The 2018 Safest-2x-Bagger

Updated: November 30th, 2018

Turn phone to see stock picks

# Username Stock 1 Stock 2 Stock 3 Gain
1 DK SIC.V GCM.TO FF.TO 90.34%
2 nobshere TUD.V PWCRF EAS.V 77.90%
3 robtr31 FVAN.V COBC.V DM.V 75.95%
4 Rocketred LOTO.CN EPY.CN PWCRF 57.67%
5 Longzzzzz GLK.V COBC.V CXB.V 56.42%
6 docjim10 MTA.V LYSDY GDQMF 39.87%
7 Breccia KEN.V CEM.V AUX.V 39.56%
8 thew MMS.V BEL.V EAS.V 28.75%
9 pineros VUI.V SHL.V RJX-A.V 27.99%
10 Tron VIT.V PGM.V NSU.TO 25.73%
11 obill AKR.V PNG.V UAV.CN 24.44%
12 vynjan2006 OLA.V REG.V TMQ.TO 21.73%
13 jimmyboy NOB.V COBC.V VUI.V 18.43%
14 engineer KL.TO GMKN.ME ABX.TO 17.81%
15 Empire AOI.TO REZ.V PNG.V 17.49%
16 thedave2006 JET.V RHT.V ALEF.V 16.59%
17 Wolfster MIN.TO NSU.TO MUX.TO 16.01%
18 Numbersguy AZ.TO HSM.TO WELL.V 15.57%
19 Zadman TGZ.TO PONY.TO AVE.V 15.44%
20 LKFWD EXK MUX MGG.V 14.28%
21 brucelionheart WUC.CN MTA.V ECS.TO 10.38%
22 Roychr GGI.V CCW.V ISOL.CN 10.10%
23 ZoSha MOS.V VONE.V MRS.V 8.12%
24 Goldfinger MIN.TO NXE.TO KOR.TO 5.62%
25 Mathematics NXE.TO HIVE.V AMD 1.47%
26 philipjames SHL.V NOB.V NRG.V 0.38%
27 Tfred ORG.V SSV.V EU.V 0.10%
28 Lemand NVO.V WUC.CN MDL.V 0.05%
29 dropshot SAND KL.TO ETG.TO -1.43%
30 specbidder XMG.CN PIO.AX NSU.TO -1.49%
31 JRvG SOLG.TO KBLT.V NM.V -1.76%
32 Sigmund VLE.TO KL.TO SMD.V -2.94%
33 Mesro XMG.CN NXO.V WUC.CN -6.08%
34 Moose_pasture TK.V VTT.V WDO.TO -6.62%
35 robmcleod IDM.V WDO.TO BGM.V -7.26%
36 1969Enigma ISOL.CN MTS.V NOB.V -8.38%
37 Dutch1664 KL.TO BTO.TO PG.TO -9.73%
38 Martinb AGB.V CNL.TO TGZ.TO -10.28%
39 martin BME.V COP.TO EMX.V -10.35%
40 TheNextBigRush KC.V WUC.CN SWA.V -11.85%
41 HiHoSilver WDO.TO SHNY JNUG -12.25%
42 UpShittzCreek HTL.V VLE.TO AEP.V -12.36%
43 miningstocksguide MMX.V GRR.V ASM -14.71%
44 PamplonaTrader NXE.TO SOLG.TO TK.V -15.18%
45 TheBeach NXE.TO TK.V CGP.V -15.28%
46 JT NXE.TO TK.V CGP.V -15.28%
47 Jim514 ACB.TO CRON.TO N.V -16.21%
48 DJS SBB.TO SOLG.TO VTT.V -17.47%
49 jmm IPT.V CGP.V VTT.V -17.55%
50 ogi FWZ.V ADZ.V PHM.V -18.28%
51 stoneminer VTT.V TGZ.TO FWZ.V -18.36%
52 hunter AG NXE.TO SAND -18.78%
53 LucTenHave BME.V AZM.V RMX.TO -19.54%
54 Onlyflaws SVM.TO MIN.TO NXE.TO -20.38%
55 Armchairanalyst99 AIM.TO PTG.TO AD.TO -20.49%
56 Bach EPY.CN VTT.V CGP.V -21.58%
57 supra48 PAT.V EHT.V LOTO.CN -21.69%
58 highgrade ETG.TO TK.V SOLG.TO -21.72%
59 MiningBookGuy MOD.AX SGI.V RSG.AX -21.95%
60 TheLip2 TK.V ETG.TO SOLG.L -22.62%
61 Nick MSR.AX PNL.AX RTG.AX -22.89%
62 SASKEXPRESS TK.V VTT.V CGP.V -23.68%
63 fl DV.V NXE.TO TRST.TO -23.70%
64 Sebinho AGY.AX JET.V EQX.V -24.22%
65 lnelson UUUU ECSIF HVBTF -24.25%
66 touquoy AGB.V OS.V FR.TO -24.26%
67 1111 MOZ.TO MUX.TO EDR.TO -24.77%
68 zappadong WM.TO BAR.TO ERD.TO -24.82%
69 Aaron NXE.TO CIA.TO TK.V -24.84%
70 Fischlaender USAU GLDN.V ADZ.V -25.36%
71 dellsvigor NOR.V EAS.V F.V -25.85%
72 ferd98bull ACU.V AVE.V POR.V -26.12%
73 Finanzr TGZ.TO TK.V MIN.TO -26.14%
74 moadib SRI.V HEXO.TO DM.V -26.17%
75 kendor BMK.V BBB.V TLT.V -26.95%
76 d.d.lindsay AN.V ARG.TO ATY.V -27.15%
77 Pepek ALS.TO NXE.TO TK.V -27.59%
78 StarFire GBTC SNBN.SW OSK.TO -27.65%
79 Jgms AML.AX SMD.V SME.V -27.73%
80 Rumi GROW.V MWM.CN XBC.V -27.82%
81 Zeromargin AMZ.V AKG.TO FCU.TO -28.25%
82 Chase AXR.TO NXE.TO FWZ.V -28.77%
83 jachap BME.V GQC.V ADZN.V -29.28%
84 schischi VTT.V CDB.V SOLG.L -29.33%
85 laurentf MMY.V SWA.V VTT.V -30.68%
86 TheGalvanizer ETG.TO IN.TO PGM.V -30.69%
87 kerfuffle LIO.V DGC.TO TAO.TO -31.20%
88 TheGiff MOS.V EGT.V AUG.TO -31.28%
89 Maxhuntly VEIN.V EPY.CN AEC.V -31.41%
90 janturco MOZ.TO PRB.V FR.TO -31.68%
91 Jo FWZ.V EGI VTT.V -32.24%
92 Wintersleep TK.V NAL.TO MOS.V -32.57%
93 Sweden KC.V GXU.V NXE.TO -32.80%
94 kassattack LRA.V AAL.V VLE.TO -32.80%
95 Hoov ORG.V LMC.TO GXS.V -33.05%
96 Nelson VTT.V HIVE.V NAL.TO -33.09%
97 bedrag NC.CN PKK.CN IPA.V -33.22%
98 Swissy ELO.V AOI.TO MIN.TO -33.24%
99 ROD LGD.TO NUG.V REN.V -33.49%
100 Picklehead S.TO IKM.V LMC.TO -33.95%
101 valcovest.com CUZ.V SIE.V MUN.V -34.00%
102 EvenPrime HIVE.V NXE.TO AGB.V -34.48%
103 1ForDaMoney HLX.AX AQI.AX KOR.AX -34.68%
104 aurum ARV.AX PIO.AX DEG.AX -35.03%
105 slmjr TK.V NXE.TO VTT.V -35.27%
106 Mgb9313 ORG.V EQX.V SSP.V -35.60%
107 Wolff VTT.V AUG.TO SME.V -36.00%
108 EricTheActor NXE.TO SBB.TO TK.V -36.09%
109 ivopashov TK.V BME.V MIN.TO -36.43%
110 jfostertm SWA.V IMR.V NHK.TO -37.53%
111 Samson BAR.TO PGM.V IPT.V -37.59%
112 tomjosd AG EXK USAS -38.21%
113 goldfanatic LMC.TO ARU.V BKR.V -38.38%
114 ForestGump XXII TK.V HVT.V -38.46%
115 MiningCatalyst VIT.V BME.V NVX.V -38.48%
116 londonkiwi JET.V VTT.V TK.V -38.49%
117 99hockeypenguin NXO.V GGI.V APN.V -38.76%
118 cole119 TK.V MGA.TO JET.V -38.95%
119 iceman AOI.TO GZZ.V CZR.V -39.33%
120 6furlongs LTE.V NVI.V BUS.V -39.41%
121 Dimentos AIM.TO JET.V HIVE.V -39.45%
122 chergui ELD.TO SCA.V MEX.V -39.62%
123 HHorseman BME.V KTN.V OOO.V -39.62%
124 Newager23 AR.TO HUM.L EXK -39.99%
125 rookie VTT.V GQC.V ZNX.V -40.31%
126 anomalloy TK.V INP.V ASND.TO -40.35%
127 PhotoJ VTT.V BME.V KBLT.V -40.57%
128 xenophon MIN.TO VTT.V TK.V -40.95%
129 MadeOfRubber VTT.V TK.V MIN.TO -40.95%
130 CautiousNow REG.V VTT.V NRG.V -41.07%
131 Adrian Veidt BGS.AX NZC.AX MOD.AX -41.23%
132 Fanagalo VTT.V ASM MIN.TO -41.42%
133 Mutt ROXG.TO MOZ.TO JCO.V -41.67%
134 MiningNovice ORG.V IPT.V DV.V -42.94%
135 Mr. Smokey TK.V LYC.AX ARL.AX -42.95%
136 Audax.77 MOS.V VGM.V MTA.V -43.67%
137 MFung IPT.V ERD.TO ETG.TO -43.71%
138 raymipo ECR.V REN.V RRI.V -43.89%
139 Mick CJ.TO CPI.TO CTZ.V -44.01%
140 Excelsior JAG.TO IPT.V AR.TO -44.41%
141 venisonstew CRON.TO MYM.CN MMJ.CN -44.41%
142 Gnome NXE.TO CXO.V NDM.TO -44.52%
143 Wacko MOS.V MRS.V PONY.TO -45.03%
144 goodie NXE.TO TK.V MOS.V -45.98%
145 Handleshmandle BME.V AMZ.V AAL.V -46.37%
146 Juan_Valdez VTT.V TK.V VML.V -46.57%
147 K2 TK.V SHG.L VG.V -47.65%
148 jason REG.V BKY.L MOZ.TO -47.74%
149 2pac ERD.TO AUZ.AX CG.TO -48.16%
150 Markedtofuture IPT.V MMS.V PIO.AX -48.50%
151 mgold IPT.V OS.V OOO.V -48.53%
152 RSM ASE.CN TORQ.V F.V -48.65%
153 Rikyu MRS.V BEE.V HS.CN -48.66%
154 KevinS ORG.V BBI.V MGM.V -48.89%
155 shadowi IPT.V NRG.V DV.V -49.18%
156 kabeljau F.V XMG.CN APN.V -49.45%
157 Drjw GGI.V IPT.V FF.TO -49.88%
158 Enviro111 TV.TO APH.TO TGIF.CN -50.00%
159 kjm MRS.V IPT.V NGZ.V -50.51%
160 Bringtherain IVN.TO IN.TO IDK.CN -50.51%
161 Chiel IPT.V F.V NVO.V -50.67%
162 madmann HIVE.V NVO.V NVDA -50.68%
163 Apples-of-Gold GLDLF SVM.TO HVBTF -50.74%
164 Z-Man GGI.V MTS.V FF.TO -51.12%
165 Nopumpallowed UAV.CN BUZ-P.V TUO.V -51.88%
166 speculator XOP.V NRG.V NVO.V -51.93%
167 fijiwaya RTI.V III.TO EMH.V -51.98%
168 Yohanlee RKS.CN UAV.CN GSI.V -52.19%
169 Rulingmining SME.V BKY.L ANX.TO -52.98%
170 Rangerbentman MMG.V SRI.V NRG.V -53.02%
171 Happymiles NC.CN VIVO.V DYA.V -53.41%
172 teevee CNL.TO III.TO CPG.TO -53.68%
173 Acelove SWRM ROS.V CUV.V -54.33%
174 Jam26 VTT.V TK.V MOS.V -54.39%
175 canmex ORG.V BBI.V SNS.V -54.87%
176 TomBookedTwo BAR.TO BGM.V MOZ.TO -54.91%
177 chatyak IPT.V MRL.V VRR.V -55.23%
178 tigerslump AIS.V NAC.V DM.V -55.53%
179 investor765 MOS.V MQR.V HS.CN -55.75%
180 Goldgeo GGI.V MTS.V CRL.CN -55.78%
181 kelkel JCO.V DM.V ICM.V -55.92%
182 SwingTraderMatt VPY.V LTV.V LLG.V -56.15%
183 Goldenboy7123 XMG.CN EDDY.V NTM.CN -56.36%
184 Leni NLC.V KC.V ANX.TO -57.43%
185 Robby AIIM.V IDK.CN MGM.V -57.91%
186 JKMD43 NXN.V ACB.TO PWM.V -58.16%
187 FairlyStockyTM VIVO.V MTS.V AIS.V -58.28%
188 steve SIM.V 70LA.F OEE.V -58.44%
189 RD85 AOT.V MOS.V CUV.V -59.03%
190 Vladdy GGI.V WHM.V TGIF.CN -59.15%
191 kgt GGI.V NC.CN MMS.V -59.15%
192 terrysteen DV.V USAS MOS.V -60.01%
193 monoaranya TOU.AX AZX.V KC.V -60.19%
194 StockTradeTO XOP.V LOTO.CN FDM.CN -60.67%
195 Argentum IPT.V GRG.V ABRA.V -61.54%
196 BassmanBob TO.CN MOS.V GGI.V -61.78%
197 Edp007 XMG.CN NGZ.V AMY.V -61.88%
198 Aztec HIVE.V DYA.V MEK.V -62.13%
199 Coppergorilla ICM.V HS.CN NNN.V -62.60%
200 kokom NGZ.V NRG.V ONC.TO -63.09%
201 soulMiner HIVE.V TK.V ORG.V -63.53%
202 ng13 NDM.TO XMG.CN SX.CN -63.84%
203 SteveSt CLM.V VTT.V AIS.V -64.11%
204 tschupr123 MOS.V AREV.CN UAV.CN -64.35%
205 Treasurechestpicks DDB.CN HS.CN AVM.CN -64.42%
206 DannyOcean BKR.V LLP.CN CXN.TO -64.44%
207 JPH MMS.V OK.V HS.CN -65.40%
208 flooglebomb XMG.CN BMMJ BE.CN -66.34%
209 Slowtrain NC.CN HS.CN MMS.V -67.11%
210 NicknStock HS.CN LG.V SDR.V -67.44%
211 movovr AMY.V LG.V MMJ.CN -68.36%
212 sihv AVZ.AX BGS.AX SYA.AX -68.77%
213 CriticalInvestor HIVE.V LMC.TO BAY.V -68.85%
214 Instadalt MWM.CN TGIF.CN HIVE.V -68.96%
215 Whistlerguy GGI.V MOS.V DM.V -69.97%
216 BS TK.V OOO.V R.TO -70.69%
217 donmac2117 IP.CN GGI.V LG.V -71.31%
218 Zanman IP.CN GGI.V HS.CN -71.41%
219 Playa_2012 WHM.V NNN.V IP.CN -74.58%
220 NoSoup4U DM.V DDB.CN LG.V -79.55%
221 Rockstone NTY.V CYBX.CN EMO.V -82.91%
222 kayo KASH.V HIVE.V HS.CN -88.87%
223 BTO HIVE.V KASH.V CZR.V -94.73%