213lnelsonUUUUECSIFHVBTF-35.09%
214soulMinerHIVE.VTK.VORG.V-36.68%
215NoSoup4UDM.VDDB.CNLG.V-39.90%
216AztecHIVE.VDYA.VMEK.V-39.93%
217SlowtrainNC.CNHS.CNMMS.V-41.41%
218NicknStockHS.CNLG.VSDR.V-43.67%
219CoppergorillaICM.VHS.CNNNN.V-43.70%
220InstadaltMWM.CNTGIF.CNHIVE.V-45.11%
221steveSIM.V70LA.FOEE.V-45.76%
222BTOHIVE.VKASH.VPNO.V-57.81%
223kayoKASH.VHIVE.VHS.CN-66.69%