The 2018 Safest-2x-Bagger

Updated: June 8th, 2018

#UserNameStock 1Stock 2Stock 3Gain
1nobshereTUD.VPWCRFEAS.V2977.84%
2RocketredLOTO.CNEPY.CNPWCRF2965.98%
3jimmyboyNOB.VCOBC.VVUI.V116.62%
4BrecciaKEN.VCEM.VAUX.V116.03%
5LKFWDEXKMUXMGG.V54.43%
6ZadmanTGZ.TOPONY.TOAVE.V54.28%
7pinerosVUI.VSHL.VRJX.A.V49.04%
8robtr31CCC.VCOBC.VDM.V36.41%
9MartinbAGB.VCNL.TOTGZ.TO35.98%
10stoneminerVTT.VTGZ.TOFWZ.V35.64%
11LongzzzzzGLK.VCOBC.VCXB.V31.72%
12thewMMS.VBEL.VEAS.V28.48%
1399hockeypenguinNXO.VGGI.VAPN.V26.18%
14bedragNC.CNPKK.CNIPA.V25.10%
15DKSIC.VGCM.TOFF.TO17.08%
16WolfsterMIN.TONSU.TOMUX.TO16.95%
17GoldfingerMIN.TONXE.TOKOR.TO16.78%
18TronVIT.VPGM.VNSU.TO14.54%
19ferd98bullACU.VAVE.VPOR.V14.21%
20FinanzrTGZ.TOTK.VMIN.TO13.55%
21martinBME.VCOP.TOEMX.V13.40%
22MiningBookGuyMOD.AXSGI.VRSG.AX11.83%
23kabeljauF.VXMG.CNAPN.V11.72%
24specbidderXMG.CNPIO.AXNSU.TO11.26%
25thedave2006JET.VRHT.VALEF.V9.88%
26ZeromarginAMZ.VAKG.TOFCU.TO8.68%
27engineerKL.TOGMKN.MEABX.TO8.18%
28Z-ManGGI.VMTS.VFF.TO7.69%
29tomjosdAGEXKUSAS7.61%
30NopumpallowedUAV.CNBUZ.P.VTUO.V6.22%
31ChaseAXR.TONXE.TOFWZ.V6.11%
32DrjwGGI.VIPT.VFF.TO6.03%
33RoychrGGI.VCCW.VISOL.CN5.04%
34SigmundVLE.TOKL.TOSMD.V4.49%
35vynjan2006OLA.VREG.VTMQ.TO4.44%
36NumbersguyAZ.TOHSM.TOWELL.V3.90%
37OnlyflawsSVM.TOMIN.TONXE.TO3.67%
38kgtGGI.VNC.CNMMS.V2.94%
39chatyakIPT.VMRL.VVRR.V2.79%
40SebinhoAGY.AXJET.VEQX.V2.49%
41ExcelsiorJAG.TOIPT.VAR.TO2.05%
42JRvGSOLG.TOKBLT.VNM.V1.49%
43Newager23AR.TOHUM.LEXK0.86%
44JoFWZ.VEGIVTT.V0.68%
45touquoyAGB.VOS.VFR.TO0.29%
46kendorBMK.VBBB.VTLT.V0.10%
47canmexORG.VBBI.VSNS.V-0.24%
481111MOZ.TOMUX.TOEDR.TO-0.34%
49GoldgeoGGI.VMTS.VCRL.CN-0.82%
50MesroXMG.CNNXO.VWUC.CN-1.00%
51ChielIPT.VF.VNVO.V-1.02%
52FanagaloVTT.VASMMIN.TO-1.46%
53laurentfMMY.VSWA.VVTT.V-1.74%
54madmannHIVE.VNVO.VNVDA-1.94%
55LemandNVO.VWUC.CNMDL.V-2.53%
56Goldenboy7123XMG.CNPAM.VNTM.CN-3.18%
57Dutch1664KL.TOBTO.TOPG.TO-3.37%
58PhotoJVTT.VBME.VKBLT.V-3.60%
59hunterAGNXE.TOSAND-3.60%
60dropshotSANDKL.TOETG.TO-3.74%
61UpShittzCreekHTL.VVLE.TOAEP.V-4.79%
62EmpireAOI.TOREZ.VPNG.V-4.91%
63speculatorXOP.VNRG.VNVO.V-5.18%
64ogiFWZ.VADZ.VPHM.V-5.20%
65FischlaenderUSAUGLDN.VADZ.V-5.27%
661ForDaMoneyHLX.AXAQI.AXKOR.AX-5.56%
67brucelionheartWUC.CNMTA.CNECS.TO-5.68%
68anomalloyTK.VINP.VASND.TO-5.81%
69MiningCatalystVIT.VBME.VNVX.V-6.06%
70JgmsAML.AXSMD.VSME.V-6.32%
71HHorsemanBME.VKTN.VOOO.V-6.41%
72MiningNoviceORG.VIPT.VDV.V-7.61%
73jmmIPT.VCGP.VVTT.V-7.67%
74miningstocksguideMMX.VGRR.VASM-7.68%
75HoovORG.VLMC.TOGXS.V-7.71%
76janturcoMOZ.TOPRB.VFR.TO-8.08%
77mgoldIPT.VOS.VOOO.V-8.14%
78HiHoSilverWDO.TOSHNYJNUG-8.20%
79teeveeCNL.TOIII.TOCPG.TO-8.31%
80londonkiwiJET.VVTT.VTK.V-8.80%
81MickCJ.TOCPI.TOCTZ.V-8.83%
82TheNextBigRushKC.VWUC.CNSWA.V-9.09%
83MathematicsNXE.TOHIVE.VAMD-9.23%
84obillAKR.VPNG.VUAV.CN-9.58%
85KevinSORG.VBBI.VMGM.V-9.60%
86SwedenKC.VGXU.VNXE.TO-10.57%
87ivopashovTK.VBME.VMIN.TO-10.68%
88flDV.VNXE.TOTRST.CN-10.76%
89HappymilesNC.CNABCN.VDYA.V-10.78%
90LucTenHaveBME.VAZM.VRMX.TO-11.11%
91K2TK.VSHG.LVG.V-11.18%
92jasonREG.VBKY.LMOZ.TO-11.33%
931969EnigmaISOL.CNMTS.VNOB.V-11.47%
94kassattackLRA.VAAL.VVLE.TO-11.80%
95Moose_pastureTK.VVTT.VWDO.TO-11.82%
96TheGalvanizerETG.TOIN.TOPGM.V-12.10%
97CriticalInvestorHIVE.VLMC.TOBAY.V-12.28%
98philipjamesSHL.VNOB.VNRG.V-12.37%
99cole119TK.VMGA.TOJET.V-12.42%
100MuttROXG.TOMOZ.TOJCO.V-12.43%
101SamsonBAR.TOPGM.VIPT.V-12.46%
102TheGiffMOS.VEGT.VAUG.TO-12.50%
103jachapBME.VGQC.VADZN.V-12.80%
104Mgb9313ORG.VEQX.VSSP.V-12.83%
105SwissyELO.VAOI.TOMIN.TO-13.12%
106rookieVTT.VGQC.VCZX.V-13.31%
107d.d.lindsayAN.VARG.TOATY.V-13.49%
108dellsvigorFTR.VEAS.VF.V-14.13%
109AaronNXE.TOCIA.TOTK.V-14.25%
110RODLGD.TONUG.VREN.V-14.36%
111xenophonMIN.TOVTT.VTK.V-14.37%
112MadeOfRubberVTT.VTK.VMIN.TO-14.37%
113aurumARV.AXPIO.AXDEG.AX-14.57%
114Edp007XMG.CNNGZ.VAMY.V-15.04%
115BassmanBobTO.CNMOS.VGGI.V-15.17%
116HandleshmandleBME.VAMZ.VAAL.V-15.70%
117NelsonVTT.VHIVE.VNAL.TO-15.79%
118robmcleodIDM.VWDO.TOBGM.V-15.83%
119CautiousNowREG.VVTT.VNRG.V-16.04%
120kjmMRS.VIPT.VNGZ.V-16.06%
121kokomNGZ.VNRG.VONC.TO-16.31%
122cherguiELD.TOSCA.VMEX.V-16.33%
123kerfuffleLIO.VDGC.TOTAO.TO-16.39%
124EvenPrimeHIVE.VNXE.TOAGB.V-16.63%
125tschupr123MOS.VAREV.CNUAV.CN-16.67%
126RulingminingSME.VBKY.LANX.TO-16.72%
127MarkedtofutureIPT.VMMS.VPIO.AX-17.22%
128RumiBOC.VMWM.CNXBC.V-17.29%
1292pacERD.TOAUZ.AXCG.TO-17.76%
130YohanleeRKS.CNUAV.CNGSI.V-17.84%
131DJSSBB.TOSOLG.TOVTT.V-18.15%
132shadowiIPT.VNRG.VDV.V-18.17%
133LeniNLC.VKC.VANX.TO-18.57%
134Adrian VeidtBGS.AXNZC.AXMOD.AX-18.64%
135MFungIPT.VERD.TOETG.TO-18.76%
136goldfanaticLMC.TOARU.VBKR.V-18.78%
137SwingTraderMattVPY.VLTV.VLLG.V-18.87%
138supra48PAT.VEHT.VLOTO.CN-19.16%
139FairlyStockyTMABCN.VMTS.VAIS.V-19.38%
140Jim514ACB.TOCRON.VN.CN-19.46%
141slmjrTK.VNXE.TOVTT.V-19.58%
1426furlongsLTE.VNVI.VBUS.V-20.47%
143PepekALS.TONXE.TOTK.V-20.58%
144WintersleepTK.VNAL.TOMOS.V-20.88%
145Juan_ValdezVTT.VTK.VVML.V-20.92%
146BringtherainIVN.TOIN.TOIDK.CN-20.92%
147WolffVTT.VAUG.TOSME.V-21.02%
148Armchairanalyst99AIM.TOPTG.TOAD.TO-21.04%
149TfredORG.VSSV.VEU.V-21.32%
150docjim10MTA.VLYSDYGDQMF-22.16%
151ng13NDM.TOXMG.CNSX.CN-22.38%
152ArgentumIPT.VGRG.VABRA.V-22.67%
153VladdyGGI.VWHM.VTGIF.CN-22.69%
154PamplonaTraderNXE.TOSOLG.TOTK.V-22.74%
155fijiwayaRTI.VIII.TOEMH.V-23.59%
156JKMD43NXN.VACB.TOPWM.V-23.81%
157PickleheadS.TOIKM.VLMC.TO-24.06%
158terrysteenDV.VUSASMOS.V-24.82%
159BachEPY.CNVTT.VCGP.V-24.88%
160NickMSR.AXPNL.AXRTG.AX-24.97%
161jfostertmSWA.VIMR.VNHK.TO-24.98%
162DimentosAIM.TOJET.VHIVE.V-25.08%
163TheBeachNXE.TOTK.VCGP.V-25.19%
164JTNXE.TOTK.VCGP.V-25.19%
165SASKEXPRESSTK.VVTT.VCGP.V-25.21%
166StarFireGBTCSNBN.SWOSK.TO-25.46%
167StockTradeTOXOP.VLOTO.CNFDM.CN-25.51%
168Mr. SmokeyTK.VLYC.AXARL.AX-26.04%
169ZoShaMOS.VVONE.VMRS.V-26.28%
170WackoMOS.VMRS.VPONY.TO-26.36%
171EricTheActorNXE.TOSBB.TOTK.V-26.40%
172ZanmanIP.CNGGI.VHS.CN-26.61%
173Audax.77MOS.VVGM.VMTA.V-26.73%
174BSTK.VOOO.VR.TO-27.03%
175schischiVTT.VCDB.VSOLG.L-27.27%
176moadibSRI.VTHCX.VDM.V-27.32%
177raymipoECR.VREN.VRRI.V-27.75%
178Apples-of-GoldGLDLFSVM.TOHVBTF-28.09%
179icemanAOI.TOGZZ.VPNO.V-28.28%
180donmac2117IP.CNGGI.VLG.V-28.47%
181RSMASE.CNTORQ.VF.V-28.81%
182highgradeETG.TOTK.VSOLG.TO-29.13%
183WhistlerguyGGI.VMOS.VDM.V-29.27%
184TheLip2TK.VETG.TOSOLG.L-30.36%
185lnelsonUUUUECSIFHVBTF-30.42%
186RobbyAIIM.VIDK.CNMGM.V-30.85%
187RikyuMRS.VBEE.VHS.CN-30.93%
188SlowtrainNC.CNHS.CNMMS.V-31.65%
189ForestGumpXXIITK.VHVT.V-31.78%
190flooglebombXMG.CNBMMJBE.CN-32.25%
191GnomeNXE.TOCXO.VNDM.TO-32.27%
192venisonstewCRON.VMYM.CNMMJ.CN-32.62%
193goodieNXE.TOTK.VMOS.V-33.15%
194Jam26VTT.VTK.VMOS.V-33.17%
195monoaranyaTOU.AXAZX.VKC.V-33.83%
196valcovest.comCUZ.VSIE.VMUN.V-35.70%
197TomBookedTwoBAR.TOBGM.VMOZ.TO-36.52%
198RangerbentmanMMG.VSRI.VNRG.V-36.87%
199MaxhuntlyVEIN.VEPY.CNAEC.V-37.13%
200Enviro111TV.TOAPH.TOTGIF.CN-38.95%
201SteveStCLM.VVTT.VAIS.V-39.02%
202kelkelJCO.VDM.VICM.V-39.30%
203soulMinerHIVE.VTK.VORG.V-40.28%
204sihvAVZ.AXBGS.AXSYA.AX-41.09%
205TreasurechestpicksDDB.CNHS.CNAVM.CN-41.33%
206JPHMMS.VOK.VHS.CN-41.40%
207RockstoneNTY.VBWC.CNEMO.V-41.48%
208RD85AOT.VMOS.VCUV.V-42.64%
209investor765MOS.VMQR.VHS.CN-43.06%
210tigerslumpAIS.VNAC.VDM.V-45.36%
211AztecHIVE.VDYA.VMEK.V-48.45%
212zappadongWM.TOBAR.TOERD.TO-48.66%
213movovrAMY.VLG.VMMJ.CN-50.42%
214AceloveSWRMROS.VCUV.V-50.67%
215DannyOceanBKR.VLLP.CNCXN.TO-51.44%
216Playa_2012WHM.VNNN.VIP.CN-52.32%
217steveSIM.V70LA.FOEE.V-54.73%
218NicknStockHS.CNLG.VSDR.V-55.81%
219InstadaltMWM.CNTGIF.CNHIVE.V-56.12%
220CoppergorillaICM.VHS.CNNNN.V-57.17%
221NoSoup4UDM.VDDB.CNLG.V-67.95%
222kayoKASH.VHIVE.VHS.CN-76.72%
223BTOHIVE.VKASH.VPNO.V-82.05%