The 2018 CEO Stock Picking Contest

Updated: May 4th, 2018


#UserNameStock 1 Jan 1May 4% DiffStock 2Jan 1May 4% DiffStock 3Jan 1May 4% DiffGain
1RocketredPWCRF0.00110.0504445.45%EPY.CN0.2050.105-48.78%LOTO.CN0.1650.110-33.33%1454.45%
2RFitz333PWCRF0.0010.0504445.45%CUV.V0.3300.135-59.09%GXU.V0.2700.195-27.78%1452.86%
3FriedCLB.V0.0100.1101000.00%OMI.TO0.2000.075-62.50%BXXX.CN0.4300.160-62.79%291.57%
4stratanicMRO.V0.3000.225-25.00%ASE.CN0.0750.500566.67%RRI.V0.3600.250-30.56%170.37%
5ChainbreakerWFE.AX0.0040.020400.00%BAS.AX0.0030.00433.33%VEC.AX0.0310.021-32.26%133.69%
6pinerosAIIM.V0.0700.045-35.71%COBC.V0.0850.295247.06%NOB.V0.1000.12525.00%78.78%
7calOCO.V0.0800.240200.00%UAV.CN0.0900.10011.11%ARV.AX0.2650.190-28.30%60.94%
8HighheatNXT.V0.0750.195160.00%MAY.AX0.0150.010-33.33%IFR.V0.1850.26040.54%55.74%
9ogiATE.V0.1450.400175.86%KEN.V0.1700.1752.94%SVA.V0.4200.340-19.05%53.25%
10miningstocksguideOCO.V0.0800.240200.00%PSE.CN0.2100.185-11.90%QNC.V0.1800.090-50.00%46.03%
11SigmundNVX.V0.3000.55083.33%DEG.AX0.1600.1653.13%NVO.V3.6905.40046.34%44.27%
12AfChiefNNO.V1.1202.23099.11%GGI.V2.4603.00021.95%MTS.V1.1901.3009.24%43.43%
13goldfanaticMGG.V0.2550.48088.24%VRR.V0.3200.3509.38%WAF.V0.3800.3800.00%32.54%
14MickBZI.CN0.2900.34017.24%VLE.TO4.3505.45025.29%IPA.V0.6000.91051.67%31.40%
15tzebIMV.TO2.3502.220-5.53%NNO.V1.1202.23099.11%AZM.V0.3700.3700.00%31.19%
16AllanION.V0.2250.2406.67%AAX.V0.0700.145107.14%ARV.AX0.2650.190-28.30%28.50%
17Aka23NZC.AX0.3450.300-13.04%BGS.AX0.7550.510-32.45%CTM.AX0.0070.016128.57%27.69%
1899hockeypenguinGGI.V2.4603.00021.95%NXO.V1.1301.120-0.88%APN.V0.2250.36060.00%27.02%
19stocklorBEL.V0.3050.720136.07%PNN.V0.0450.035-22.22%LOTO.CN0.1650.110-33.33%26.84%
20alstra32GGI.V2.4603.00021.95%MTS.V1.1901.3009.24%NVO.V3.6905.40046.34%25.85%
21LKFWDEXK2.3902.86019.67%SBGL5.0503.450-31.68%MGG.V0.2550.48088.24%25.41%
22thewBEL.V0.3050.720136.07%MMS.V0.0650.050-23.08%EAS.V0.0950.055-42.11%23.63%
23DJSGGI.V2.4603.00021.95%VRR.V0.3200.3509.38%RHT.V1.2901.79038.76%23.36%
24engineerGGI.V2.4603.00021.95%NVO.V3.6905.40046.34%SOLG.TO0.5100.495-2.94%21.78%
25BassmanBobNOB.V0.1000.12525.00%ORX.V0.1000.11515.00%GGI.V2.4603.00021.95%20.65%
26DanielhNVO.V3.6905.40046.34%RK.V0.1550.140-9.68%OOO.V0.2200.27022.73%19.80%
27JPGGIGGI.V2.4603.00021.95%NOB.V0.1000.12525.00%MTS.V1.1901.3009.24%18.73%
28specbidderIRR.L26.02030.60017.60%SOLG.L29.50026.800-9.15%NVO.V3.6905.40046.34%18.26%
29StatesideCBE.V0.0100.0100.00%SMN.V0.1700.21023.53%MED.V0.1600.21031.25%18.26%
30AldentyrellGGI.V2.4603.00021.95%NVO.V3.6905.40046.34%VTT.V0.2450.210-14.29%18.00%
31jerrio78GOR.CN0.1000.14040.00%AVM.CN0.0700.08521.43%IDK.CN0.1600.145-9.38%17.35%
32bjohnsenNVO.V3.6905.40046.34%IPT.V0.3450.42523.19%NXE.TO3.2102.630-18.07%17.15%
33monoaranyaCLA.AX0.1250.19556.00%ARV.AX0.2650.190-28.30%IPT.V0.3450.42523.19%16.96%
34MiningNoviceGPR.AX0.0270.03633.33%IPT.V0.3450.42523.19%ORG.V0.6700.630-5.97%16.85%
35Onepoint61803NVO.V3.6905.40046.34%WDO.TO2.1101.880-10.90%CYP.V0.2700.31014.81%16.75%
36soulMinerORG.V0.6700.630-5.97%MOD.AX0.0510.044-13.73%SRNE3.8006.45069.74%16.68%
37janturcoMMS.V0.0650.050-23.08%MOON.V0.0550.08045.45%FNC.V0.0750.09526.67%16.35%
38MagnumLDS.CN1.3200.800-39.39%RHT.V1.2901.79038.76%NVO.V3.6905.40046.34%15.24%
39Phild0498963321GGI.V2.4603.00021.95%DNI.CN0.0850.0850.00%PERU.V0.6180.76022.98%14.98%
401ForDaMoneyHLX.AX0.0420.037-11.90%AQI.AX0.1400.110-21.43%KOR.AX0.0280.04975.00%13.89%
41stoneminerVTT.V0.2450.210-14.29%MIN.TO1.3301.4509.02%KNT.V0.5400.77042.59%12.44%
42RumiJET.V0.6600.74012.12%ETI.CN1.2801.57022.66%IBAT.CN0.4300.4300.00%11.59%
43NickemountaingloryGGI.V2.4603.00021.95%BTH.CN0.2300.180-21.74%PAT.V1.2501.66032.80%11.00%
44flbPGOL0.0720.09328.91%ANX.TO0.4000.355-11.25%ORX.V0.1000.11515.00%10.89%
45AmitPGrewalBTRU.V0.3950.69074.68%VPT.V0.3100.3100.00%AAZ.V0.1750.100-42.86%10.61%
46numbersguyWELL.V0.4400.57029.55%FUND.V0.5300.67026.42%OK.V0.0600.045-25.00%10.32%
47icemanREO.V0.0450.05011.11%TORR.V0.2550.230-9.80%CZZ.V0.0850.11029.41%10.24%
48SamsonIPT.V0.3450.42523.19%PXX.AX0.1150.1204.35%KTO.V0.2550.2601.96%9.83%
49GoldfingerAPN.V0.2250.36060.00%MIN.TO1.3301.4509.02%F.V0.8800.530-39.77%9.75%
50LeniFPX.V0.0950.16068.42%ADZN.V0.7600.84010.53%ANTL.V0.2400.120-50.00%9.65%
51tomjosdSVB.TO0.1550.19022.58%SPA.V0.1350.100-25.93%SBR.TO0.1800.23530.56%9.07%
52bedragPKK.CN0.0550.050-9.09%UAV.CN0.0900.10011.11%BUZ.P.V0.5600.70025.00%9.01%
53TronAZX.V0.0800.075-6.25%IPT.V0.3450.42523.19%EFR.TO2.2602.4809.73%8.89%
54MiningCatalystBMM.V0.0900.11022.22%MAW.TO0.4500.320-28.89%MED.V0.1600.21031.25%8.19%
55GOLD8888MTS.V1.1901.3009.24%ESK.V0.2700.250-7.41%GGI.V2.4603.00021.95%7.93%
56cmd70x7MTS.V1.1901.3009.24%GGI.V2.4603.00021.95%ESK.V0.2700.250-7.41%7.93%
57DellsvigorBEL.V0.3050.720136.07%RAB.V0.1500.105-30.00%PNO.V0.3850.065-83.12%7.65%
58SASKEXPRESSARS.L9.97511.75017.79%ETG.TO0.7700.510-33.77%FWZ.V1.1901.64037.82%7.28%
59TrotsS.TO1.7201.150-33.14%AVE.V0.5200.95082.69%PUL.V0.2400.170-29.17%6.80%
60xenophonMIN.TO1.3301.4509.02%VTT.V0.2450.210-14.29%IPT.V0.3450.42523.19%5.98%
61OrefindersORX.V0.1000.11515.00%PGM.V0.5600.66017.86%VIT.V0.4350.370-14.94%5.97%
62JoFWZ.V1.1901.64037.82%PNN.V0.0450.035-22.22%KTO.V0.2550.2601.96%5.85%
63EricTheActorCGP.V0.2800.2800.00%REG.V1.8501.750-5.41%OOO.V0.2200.27022.73%5.77%
64gmat10GMA.V0.0700.08521.43%FWZ.V1.1901.64037.82%ADZ.V0.0950.055-42.11%5.71%
65slmjrUEX.TO0.3450.275-20.29%EFR.TO2.2602.4809.73%MTA.V0.6600.84027.27%5.57%
66rosebudNC.CN2.6002.7104.23%RHT.V1.2901.79038.76%RKS.CN0.3750.275-26.67%5.44%
67Shawn3985GGI.V2.4603.00021.95%MRS.V0.3150.265-15.87%MTS.V1.1901.3009.24%5.11%
68TheGalvanizerVTT.V0.2450.210-14.29%CHOO.CN0.5300.88066.04%KRI.CN0.1200.075-37.50%4.75%
69Z-ManGGI.V2.4603.00021.95%MTS.V1.1901.3009.24%FF.TO0.6200.510-17.74%4.48%
70JRvGAWE.V0.0650.08023.08%EQX.V1.1201.060-5.36%JUGR.V0.2250.215-4.44%4.43%
71toozNVO.V3.6905.40046.34%ANX.TO0.4000.355-11.25%MONT.CN0.4750.370-22.11%4.33%
72kayoLL.V0.0450.07566.67%PLAY.CN0.1800.065-63.89%VRR.V0.3200.3509.38%4.05%
73ZeromarginNVO.V3.6905.40046.34%AMZ.V1.2601.3406.35%ADZ.V0.0950.055-42.11%3.53%
74RangerbentmanSIC.V0.0500.035-30.00%ORX.V0.1000.11515.00%NOB.V0.1000.12525.00%3.33%
75WolffNRN.V0.0300.0300.00%FNC.V0.0750.09526.67%PTU.V0.0850.070-17.65%3.01%
76valcovest.comPMC.CN0.0800.12556.25%NCP.TO0.2750.260-5.45%JAX.V0.2250.130-42.22%2.86%
77BmanGGI.V2.4603.00021.95%CSR.V0.3500.210-40.00%NOB.V0.1000.12525.00%2.32%
78WolfsterRHT.V1.2901.79038.76%RKS.CN0.3750.275-26.67%IMV.TO2.3502.220-5.53%2.19%
79fiatDME.V0.0800.13062.50%CZN.TO0.1650.130-21.21%LIC.V0.1150.075-34.78%2.17%
80megavossGGI.V2.4603.00021.95%MTS.V1.1901.3009.24%SMB.V0.0200.015-25.00%2.06%
81JayfireNZC.AX0.3450.300-13.04%IPT.V0.3450.42523.19%NEO.TO17.90017.110-4.41%1.91%
822pacAGO.AX0.0310.0349.68%HLX.AX0.0420.037-11.90%VIC.AX0.0130.0147.69%1.82%
83cherguiMEX.V0.3300.39018.18%AZR.V0.1500.120-20.00%BAY.V0.1600.1706.25%1.48%
84DrjwGGI.V2.4603.00021.95%FF.TO0.6200.510-17.74%DNI.CN0.0850.0850.00%1.40%
85TossofDEF.V0.3700.365-1.35%NVO.V3.6905.40046.34%OSTK63.90037.650-41.08%1.30%
86dutch_patienceHPQ.V0.1100.095-13.64%EGT.V0.1650.22033.33%PYR.V0.6300.530-15.87%1.27%
87ruuuudyDAU.V0.2350.190-19.15%YTY.V0.1750.170-2.86%NOB.V0.1000.12525.00%1.00%
88namelessGGI.V2.4603.00021.95%CLM.V0.9200.660-28.26%MTS.V1.1901.3009.24%0.98%
89MarkusREZ.V0.2600.220-15.38%MEX.V0.3300.39018.18%DNI.CN0.0850.0850.00%0.93%
90touquoyAGB.V1.5301.83019.61%OS.V0.0950.075-21.05%FR.TO8.4808.8103.89%0.82%
91brucelionheartMTA.V0.6600.84027.27%NZC.AX0.3450.300-13.04%CBW.V1.7101.500-12.28%0.65%
92PeterBaumTLG.AX0.5600.74032.14%VKTX4.0604.2203.94%RVX.TO2.0501.330-35.12%0.32%
93Adrian VeidtIPT.V0.3450.42523.19%AXU1.5901.530-3.77%DV.V0.7100.570-19.72%-0.10%
94Black stimSEI.V0.0450.05011.11%POR.V0.1050.065-38.10%FNC.V0.0750.09526.67%-0.11%
95NeelyDanNVO.V3.6905.40046.34%EPL.V0.2500.135-46.00%DEF.V0.3700.365-1.35%-0.34%
96pavoUAV.CN0.0900.10011.11%ABN.V0.1750.1802.86%PYR.V0.6300.530-15.87%-0.63%
97veganEGT.V0.1650.22033.33%TMG.V0.0950.080-15.79%ORL.TO6.8005.460-19.71%-0.72%
98OnlyflawsABRA.V0.2400.200-16.67%FWZ.V1.1901.64037.82%KC.V0.6400.490-23.44%-0.76%
99MadeOfRubberHGU.TO12.79011.750-8.13%IPT.V0.3450.42523.19%NXE.TO3.2102.630-18.07%-1.00%
100Goldenboy7123PAM.V0.2000.185-7.50%NTM.CN0.0700.055-21.43%NOB.V0.1000.12525.00%-1.31%
101HHorsemanDSV.V0.4900.360-26.53%SVB.TO0.1550.19022.58%AZM.V0.3700.3700.00%-1.32%
102Mgb9313API.CN0.1700.150-11.76%MEX.V0.3300.39018.18%SSP.V0.3350.300-10.45%-1.34%
103docjim10GCM.TO1.9602.55030.10%OOO0.2200.27022.73%HVBTF2.7371.178-56.97%-1.38%
104flNHK.TO0.7400.610-17.57%FWZ.V1.1901.64037.82%INV.TO0.6900.520-24.64%-1.46%
105TheNextBigRushHMX.AX0.0470.034-27.66%EQX.V1.1201.060-5.36%AZZ.TO0.2100.27028.57%-1.48%
106PamplonaTraderSME.V0.4650.375-19.35%RYR.V0.1200.1308.33%BAY.V0.1600.1706.25%-1.59%
107thb0XMG.CN0.9800.910-7.14%NTM.CN0.0700.055-21.43%GGI.V2.4603.00021.95%-2.21%
108ChaseBAY.V0.1600.1706.25%AZM.V0.3700.3700.00%VTT.V0.2450.210-14.29%-2.68%
109robtr31CCC.V0.2200.42593.18%CYBX.CN0.7000.430-38.57%DM.V0.3500.130-62.86%-2.75%
110ArgentumBHS.V0.2000.170-15.00%ABRA.V0.2400.200-16.67%IPT.V0.3450.42523.19%-2.83%
111AuContraireSNV.V0.1000.060-40.00%SOJ.V0.1200.14520.83%ELY.V0.0950.10510.53%-2.88%
112RoychrGGI.V2.4603.00021.95%CSR.V0.3500.210-40.00%MTS.V1.1901.3009.24%-2.94%
113SpaceXPAT.V1.2501.66032.80%AAZ.V0.1750.100-42.86%VPT.V0.3100.3100.00%-3.35%
114SotalyToberAIS.TO1.1700.420-64.10%WML.V1.7601.170-33.52%CTV.V0.1600.30087.50%-3.38%
115HoovSMN.V0.1700.21023.53%GXS.V0.0650.0707.69%PRG.V0.0950.055-42.11%-3.63%
116EasyMoneyBMPX.CN0.8200.760-7.32%THCX.V4.0904.4909.78%EMH.V5.2104.500-13.63%-3.72%
117PorksquaredMPX.CN0.8200.760-7.32%MTS.V1.1901.3009.24%EMH.V5.2104.500-13.63%-3.90%
118raymipoBTT.V0.1400.060-57.14%XTM.V0.1300.14511.54%TKU.V0.0300.04033.33%-4.09%
119BrianBitcoinBullREZ.V0.2600.220-15.38%BHS.V0.2000.170-15.00%PGM.V0.5600.66017.86%-4.18%
120EvenPrimeVRR.V0.3200.3509.38%MAI.V0.1750.125-28.57%BAY.V0.1600.1706.25%-4.32%
121jmmRYR.V0.1200.1308.33%VTT.V0.2450.210-14.29%UEC1.7701.640-7.34%-4.43%
122stevePYR.V0.6300.530-15.87%UAV.CN0.0900.10011.11%PNG.V0.1750.160-8.57%-4.44%
123itsjoylynnASP.TO0.2900.33515.52%UAV.CN0.0900.10011.11%MOS.V0.2250.135-40.00%-4.46%
124MiningBookGuyMUN.V0.1300.120-7.69%MEP.AX0.0850.072-15.29%SWA.V0.1050.1159.52%-4.49%
125hmatSX.CN0.3350.3350.00%TK.V0.7300.460-36.99%IPT.V0.3450.42523.19%-4.60%
126Catcher001GGI.V2.4603.00021.95%MOS.V0.2250.135-40.00%NC.CN2.6002.7104.23%-4.61%
127BdryPKK.CN0.0550.050-9.09%MRS.V0.3150.265-15.87%UAV.CN0.0900.10011.11%-4.62%
128laurentfOS.V0.0950.075-21.05%ANX.TO0.4000.355-11.25%MEX.V0.3300.39018.18%-4.71%
129kerfuffleELD.TO1.8201.290-29.12%LIO.V0.6300.6503.17%CLH.V0.3550.39511.27%-4.89%
130supra48PAT.V1.2501.66032.80%GAR.V0.1150.035-69.57%AVM.CN0.0700.08521.43%-5.11%
131quantumPONY.TO2.6702.620-1.87%OGI.V4.1004.1000.00%VTT.V0.2450.210-14.29%-5.39%
132MarkedtofutureARV.AX0.2650.190-28.30%IPT.V0.3450.42523.19%ANX.TO0.4000.355-11.25%-5.45%
133londonkiwiJET.V0.6600.74012.12%VTT.V0.2450.210-14.29%HPL.V0.0700.060-14.29%-5.48%
134SFtraderWUC.CN1.0000.660-34.00%IPT.V0.3450.42523.19%ORG.V0.6700.630-5.97%-5.59%
135aurumSME.V0.4650.375-19.35%IPT.V0.3450.42523.19%PIO.AX0.0290.023-20.69%-5.62%
136m00tpointMRS.V0.3150.265-15.87%GGI.V2.4603.00021.95%MMS.V0.0650.050-23.08%-5.67%
137Apples-of-GoldSVB.TO0.1550.19022.58%CZICF0.1300.100-23.08%ABRA.V0.2400.200-16.67%-5.72%
138K2AZM.AX0.0210.0239.52%STM.AX0.0300.029-3.33%VXR.AX0.0170.013-23.53%-5.78%
139valen1828ARE.AX0.0350.024-31.43%CCV.AX0.3550.3652.82%AGO.AX0.0310.0349.68%-6.31%
140PoolmanARS.L9.97511.75017.79%LTV.V0.3200.165-48.44%TMQ.TO1.3901.55011.51%-6.38%
141TranVRR.V0.3200.3509.38%UAV.CN0.0900.10011.11%CSR.V0.3500.210-40.00%-6.50%
142LucTenHaveAZM.V0.3700.3700.00%GUS.P.V0.4050.360-11.11%RDU.V0.1100.100-9.09%-6.73%
143GoldgeoGGI.V2.4603.00021.95%MTS.V1.1901.3009.24%CRL.CN0.3400.165-51.47%-6.76%
14421LIO.V0.6300.6503.17%GGI.V2.4603.00021.95%MMJ.CN0.5500.300-45.45%-6.78%
145madmannPGD.TO0.1250.15020.00%SCY.TO0.2350.180-23.40%NXE.TO3.2102.630-18.07%-7.16%
146mgoldNRN.V0.0300.0300.00%SEK.V0.0300.015-50.00%TOP.CN0.0550.07027.27%-7.58%
147JameskwantesLLG.V2.4501.840-24.90%GRA.V2.0502.000-2.44%NAR.V0.2200.2304.55%-7.60%
148kassattackVLE.TO4.3505.45025.29%MRZ.V1.6201.90017.28%AU.V2.1700.730-66.36%-7.93%
149blackmagic123GGI.V2.4603.00021.95%HIVE.V3.4301.490-56.56%VRR.V0.3200.3509.38%-8.41%
150Mr. SmokeyXMG.CN0.9800.910-7.14%TK9.3208.960-3.86%VTT.V0.2450.210-14.29%-8.43%
151HiHoSilverSHNY9.5218.185-14.03%JNUG17.76015.110-14.92%DEG.AX0.1600.1653.13%-8.61%
152tigerslumpGGI.V2.4603.00021.95%CLM.V0.9200.660-28.26%DYA.V0.4800.385-19.79%-8.70%
153LetgoQIWI17.33018.3706.00%KPAY2.2500.710-68.44%TEUM2.0702.82036.23%-8.74%
154PoggioneLGT.B.TO44.75049.75011.17%FAST54.69050.650-7.39%NAM.V0.1150.080-30.43%-8.88%
155MassimomHPQ.V0.1100.095-13.64%MOS.V0.2250.135-40.00%FNC.V0.0750.09526.67%-8.99%
156greenmetalsLBL.V0.0600.050-16.67%KZD.V0.1050.070-33.33%PERU.V0.6180.76022.98%-9.01%
157wannabeinvestorKCC.V0.2500.140-44.00%AZX.V0.0800.075-6.25%SVB.TO0.1550.19022.58%-9.22%
158Jim514GGI.V2.4603.00021.95%ACB.TO9.6008.030-16.35%EBY.V0.0300.020-33.33%-9.25%
159GrevSTA.V0.0600.045-25.00%BMK.V0.1000.075-25.00%GGI.V2.4603.00021.95%-9.35%
160MarstockEDV.TO25.63023.160-9.64%PAAS.TO19.58021.2708.63%SBB.TO2.2701.650-27.31%-9.44%
161ScroogeMcduckMOS.V0.2250.135-40.00%PGX.V0.0800.09518.75%XMG.CN0.9800.910-7.14%-9.46%
162BrecciaARV.AX0.2650.190-28.30%GQC.V0.3650.225-38.36%FWZ.V1.1901.64037.82%-9.61%
163HappymilesGGI.V2.4603.00021.95%IP.CN0.6200.345-44.35%XMG.CN0.9800.910-7.14%-9.85%
164venisonstewGGI.V2.4603.00021.95%MMJ.CN0.5500.215-60.91%MTS.V1.1901.3009.24%-9.90%
165VladdyGGI.V2.4603.00021.95%MTS.V1.1901.3009.24%MMJ.CN0.5500.215-60.91%-9.90%
166RulingminingGBTC22.15015.590-29.62%SYA.AX0.0700.048-31.43%COB.AX0.7951.04030.82%-10.08%
167TheGiffMMS.V0.0650.050-23.08%PRSM.L1259.0001389.20010.34%CXV.V0.0850.070-17.65%-10.13%
168AvestanUEC1.7701.640-7.34%NXE.TO3.2102.630-18.07%EQX.V1.1201.060-5.36%-10.26%
169Makingmoneynow1BLOK.V1.0700.680-36.45%RHT.V1.2901.79038.76%LOTO.CN0.1650.110-33.33%-10.34%
170rustypantsEBY.V0.0300.020-33.33%MMS.V0.0650.050-23.08%NOB.V0.1000.12525.00%-10.47%
171Sugar-DogGGI.V2.4603.00021.95%MOS.V0.2250.135-40.00%EMH.V5.2104.500-13.63%-10.56%
172jasonBLS.V0.1250.095-24.00%AMZ.V1.2601.3406.35%VTT.V0.2450.210-14.29%-10.65%
173PhotoJMIN.TO1.3301.4509.02%ERD.TO0.6000.390-35.00%ORG.V0.6700.630-5.97%-10.65%
174JamjamIDK.CN0.1600.145-9.38%FNC.V0.0750.09526.67%ICM.V0.1700.085-50.00%-10.90%
175CautiousNowVRR.V0.3200.3509.38%ADZ.V0.0950.055-42.11%NRN.V0.0300.0300.00%-10.91%
176TfredGGI.V2.4603.00021.95%MTS.V1.1901.3009.24%AIS.V1.1700.420-64.10%-10.97%
177RODLGD.TO0.4400.420-4.55%REN.V0.2650.210-20.75%GSV.TO2.2002.020-8.18%-11.16%
178PepekCGP.V0.2800.2800.00%VTT.V0.2450.210-14.29%SME.V0.4650.375-19.35%-11.21%
179Cvac01TPS.CN0.1300.090-30.77%GRV.V0.1600.25559.38%NU.V0.2650.100-62.26%-11.22%
180BrettCrossGGI.V2.4603.00021.95%MRS.V0.3150.265-15.87%CE.V0.0250.015-40.00%-11.31%
181BreakingBad01JAL.AX0.1600.130-18.75%NZC.AX0.3450.300-13.04%HPR.AX0.0420.041-2.38%-11.39%
182SwedenICM.V0.1700.085-50.00%ANX.TO0.4000.355-11.25%FNC.V0.0750.09526.67%-11.53%
183DrKamakaziAREV.CN0.6000.560-6.67%WELL.V0.4400.57029.55%MY.CN0.4000.170-57.50%-11.54%
184MathematicsVRR.V0.3200.3509.38%HIVE.V3.4301.490-56.56%JET.V0.6600.74012.12%-11.69%
185MimibegaloPLI.TO1.3000.760-41.54%GGI.V2.4603.00021.95%PYR.V0.6300.530-15.87%-11.82%
186UpShittzCreekAEP.V0.6700.520-22.39%VLE.TO4.3505.45025.29%LTE.V1.4500.890-38.62%-11.91%
187MikcamVTT.V0.2450.210-14.29%MIN.TO1.3301.4509.02%GMV.V0.2900.200-31.03%-12.10%
188kelkelCSR.V0.3500.210-40.00%FNC.V0.0750.09526.67%RLV.V0.2600.200-23.08%-12.14%
189keygenNOB.V0.1000.12525.00%TK.V0.7300.460-36.99%GTG.V0.0400.030-25.00%-12.33%
190jachapSRL.V0.1300.1407.69%MAI.V0.1800.125-30.56%VTT.V0.2450.210-14.29%-12.38%
191StarFirePNN.V0.0450.035-22.22%AWE.V0.0650.08023.08%RGC.V0.0650.040-38.46%-12.54%
192JTSNS.V0.4300.340-20.93%MOS.V0.2250.135-40.00%IPT.V0.3450.42523.19%-12.58%
193MineralisedNZC.AX0.3450.300-13.04%STM.AX0.0300.029-3.33%AQI.AX0.1400.110-21.43%-12.60%
194rgrowdenCZN.TO0.1650.130-21.21%IPT.V0.3450.42523.19%MOS.V0.2250.135-40.00%-12.67%
195chatyakVTT.V0.2450.210-14.29%ORX.V0.1000.11515.00%DXD.V0.2700.165-38.89%-12.72%
196BoneheadHIVE.V3.4301.490-56.56%NVAX1.2401.62030.65%CBW.V1.7101.500-12.28%-12.73%
197TheLip2NZC.AX0.3450.300-13.04%DV.V0.7100.570-19.72%ORG.V0.6700.630-5.97%-12.91%
198TomCamPYR.V0.6300.530-15.87%RLV.V0.2600.200-23.08%RGX.TO0.0450.0450.00%-12.98%
199BullishEBY.V0.0300.020-33.33%YTY.V0.1750.170-2.86%SOLG.TO0.5100.495-2.94%-13.04%
200SwissyELO.V1.0600.720-32.08%AOI.TO1.4201.180-16.90%MIN.TO1.3301.4509.02%-13.32%
201BSRYR.V0.1200.1308.33%KCC.V0.2500.140-44.00%GRO.V0.1050.100-4.76%-13.48%
202Rockj0ckLGO.TO1.3301.65024.06%CMMC.TO1.5301.190-22.22%III.TO3.3901.950-42.48%-13.55%
203PicklheadIKM.V0.5100.270-47.06%SMN.V0.1700.21023.53%PTU.V0.0850.070-17.65%-13.73%
204KevinDV.V0.7100.570-19.72%AHR.V0.1550.120-22.58%CGP.V0.2800.2800.00%-14.10%
205RobertAU.V2.1700.730-66.36%VLE.TO4.3505.45025.29%MMV.V0.3450.340-1.45%-14.17%
206ferd98bullSIC.V0.0500.035-30.00%BUZ.P.V0.5600.70025.00%POR.V0.1050.065-38.10%-14.37%
207StigWigsHS.CN0.1900.075-60.53%BAY.V0.1600.1706.25%UAV.CN0.0900.10011.11%-14.39%
208ChielABRA.V0.2400.200-16.67%MMA.V0.2800.2851.79%MAW.TO0.4500.320-28.89%-14.59%
209RobbyNOB.V0.1000.12525.00%NRG.V0.3800.260-31.58%NGZ.V0.4650.290-37.63%-14.74%
210ZadmanASE.CN0.0750.050-33.33%RKS.CN0.3750.275-26.67%CYP.V0.2700.31014.81%-15.06%
211NickMSR.AX0.0040.0040.00%AZY.AX0.0210.016-23.81%AQI.AX0.1400.110-21.43%-15.08%
212Jam26GGI.V2.4603.00021.95%MOS.V0.2250.135-40.00%TO.CN0.2500.180-28.00%-15.35%
213NelsonVTT.V0.2450.210-14.29%HIVE.V3.4301.490-56.56%NAL.TO1.0101.26024.75%-15.36%
214Canuck481DYA.V0.4800.385-19.79%GGI.V2.4603.00021.95%LTV.V0.3200.165-48.44%-15.43%
215cole119NXE.TO3.2102.630-18.07%CALI.CN1.2400.480-61.29%PAT.V1.2501.66032.80%-15.52%
216MaggeeMRS.V0.3150.265-15.87%SX.CN0.3350.3350.00%NRG.V0.3800.260-31.58%-15.82%
2170915bgGGI.V2.4603.00021.95%PLI.TO1.3000.760-41.54%CLM.V0.9200.660-28.26%-15.95%
2186furlongsIMEX.V0.2850.110-61.40%LTE.V1.4500.890-38.62%IPA.V0.6000.91051.67%-16.12%
219martinAU.V2.1700.730-66.36%IRV.CN0.8901.35051.69%WUC.CN1.0000.660-34.00%-16.22%
220BrandyAZX.V0.0800.075-6.25%ARV.AX0.2650.190-28.30%PGM.L4.5003.820-15.11%-16.55%
221FischlaenderSRI.V0.1050.065-38.10%USAU1.6301.260-22.70%ANG.V0.0450.05011.11%-16.56%
222anomalloyAMK.V0.0450.040-11.11%BTO.TO3.8803.660-5.67%EBY.V0.0300.020-33.33%-16.70%
223teeveeNXE.TO3.2102.630-18.07%CNL.TO3.3803.6909.17%III.TO3.3901.950-42.48%-17.12%
224DandanGGI.V2.4603.00021.95%DDB.CN0.1350.080-40.74%EBY.V0.0300.020-33.33%-17.37%
225dynamic123MAI.V0.1750.125-28.57%NMX.TO2.3501.300-44.68%ESM.TO1.2001.45020.83%-17.47%
226ng13THC.CN0.9601.25030.21%FAT.CN0.8100.325-59.88%RLV.V0.2600.200-23.08%-17.58%
227FinanzrIPT.V0.3450.42523.19%ABRA.V0.2400.200-16.67%BAR.TO0.5500.220-60.00%-17.83%
228sihvCXO.AX0.0780.052-33.33%ADV.AX0.0160.013-18.75%NLI.AX0.0510.050-1.96%-18.01%
229VerificationCodeGGI.V2.4603.00021.95%IMR.V0.1400.080-42.86%BML.V0.0150.010-33.33%-18.08%
230robmcleodITR.V1.1000.920-16.36%WPQ.V0.0400.035-12.50%OLA.V1.7801.320-25.84%-18.24%
231fizzbangXMG.CN0.9800.910-7.14%PIO.AX0.0290.023-20.69%ARV.AX0.2650.190-28.30%-18.71%
232KevinSXAM.AX0.2800.190-32.14%GGG.AX0.0970.086-11.34%DYL.AX0.3150.275-12.70%-18.73%
233jfostertmMEX.V0.3300.39018.18%NRG.V0.3800.260-31.58%IMR.V0.1400.080-42.86%-18.75%
234Audax.77MOS.V0.2250.135-40.00%EGT.V0.1650.22033.33%VGM.V0.0900.045-50.00%-18.89%
235MickeyMantleANX.TO0.4000.355-11.25%SIR.V0.1650.145-12.12%BML.V0.0150.010-33.33%-18.90%
236generanTNY.CN1.7600.760-56.82%SEI.V0.0450.05011.11%ANX.TO0.4000.355-11.25%-18.99%
237BrownianStocksATY.V0.7500.600-20.00%AZX.V0.0800.075-6.25%TML.TO0.6200.425-31.45%-19.23%
238wrkoutmn50MIRL.CN0.1100.090-18.18%TK.V0.7300.460-36.99%SSL.TO6.2806.120-2.55%-19.24%
239EusticeGR.V0.0950.075-21.05%MUX.TO2.8602.710-5.24%KG.V0.3500.240-31.43%-19.24%
240Ev1GGI.V2.4603.00021.95%MRS.V0.3150.265-15.87%PLAY.CN0.1800.065-63.89%-19.27%
241splatapusETG.TO0.7700.510-33.77%TK.V0.7300.460-36.99%SMF.TO3.5703.99011.76%-19.66%
242ekimPGD.TO0.1250.15020.00%NXN.V0.3500.155-55.71%SCY.TO0.2350.180-23.40%-19.71%
243DKNVO.V3.6905.40046.34%BCU.V0.1950.070-64.10%NIP.V0.0600.035-41.67%-19.81%
244rane123AZR.V0.1500.120-20.00%DHR.AX0.0170.02017.65%NNN.V0.1050.045-57.14%-19.83%
245PurpleKushHS.CN0.1900.075-60.53%IPT.V0.3450.42523.19%PNN.V0.0450.035-22.22%-19.85%
246brianGGI.V2.4603.00021.95%CLM.V0.9200.660-28.26%ZMA.V0.0750.035-53.33%-19.88%
247zappadongGZZ.V0.2600.2703.85%AZR.V0.1500.120-20.00%AVX.V0.0800.045-43.75%-19.97%
248ExcelsiorSCZ.V0.1100.14027.27%MXSG0.0550.019-65.27%RCG.V0.0900.070-22.22%-20.07%
249lnelsonABCN.V1.5301.400-8.50%NC.CN2.6002.7104.23%WWR1.0700.470-56.07%-20.11%
250GeoDalePTX.CN0.2500.095-62.00%HPQ.V0.1100.095-13.64%ORX.V0.1000.11515.00%-20.21%
251welshdad1081UAV.CN0.0900.10011.11%RLV.V0.2600.200-23.08%EPY.CN0.2050.105-48.78%-20.25%
252MuttSMN.V0.1700.21023.53%BMK.V0.1000.075-25.00%BAR.TO0.5500.220-60.00%-20.49%
253FanagaloVLE.TO4.3505.45025.29%BTT.V0.1400.060-57.14%GIS.V0.1150.080-30.43%-20.76%
254StockTradeTOPAT.V1.2501.66032.80%PNO.V0.3850.065-83.12%RP.V0.4000.350-12.50%-20.94%
255DobnakEBY.V0.0300.020-33.33%ACB.TO9.6008.030-16.35%EMH.V5.2104.500-13.63%-21.11%
256RiMRS.V0.3150.265-15.87%BBI.V0.3500.3808.57%MYM.CN3.2501.400-56.92%-21.41%
257WackoMOS.V0.2250.135-40.00%PNG.V0.1750.160-8.57%MRS.V0.3150.265-15.87%-21.48%
258TrebHIVE.V3.4301.490-56.56%BAY.V0.1600.1706.25%VTT.V0.2450.210-14.29%-21.53%
259MaxhuntlyDW.TO0.1350.120-11.11%LOTO.CN0.1650.110-33.33%VANC.V0.3200.255-20.31%-21.59%
260TengrandXMG.CN0.9800.910-7.14%NC.CN2.6002.7104.23%DM.V0.3500.130-62.86%-21.92%
261BB1974CUV.V0.3300.135-59.09%GGI.V2.4603.00021.95%MAW.TO0.4500.320-28.89%-22.01%
262MaddshastaCGP.V0.2800.2800.00%SRI.V0.1050.065-38.10%LAM.TO0.4700.335-28.72%-22.27%
263philipjamesAIIM.V0.0700.045-35.71%RJX.A.V0.0650.0650.00%NRG.V0.3800.260-31.58%-22.43%
264Edp007NOB.V0.1000.12525.00%NRG.V0.3800.260-31.58%MMJ.CN0.5500.215-60.91%-22.50%
265drill trackerECS.TO1.9501.420-27.18%REG.V1.8501.750-5.41%ERD.TO0.6000.390-35.00%-22.53%
266SebinhoGGS.V0.3200.3200.00%ITR.V1.1000.920-16.36%LSC.V1.6400.790-51.83%-22.73%
267llarryMMS.V0.0650.050-23.08%PNN.V0.0450.035-22.22%TV.TO1.5201.170-23.03%-22.78%
268smokescreen1MRS.V0.3150.265-15.87%VTT.V0.2450.210-14.29%GQC.V0.3650.225-38.36%-22.84%
269ForestGumpMPX.CN0.8200.760-7.32%POR.V0.1050.065-38.10%KER.TO0.3000.230-23.33%-22.92%
270Newager23ABRA.V0.2400.200-16.67%SSP.V0.3350.300-10.45%PRZ.V0.3100.175-43.55%-23.55%
271rocmanLL.V0.0450.07566.67%CYX.V0.2850.105-63.16%NF.CN0.3100.080-74.19%-23.56%
272jazzamiOM.V0.8700.580-33.33%TXR.V0.5300.400-24.53%BFD.V0.1150.100-13.04%-23.64%
273mike86NXE.TO3.2102.630-18.07%ACB.TO9.6008.030-16.35%TK.V0.7300.460-36.99%-23.80%
274MFungNXE.TO3.2102.630-18.07%BGS.AX0.7550.510-32.45%OS.V0.0950.075-21.05%-23.86%
275PimPTU.V0.0850.070-17.65%FMC.V0.0850.050-41.18%NZC.AX0.3450.300-13.04%-23.96%
276Sparky27GPH.V0.0850.075-11.76%S.TO1.7201.150-33.14%ARV.AX0.2650.190-28.30%-24.40%
277kokomNRG.V0.3800.260-31.58%NGZ.V0.4650.290-37.63%ONC.TO0.7100.680-4.23%-24.48%
278canmexMTS.V1.1901.3009.24%MMN.V0.0800.045-43.75%CSR.V0.3500.210-40.00%-24.84%
279PackerADZ.V0.0950.055-42.11%MIRL.CN0.1100.090-18.18%VTT.V0.2450.210-14.29%-24.86%
280ZoShaMOS.V0.2250.135-40.00%VONE.V0.0800.065-18.75%MRS.V0.3150.265-15.87%-24.87%
281JaneoPLS.AX1.1150.915-17.94%ARL.AX1.9000.925-51.32%TAW.AX0.4600.435-5.43%-24.90%
282schischiVTT.V0.2450.210-14.29%SBB.TO2.2701.650-27.31%WUC.CN1.0000.660-34.00%-25.20%
283AztecGGI.V2.4603.00021.95%HIVE.V3.4301.490-56.56%WHM.V0.1450.085-41.38%-25.33%
2841969EnigmaGGI.V2.4603.00021.95%MOS.V0.2250.135-40.00%CUV.V0.3300.135-59.09%-25.71%
285shunDM.V0.3500.130-62.86%RKS.CN0.3750.275-26.67%JET.V0.6600.74012.12%-25.80%
286JSSRAXE.V0.2500.2500.00%RVV.V0.4150.195-53.01%SDE.V0.0200.015-25.00%-26.00%
287makemoney2018HIJU.CN2.3801.450-39.08%QCC.CN0.7000.270-61.43%GGI.V2.4603.00021.95%-26.18%
288PeteHZM.TO0.0900.085-5.56%TUO.V0.2100.175-16.67%HIVE.V3.4301.490-56.56%-26.26%
289AlGreeneACU.V0.3000.190-36.67%AIS.V1.1700.420-64.10%GGI.V2.4603.00021.95%-26.27%
290500wedgeMMJ.CN0.5500.215-60.91%DDB.CN0.1350.080-40.74%GGI.V2.4603.00021.95%-26.57%
291WhistlerguyGGI.V2.4603.00021.95%MOS.V0.2250.135-40.00%DM.V0.3500.130-62.86%-26.97%
292beeskneesCCB.V0.0900.0900.00%FDM.CN0.1600.110-31.25%ICM.V0.1700.085-50.00%-27.08%
293SpaceexxplorationGGI.V2.4603.00021.95%IMR.V0.1400.080-42.86%HS.CN0.1900.075-60.53%-27.14%
294AaronNXE.TO3.2102.630-18.07%CRL.CN0.3400.165-51.47%CBW.V1.7101.500-12.28%-27.27%
295GrandNagusAMY.V0.2750.185-32.73%MRS.V0.3150.265-15.87%EBY.V0.0300.020-33.33%-27.31%
296terrysteenHPQ.V0.1100.095-13.64%ARV.AX0.2650.190-28.30%MOS.V0.2250.135-40.00%-27.31%
297Budd22BCU.V0.1950.070-64.10%MOS.CN0.2250.135-40.00%GGI.V2.4603.00021.95%-27.38%
298IshkabibbleMOS.V0.2250.135-40.00%GGI.V2.4603.00021.95%AIS.V1.1700.420-64.10%-27.38%
299OliverNOB.V0.1000.12525.00%EPWR.V0.5800.190-67.24%VG.V0.2250.135-40.00%-27.41%
300regisSGZ.V0.0700.040-42.86%ALG.V0.1250.120-4.00%SME.V0.4650.300-35.48%-27.45%
301kendorWHM.V0.1450.085-41.38%DEG.AX0.1600.1653.13%FYL.V0.0900.050-44.44%-27.57%
302ivopashovCRE.V1.7001.150-32.35%ARL.AX1.9000.925-51.32%AUZ.AX0.1200.1200.00%-27.89%
303MesroNTM.CN0.0700.055-21.43%SGX.V0.1600.085-46.88%MRS.V0.3150.265-15.87%-28.06%
304RosscoeGGI.V2.4603.00021.95%CLM.V0.9200.660-28.26%TAC.V0.3200.070-78.13%-28.14%
305fijiwayaMMS.V0.0650.050-23.08%NTM.CN0.0700.055-21.43%MOS.V0.2250.135-40.00%-28.17%
306highgradeWLF.V0.5800.275-52.59%XOP.V0.0100.0100.00%MTU.V0.1550.105-32.26%-28.28%
307handleshmandleAU.V2.1700.730-66.36%AMZ.V1.2601.3406.35%AAL.V1.2000.900-25.00%-28.34%
308vynjan2006TK.V0.7300.460-36.99%NXE.TO3.2102.630-18.07%SIC.V0.0500.035-30.00%-28.35%
3091111GIGA.V0.7400.250-66.22%MAE.V0.1000.11010.00%SIC.V0.0500.035-30.00%-28.74%
310VerhoevenERD.TO0.6000.390-35.00%VTT.V0.2450.210-14.29%TK.V0.7300.460-36.99%-28.76%
311pedrolucasNRG.V0.3800.260-31.58%MRS.V0.3150.265-15.87%MOS.V0.2250.135-40.00%-29.15%
312LukejacksonPONY.TO2.6702.620-1.87%PNO.V0.3850.065-83.12%RUG.V0.3500.340-2.86%-29.28%
313hunterERD.TO0.6000.390-35.00%VIT.V0.4350.370-14.94%GQC.V0.3650.225-38.36%-29.43%
314huesosVRR.V0.3200.3509.38%BCU.V0.1950.070-64.10%ECC.V0.2500.165-34.00%-29.58%
315DavidtKTN.V0.2050.160-21.95%BAR.TO0.5500.220-60.00%MGM.V0.2600.240-7.69%-29.88%
316PatternsZEN.V0.6700.550-17.91%MWM.CN0.7400.405-45.27%RKS.CN0.3750.275-26.67%-29.95%
317TheBeachFNQ.CN0.0300.015-50.00%RGX.TO0.0450.0450.00%MOS.V0.2250.135-40.00%-30.00%
318DimentosAIM.TO3.7402.020-45.99%JET.V0.6600.74012.12%HIVE.V3.4301.490-56.56%-30.14%
319NakdobAXR.TO1.9901.970-1.01%HIVE.V3.4301.490-56.56%RTI.V1.7601.180-32.95%-30.17%
320ChipshotCT.V0.1600.1653.13%HS.CN0.1900.075-60.53%LOTO.CN0.1650.110-33.33%-30.24%
321hoggerPNO.V0.3850.065-83.12%SSL.TO6.2806.120-2.55%NCP.TO0.2750.260-5.45%-30.37%
322moadibTHCX.V4.0904.4909.78%DM.V0.3500.130-62.86%SRI.V0.1050.065-38.10%-30.39%
323MilksprimeNXE.TO3.2102.630-18.07%ETG.TO0.7700.510-33.77%F.V0.8800.530-39.77%-30.54%
324RikyuPNG.V0.1750.160-8.57%ICM.V0.1700.085-50.00%EBY.V0.0300.020-33.33%-30.63%
325Moose_pastureMIRL.CN0.1100.090-18.18%SGX.V0.1600.085-46.88%SKE.V0.7000.510-27.14%-30.73%
326itradeBaconFuturesMTS.V1.1901.3009.24%IP.CN0.6200.345-44.35%NNN.V0.1050.045-57.14%-30.75%
327LemandHRE.V0.0350.030-14.29%PQE.V2.0200.890-55.94%IPT.AX0.0180.014-22.22%-30.82%
328JPHCVV.V0.3600.335-6.94%OK.V0.0600.045-25.00%HS.CN0.1900.075-60.53%-30.82%
329jascas007BEX.V0.0700.060-14.29%SIC.V0.0500.035-30.00%LTV.V0.3200.165-48.44%-30.91%
330jorgenjonnsonCRL.CN0.3400.165-51.47%GHG.CN0.3450.125-63.77%GGI.V2.4603.00021.95%-31.10%
331dropshotBAR.TO0.5500.220-60.00%ERD.TO0.6000.390-35.00%KBLT.V12.30012.4901.54%-31.15%
332Enviro111TNY.CN1.7600.760-56.82%TK.V0.7300.460-36.99%AUZ.AX0.1200.1200.00%-31.27%
333IluvbloPAT.V1.2501.66032.80%AIS.V1.1700.420-64.10%DM.V0.3500.130-62.86%-31.39%
334donmac2117LG.V0.5000.140-72.00%GGI.V2.4603.00021.95%IP.CN0.6200.345-44.35%-31.47%
335ShadowiNRG.V0.3800.260-31.58%AZX.V0.0800.075-6.25%BTT.V0.1400.060-57.14%-31.66%
336d2dgwNC.CN2.6002.7104.23%MOS.V0.2250.135-40.00%FTEC.V0.3600.145-59.72%-31.83%
337JKMD43NXE.TO3.2102.630-18.07%NXN.V0.3500.155-55.71%MMS.V0.0650.050-23.08%-32.29%
338CaptainDuffMOZ.TO1.1501.000-13.04%RPM.V1.8501.180-36.22%CWM.V0.2500.130-48.00%-32.42%
339prudent_investorADZ.V0.0950.055-42.11%GQC.V0.3650.225-38.36%ME.TO0.1750.145-17.14%-32.53%
340EmpireAFE.V0.1700.150-11.76%ORG.V0.6700.630-5.97%KASH.V1.5700.315-79.94%-32.56%
341smallcapsteveRTM.V0.0500.020-60.00%SX.CN0.3350.3350.00%POR.V0.1050.065-38.10%-32.70%
342WintersleepIN.TO1.3300.970-27.07%ERD.TO0.6000.390-35.00%IVN.TO4.2402.710-36.08%-32.72%
343gman66EW.V0.1450.110-24.14%GLLA0.1420.120-15.53%BP.H0.4500.185-58.89%-32.85%
344Mr.T.OHSE.TO17.75018.3003.10%CHV.CN0.6900.195-71.74%VLT.V0.4000.280-30.00%-32.88%
345DrjUSS.V0.4750.295-37.89%MOS.V0.2250.135-40.00%SNS.V0.4300.340-20.93%-32.94%
346Juan_ValdezADZ.V0.0950.055-42.11%NGZ.V0.4650.290-37.63%SME.V0.4650.375-19.35%-33.03%
347zlingtradeBLOK.V1.0700.680-36.45%NXE.TO3.2102.630-18.07%ZZZOF0.3550.192-45.89%-33.47%
348Dutch1664ARL.AX1.9000.925-51.32%ECS.TO1.9501.420-27.18%PLL.AX0.2000.155-22.50%-33.67%
349NatedoggGGI.V2.4603.00021.95%AIS.V1.1700.420-64.10%FTEC.V0.3600.145-59.72%-33.96%
350roboLTV.V0.3200.165-48.44%GRO.V0.1050.100-4.76%EPY.CN0.2050.105-48.78%-33.99%
351tomandjerryWHM.V0.1450.085-41.38%SME.V0.4650.375-19.35%ISOL.CN1.3200.770-41.67%-34.13%
352Jonny_GaltMMS.V0.0650.050-23.08%MRS.V0.3150.265-15.87%PLAY.CN0.1800.065-63.89%-34.28%
353wasaga_beachMFX.V0.0250.015-40.00%SGX.V0.1600.085-46.88%SGN.V0.0300.025-16.67%-34.51%
354Oceanview13RLV.V0.2600.200-23.08%WHM.V0.1450.085-41.38%LDS.CN1.3200.800-39.39%-34.62%
355tschupr123CRL.CN0.3400.165-51.47%HPQ.V0.1100.095-13.64%DXD.V0.2700.165-38.89%-34.67%
356LargeKASH.V1.5700.315-79.94%CBW.V1.7101.500-12.28%CUO.V0.1600.140-12.50%-34.91%
357JoshACG.CN0.9000.265-70.56%APP.CN0.4350.285-34.48%SX.CN0.3350.3350.00%-35.01%
358WeedcoinISOL.CN1.3200.770-41.67%BEW.V0.5900.310-47.46%ACB.TO9.6008.030-16.35%-35.16%
359RockstoneNTY.V0.1450.075-48.28%CYBX.CN0.7000.430-38.57%EMO.V0.1050.085-19.05%-35.30%
360JelliottTNY.CN1.7600.760-56.82%PKK.CN0.0550.050-9.09%MOS.V0.2250.135-40.00%-35.30%
361SpeculatorNXE.TO3.2102.630-18.07%HIVE.V3.4301.490-56.56%NRG.V0.3800.260-31.58%-35.40%
362JamietrifICM.V0.1700.085-50.00%DDB.CN0.1350.080-40.74%MRS.V0.3150.265-15.87%-35.54%
363BachTK.V0.7300.460-36.99%MGA.TO0.2100.155-26.19%BVA.V0.1600.090-43.75%-35.64%
364YohanleeCRYP.CN0.6100.200-67.21%N.CN2.9601.440-51.35%UAV.CN0.0900.10011.11%-35.82%
365BoWingIDK.CN0.1600.145-9.38%BLOK.V1.0700.680-36.45%OPW.V0.1900.070-63.16%-36.33%
366diegovbsDDB.CN0.1350.080-40.74%ACG.CN0.9000.265-70.56%SX.CN0.3350.3350.00%-37.10%
367MBjonesGLH.CN0.3750.245-34.67%MRS.V0.3150.265-15.87%MMJ.CN0.5500.215-60.91%-37.15%
368kabeljauOS.V0.0950.075-21.05%XMG.CN0.9800.910-7.14%QPLAY.CN1.5500.255-83.55%-37.25%
369gunnerMOS.V0.2250.135-40.00%HIVE.V3.4301.490-56.56%MRS.V0.3150.265-15.87%-37.48%
370jasonjN.CN2.9601.440-51.35%RKS.CN0.3750.275-26.67%APP.CN0.4350.285-34.48%-37.50%
371FunphishEPY.CN0.2050.105-48.78%LOTO.CN0.1650.110-33.33%TRAK.V0.8000.550-31.25%-37.79%
372investor765MEK.V0.0900.060-33.33%ADK.V0.1150.065-43.48%POR.V0.1050.065-38.10%-38.30%
373SmackSX.CN0.3350.3350.00%IP.CN0.6200.345-44.35%ACG.CN0.9000.265-70.56%-38.30%
374GnomeCRL.CN0.3400.165-51.47%MMS.V0.0650.050-23.08%WHM.V0.1450.085-41.38%-38.64%
375frogngostixMRS.V0.3150.265-15.87%MOS.V0.2250.135-40.00%HS.CN0.1900.075-60.53%-38.80%
376d.d.lindsayWML.V1.7601.170-33.52%STA.V0.0600.045-25.00%WMR.V0.3450.145-57.97%-38.83%
377CriticalInvestorJET.V0.6600.74012.12%DM.V0.3500.130-62.86%GIGA.V0.7400.250-66.22%-38.98%
378InstadaltHS.CN0.1900.075-60.53%NCI.V0.0700.0700.00%HIVE.V3.4301.490-56.56%-39.03%
379peleewhynot6MTS.V1.1901.3009.24%LHS.CN2.0700.810-60.87%CRYP.CN0.6100.200-67.21%-39.61%
380VividBMRS.V0.3150.265-15.87%LG.V0.5000.140-72.00%FDM.CN0.1600.110-31.25%-39.71%
38199fxdACG.CN0.9000.265-70.56%ATT.CN0.5500.215-60.91%UAV.CN0.0900.10011.11%-40.12%
382flooglebombHS.CN0.1900.075-60.53%TGIF.CN1.1600.510-56.03%XMG.CN0.9800.910-7.14%-41.23%
383Mxpx80YD.V0.2200.160-27.27%LDS.CN1.3200.800-39.39%CUV.V0.3300.135-59.09%-41.92%
384tokiVRR.V0.3200.3509.38%ADZ.V0.0950.055-42.11%NNA.V3.3000.185-94.39%-42.37%
385SteveStCLM.V0.9200.660-28.26%DM.V0.3500.130-62.86%TK.V0.7300.460-36.99%-42.70%
386LomanMPX.CN0.8200.760-7.32%GHG.CN0.3450.125-63.77%BLGV.CN0.1600.065-59.38%-43.49%
387owning_mahownyLTX.V0.0550.025-54.55%DDB.CN0.1350.080-40.74%CYBX.CN0.7000.430-38.57%-44.62%
388truetraderoFCC.V1.2400.780-37.10%MUM.V0.4300.185-56.98%CSR.V0.3500.210-40.00%-44.69%
389DueckWML.V1.7601.170-33.52%RQB.CN1.5501.120-27.74%BIGG.CN1.5000.395-73.67%-44.98%
390DannyOceanGTG.V0.0400.030-25.00%LLP.CN0.3000.140-53.33%BKR.V0.3400.145-57.35%-45.23%
391Blackened06AAZ.V0.1750.100-42.86%VIDA.CN1.1900.890-25.21%STMP.V0.6800.220-67.65%-45.24%
392GreenBeansCNX.V0.3150.235-25.40%FMC.V0.0850.050-41.18%FGD.V0.2300.070-69.57%-45.38%
393RutgerzDM.V0.3500.130-62.86%ID.V0.3050.125-59.02%VTT.V0.2450.210-14.29%-45.39%
394FairlyStockyTMID.V0.3050.125-59.02%MOS.V0.2250.135-40.00%POR.V0.1050.065-38.10%-45.70%
395GatormanHS.CN0.1900.075-60.53%DDB.CN0.1350.080-40.74%BLOK.V1.0700.680-36.45%-45.91%
396movovrAMY.V0.2750.185-32.73%BCU.V0.1950.070-64.10%ISOL.CN1.3200.770-41.67%-46.17%
397DnamMRS.V0.3150.265-15.87%PLAY.CN0.1800.065-63.89%FTEC.V0.3600.145-59.72%-46.49%
398GoTimeMRS.V0.3150.265-15.87%NU.V0.2650.100-62.26%QCC.CN0.7000.270-61.43%-46.52%
399rookieBCU.V0.1950.070-64.10%ADK.V0.1150.065-43.48%BSX.TO0.3950.265-32.91%-46.83%
400ExiaCALI.CN1.2400.480-61.29%RKS.CN0.3750.275-26.67%QCA.CN0.5900.280-52.54%-46.83%
401kittykinsGGP.L1.9120.570-70.19%LION.L4.1002.460-40.00%PML.L1.1900.820-31.09%-47.09%
402Playa_2012IP.CN0.6200.345-44.35%WHM.V0.1450.085-41.38%NNN.V0.1050.045-57.14%-47.63%
403gnomes9AAZ.V0.1750.100-42.86%DDB.CN0.1350.080-40.74%FAT.CN0.8100.325-59.88%-47.82%
404SwingtraderMattPLAY.CN0.1800.065-63.89%BPWR.UN0.5500.220-60.00%AKE.CN1.0600.850-19.81%-47.90%
405goodieMOS.V0.2250.135-40.00%ADK.V0.1150.065-43.48%HS.CN0.1900.075-60.53%-48.00%
406WilliamWouldBLOK.V1.0700.680-36.45%N.CN2.9601.440-51.35%HIVE.V3.4301.490-56.56%-48.12%
407MinakiMOS.V0.2250.135-40.00%IP.CN0.6200.345-44.35%HS.CN0.1900.075-60.53%-48.29%
408Hogger1974IP.CN0.6200.345-44.35%MOS.V0.2250.135-40.00%PLAY.CN0.1800.065-63.89%-49.41%
409JGMSAU.V2.1700.730-66.36%PTX.CN0.2500.095-62.00%PLU.V0.8000.640-20.00%-49.45%
410BringtherainID.V0.3050.125-59.02%WLGC0.00220.0013-40.91%LTV.V0.3200.165-48.44%-49.45%
411redlakecapitalPNO.V0.3850.065-83.12%JG.V0.3250.220-32.31%GCN.V0.1800.120-33.33%-49.59%
412rjuniorDM.V0.3500.130-62.86%RVV.V0.4150.195-53.01%CNBX1.8101.070-40.88%-52.25%
413Bman97PLAY.CN0.1800.065-63.89%LOTO.CN0.1650.110-33.33%HS.CN0.1900.075-60.53%-52.58%
414NickBDM.V0.3500.130-62.86%APP.CN0.4350.285-34.48%PLAY.CN0.1800.065-63.89%-53.74%
415VancityMMS.V0.0650.050-23.08%PNO.V0.3850.065-83.12%HIVE.V3.4301.490-56.56%-54.25%
416R44MOS.V0.2250.135-40.00%PLAY.CN0.1800.065-63.89%HS.CN0.1900.075-60.53%-54.81%
417NicknStockLG.V0.5000.140-72.00%HS.CN0.1900.075-60.53%EBY.V0.0300.020-33.33%-55.29%
418Not2SiriusNLC.V2.3001.400-39.13%BKR.V0.3400.145-57.35%XMG.CN0.9800.300-69.39%-55.29%
419RD85HS.CN0.1900.075-60.53%ATT.CN0.5500.215-60.91%NSP.V0.3400.180-47.06%-56.16%
420armchairanalyst99LTV.V0.3200.165-48.44%ID.V0.3050.125-59.02%PLAY.CN0.1800.065-63.89%-57.11%
421SlowtrainHS.CN0.1900.075-60.53%ACG.CN0.9000.265-70.56%DDB.CN0.1350.080-40.74%-57.27%
422BullishguySCYB.V15.9504.100-74.29%HS.CN0.1900.075-60.53%NGZ.V0.4650.290-37.63%-57.49%
423CoppergorillaBCU.V0.1950.070-64.10%ICM.V0.1700.085-50.00%HS.CN0.1900.075-60.53%-58.21%
424Guildwood1HS.CN0.1900.075-60.53%CHV.CN0.6900.195-71.74%AAZ.V0.1750.100-42.86%-58.37%
425JprinnyPLAY.CN0.1800.065-63.89%GAR.V0.1150.035-69.57%EAS.V0.0950.055-42.11%-58.52%
426kjmHS.CN0.1900.075-60.53%POR.V0.1050.065-38.10%KASH.V1.5700.315-79.94%-59.52%
427NoSoup4UJUJU.A.CN0.3100.125-59.68%CUV.V0.3300.135-59.09%PLAY.CN0.1800.065-63.89%-60.89%
428ChrisgHS.CN0.1900.075-60.53%BLGV.CN0.1600.065-59.38%PLAY.CN0.1800.065-63.89%-61.26%
429AcelovePNN.V0.0450.035-22.22%BTCS0.2170.080-63.13%APTY0.0180.000-100.00%-61.79%
430LapiliaDM.V0.3500.130-62.86%XBLK.CN0.9400.218-76.86%CYX.V0.2850.105-63.16%-67.63%
431BTOHIVE.V3.4301.490-56.56%KASH.V1.5700.315-79.94%PNO.V0.3850.065-83.12%-73.20%

The 2018 CEO Stock Picking Contest

Updated: May 4th, 2018

Note: This is a condensed versions for mobile applications.
#UsernameStock 1Stock 2Stock 3Gain
1RocketredPWCRFEPY.CNLOTO.CN1454.45%
2RFitz333PWCRFCUV.VGXU.V1452.86%
3FriedCLB.VOMI.TOBXXX.CN291.57%
4stratanicMRO.VASE.CNRRI.V170.37%
5ChainbreakerWFE.AXBAS.AXVEC.AX133.69%
6pinerosAIIM.VCOBC.VNOB.V78.78%
7calOCO.VUAV.CNARV.AX60.94%
8HighheatNXT.VMAY.AXIFR.V55.74%
9ogiATE.VKEN.VSVA.V53.25%
10miningstocksguideOCO.VPSE.CNQNC.V46.03%
11SigmundNVX.VDEG.AXNVO.V44.27%
12AfChiefNNO.VGGI.VMTS.V43.43%
13goldfanaticMGG.VVRR.VWAF.V32.54%
14MickBZI.CNVLE.TOIPA.V31.40%
15tzebIMV.TONNO.VAZM.V31.19%
16AllanION.VAAX.VARV.AX28.50%
17Aka23NZC.AXBGS.AXCTM.AX27.69%
1899hockeypenguinGGI.VNXO.VAPN.V27.02%
19stocklorBEL.VPNN.VLOTO.CN26.84%
20alstra32GGI.VMTS.VNVO.V25.85%
21LKFWDEXKSBGLMGG.V25.41%
22thewBEL.VMMS.VEAS.V23.63%
23DJSGGI.VVRR.VRHT.V23.36%
24engineerGGI.VNVO.VSOLG.TO21.78%
25BassmanBobNOB.VORX.VGGI.V20.65%
26DanielhNVO.VRK.VOOO.V19.80%
27JPGGIGGI.VNOB.VMTS.V18.73%
28specbidderIRR.LSOLG.LNVO.V18.26%
29StatesideCBE.VSMN.VMED.V18.26%
30AldentyrellGGI.VNVO.VVTT.V18.00%
31jerrio78GOR.CNAVM.CNIDK.CN17.35%
32bjohnsenNVO.VIPT.VNXE.TO17.15%
33monoaranyaCLA.AXARV.AXIPT.V16.96%
34MiningNoviceGPR.AXIPT.VORG.V16.85%
35Onepoint61803NVO.VWDO.TOCYP.V16.75%
36soulMinerORG.VMOD.AXSRNE16.68%
37janturcoMMS.VMOON.VFNC.V16.35%
38MagnumLDS.CNRHT.VNVO.V15.24%
39Phild0498963321GGI.VDNI.CNPERU.V14.98%
401ForDaMoneyHLX.AXAQI.AXKOR.AX13.89%
41stoneminerVTT.VMIN.TOKNT.V12.44%
42RumiJET.VETI.CNIBAT.CN11.59%
43NickemountaingloryGGI.VBTH.CNPAT.V11.00%
44flbPGOLANX.TOORX.V10.89%
45AmitPGrewalBTRU.VVPT.VAAZ.V10.61%
46numbersguyWELL.VFUND.VOK.V10.32%
47icemanREO.VTORR.VCZZ.V10.24%
48SamsonIPT.VPXX.AXKTO.V9.83%
49GoldfingerAPN.VMIN.TOF.V9.75%
50LeniFPX.VADZN.VANTL.V9.65%
51tomjosdSVB.TOSPA.VSBR.TO9.07%
52bedragPKK.CNUAV.CNBUZ.P.V9.01%
53TronAZX.VIPT.VEFR.TO8.89%
54MiningCatalystBMM.VMAW.TOMED.V8.19%
55GOLD8888MTS.VESK.VGGI.V7.93%
56cmd70x7MTS.VGGI.VESK.V7.93%
57DellsvigorBEL.VRAB.VPNO.V7.65%
58SASKEXPRESSARS.LETG.TOFWZ.V7.28%
59TrotsS.TOAVE.VPUL.V6.80%
60xenophonMIN.TOVTT.VIPT.V5.98%
61OrefindersORX.VPGM.VVIT.V5.97%
62JoFWZ.VPNN.VKTO.V5.85%
63EricTheActorCGP.VREG.VOOO.V5.77%
64gmat10GMA.VFWZ.VADZ.V5.71%
65slmjrUEX.TOEFR.TOMTA.V5.57%
66rosebudNC.CNRHT.VRKS.CN5.44%
67Shawn3985GGI.VMRS.VMTS.V5.11%
68TheGalvanizerVTT.VCHOO.CNKRI.CN4.75%
69Z-ManGGI.VMTS.VFF.TO4.48%
70JRvGAWE.VEQX.VJUGR.V4.43%
71toozNVO.VANX.TOMONT.CN4.33%
72kayoLL.VPLAY.CNVRR.V4.05%
73ZeromarginNVO.VAMZ.VADZ.V3.53%
74RangerbentmanSIC.VORX.VNOB.V3.33%
75WolffNRN.VFNC.VPTU.V3.01%
76valcovest.comPMC.CNNCP.TOJAX.V2.86%
77BmanGGI.VCSR.VNOB.V2.32%
78WolfsterRHT.VRKS.CNIMV.TO2.19%
79fiatDME.VCZN.TOLIC.V2.17%
80megavossGGI.VMTS.VSMB.V2.06%
81JayfireNZC.AXIPT.VNEO.TO1.91%
822pacAGO.AXHLX.AXVIC.AX1.82%
83cherguiMEX.VAZR.VBAY.V1.48%
84DrjwGGI.VFF.TODNI.CN1.40%
85TossofDEF.VNVO.VOSTK1.30%
86dutch_patienceHPQ.VEGT.VPYR.V1.27%
87ruuuudyDAU.VYTY.VNOB.V1.00%
88namelessGGI.VCLM.VMTS.V0.98%
89MarkusREZ.VMEX.VDNI.CN0.93%
90touquoyAGB.VOS.VFR.TO0.82%
91brucelionheartMTA.VNZC.AXCBW.V0.65%
92PeterBaumTLG.AXVKTXRVX.TO0.32%
93Adrian VeidtIPT.VAXUDV.V-0.10%
94Black stimSEI.VPOR.VFNC.V-0.11%
95NeelyDanNVO.VEPL.VDEF.V-0.34%
96pavoUAV.CNABN.VPYR.V-0.63%
97veganEGT.VTMG.VORL.TO-0.72%
98OnlyflawsABRA.VFWZ.VKC.V-0.76%
99MadeOfRubberHGU.TOIPT.VNXE.TO-1.00%
100Goldenboy7123PAM.VNTM.CNNOB.V-1.31%
101HHorsemanDSV.VSVB.TOAZM.V-1.32%
102Mgb9313API.CNMEX.VSSP.V-1.34%
103docjim10GCM.TOOOOHVBTF-1.38%
104flNHK.TOFWZ.VINV.TO-1.46%
105TheNextBigRushHMX.AXEQX.VAZZ.TO-1.48%
106PamplonaTraderSME.VRYR.VBAY.V-1.59%
107thb0XMG.CNNTM.CNGGI.V-2.21%
108ChaseBAY.VAZM.VVTT.V-2.68%
109robtr31CCC.VCYBX.CNDM.V-2.75%
110ArgentumBHS.VABRA.VIPT.V-2.83%
111AuContraireSNV.VSOJ.VELY.V-2.88%
112RoychrGGI.VCSR.VMTS.V-2.94%
113SpaceXPAT.VAAZ.VVPT.V-3.35%
114SotalyToberAIS.TOWML.VCTV.V-3.38%
115HoovSMN.VGXS.VPRG.V-3.63%
116EasyMoneyBMPX.CNTHCX.VEMH.V-3.72%
117PorksquaredMPX.CNMTS.VEMH.V-3.90%
118raymipoBTT.VXTM.VTKU.V-4.09%
119BrianBitcoinBullREZ.VBHS.VPGM.V-4.18%
120EvenPrimeVRR.VMAI.VBAY.V-4.32%
121jmmRYR.VVTT.VUEC-4.43%
122stevePYR.VUAV.CNPNG.V-4.44%
123itsjoylynnASP.TOUAV.CNMOS.V-4.46%
124MiningBookGuyMUN.VMEP.AXSWA.V-4.49%
125hmatSX.CNTK.VIPT.V-4.60%
126Catcher001GGI.VMOS.VNC.CN-4.61%
127BdryPKK.CNMRS.VUAV.CN-4.62%
128laurentfOS.VANX.TOMEX.V-4.71%
129kerfuffleELD.TOLIO.VCLH.V-4.89%
130supra48PAT.VGAR.VAVM.CN-5.11%
131quantumPONY.TOOGI.VVTT.V-5.39%
132MarkedtofutureARV.AXIPT.VANX.TO-5.45%
133londonkiwiJET.VVTT.VHPL.V-5.48%
134SFtraderWUC.CNIPT.VORG.V-5.59%
135aurumSME.VIPT.VPIO.AX-5.62%
136m00tpointMRS.VGGI.VMMS.V-5.67%
137Apples-of-GoldSVB.TOCZICFABRA.V-5.72%
138K2AZM.AXSTM.AXVXR.AX-5.78%
139valen1828ARE.AXCCV.AXAGO.AX-6.31%
140PoolmanARS.LLTV.VTMQ.TO-6.38%
141TranVRR.VUAV.CNCSR.V-6.50%
142LucTenHaveAZM.VGUS.P.VRDU.V-6.73%
143GoldgeoGGI.VMTS.VCRL.CN-6.76%
14421LIO.VGGI.VMMJ.CN-6.78%
145madmannPGD.TOSCY.TONXE.TO-7.16%
146mgoldNRN.VSEK.VTOP.CN-7.58%
147JameskwantesLLG.VGRA.VNAR.V-7.60%
148kassattackVLE.TOMRZ.VAU.V-7.93%
149blackmagic123GGI.VHIVE.VVRR.V-8.41%
150Mr. SmokeyXMG.CNTKVTT.V-8.43%
151HiHoSilverSHNYJNUGDEG.AX-8.61%
152tigerslumpGGI.VCLM.VDYA.V-8.70%
153LetgoQIWIKPAYTEUM-8.74%
154PoggioneLGT.B.TOFASTNAM.V-8.88%
155MassimomHPQ.VMOS.VFNC.V-8.99%
156greenmetalsLBL.VKZD.VPERU.V-9.01%
157wannabeinvestorKCC.VAZX.VSVB.TO-9.22%
158Jim514GGI.VACB.TOEBY.V-9.25%
159GrevSTA.VBMK.VGGI.V-9.35%
160MarstockEDV.TOPAAS.TOSBB.TO-9.44%
161ScroogeMcduckMOS.VPGX.VXMG.CN-9.46%
162BrecciaARV.AXGQC.VFWZ.V-9.61%
163HappymilesGGI.VIP.CNXMG.CN-9.85%
164venisonstewGGI.VMMJ.CNMTS.V-9.90%
165VladdyGGI.VMTS.VMMJ.CN-9.90%
166RulingminingGBTCSYA.AXCOB.AX-10.08%
167TheGiffMMS.VPRSM.LCXV.V-10.13%
168AvestanUECNXE.TOEQX.V-10.26%
169Makingmoneynow1BLOK.VRHT.VLOTO.CN-10.34%
170rustypantsEBY.VMMS.VNOB.V-10.47%
171Sugar-DogGGI.VMOS.VEMH.V-10.56%
172jasonBLS.VAMZ.VVTT.V-10.65%
173PhotoJMIN.TOERD.TOORG.V-10.65%
174JamjamIDK.CNFNC.VICM.V-10.90%
175CautiousNowVRR.VADZ.VNRN.V-10.91%
176TfredGGI.VMTS.VAIS.V-10.97%
177RODLGD.TOREN.VGSV.TO-11.16%
178PepekCGP.VVTT.VSME.V-11.21%
179Cvac01TPS.CNGRV.VNU.V-11.22%
180BrettCrossGGI.VMRS.VCE.V-11.31%
181BreakingBad01JAL.AXNZC.AXHPR.AX-11.39%
182SwedenICM.VANX.TOFNC.V-11.53%
183DrKamakaziAREV.CNWELL.VMY.CN-11.54%
184MathematicsVRR.VHIVE.VJET.V-11.69%
185MimibegaloPLI.TOGGI.VPYR.V-11.82%
186UpShittzCreekAEP.VVLE.TOLTE.V-11.91%
187MikcamVTT.VMIN.TOGMV.V-12.10%
188kelkelCSR.VFNC.VRLV.V-12.14%
189keygenNOB.VTK.VGTG.V-12.33%
190jachapSRL.VMAI.VVTT.V-12.38%
191StarFirePNN.VAWE.VRGC.V-12.54%
192JTSNS.VMOS.VIPT.V-12.58%
193MineralisedNZC.AXSTM.AXAQI.AX-12.60%
194rgrowdenCZN.TOIPT.VMOS.V-12.67%
195chatyakVTT.VORX.VDXD.V-12.72%
196BoneheadHIVE.VNVAXCBW.V-12.73%
197TheLip2NZC.AXDV.VORG.V-12.91%
198TomCamPYR.VRLV.VRGX.TO-12.98%
199BullishEBY.VYTY.VSOLG.TO-13.04%
200SwissyELO.VAOI.TOMIN.TO-13.32%
201BSRYR.VKCC.VGRO.V-13.48%
202Rockj0ckLGO.TOCMMC.TOIII.TO-13.55%
203PicklheadIKM.VSMN.VPTU.V-13.73%
204KevinDV.VAHR.VCGP.V-14.10%
205RobertAU.VVLE.TOMMV.V-14.17%
206ferd98bullSIC.VBUZ.P.VPOR.V-14.37%
207StigWigsHS.CNBAY.VUAV.CN-14.39%
208ChielABRA.VMMA.VMAW.TO-14.59%
209RobbyNOB.VNRG.VNGZ.V-14.74%
210ZadmanASE.CNRKS.CNCYP.V-15.06%
211NickMSR.AXAZY.AXAQI.AX-15.08%
212Jam26GGI.VMOS.VTO.CN-15.35%
213NelsonVTT.VHIVE.VNAL.TO-15.36%
214Canuck481DYA.VGGI.VLTV.V-15.43%
215cole119NXE.TOCALI.CNPAT.V-15.52%
216MaggeeMRS.VSX.CNNRG.V-15.82%
2170915bgGGI.VPLI.TOCLM.V-15.95%
2186furlongsIMEX.VLTE.VIPA.V-16.12%
219martinAU.VIRV.CNWUC.CN-16.22%
220BrandyAZX.VARV.AXPGM.L-16.55%
221FischlaenderSRI.VUSAUANG.V-16.56%
222anomalloyAMK.VBTO.TOEBY.V-16.70%
223teeveeNXE.TOCNL.TOIII.TO-17.12%
224DandanGGI.VDDB.CNEBY.V-17.37%
225dynamic123MAI.VNMX.TOESM.TO-17.47%
226ng13THC.CNFAT.CNRLV.V-17.58%
227FinanzrIPT.VABRA.VBAR.TO-17.83%
228sihvCXO.AXADV.AXNLI.AX-18.01%
229VerificationCodeGGI.VIMR.VBML.V-18.08%
230robmcleodITR.VWPQ.VOLA.V-18.24%
231fizzbangXMG.CNPIO.AXARV.AX-18.71%
232KevinSXAM.AXGGG.AXDYL.AX-18.73%
233jfostertmMEX.VNRG.VIMR.V-18.75%
234Audax.77MOS.VEGT.VVGM.V-18.89%
235MickeyMantleANX.TOSIR.VBML.V-18.90%
236generanTNY.CNSEI.VANX.TO-18.99%
237BrownianStocksATY.VAZX.VTML.TO-19.23%
238wrkoutmn50MIRL.CNTK.VSSL.TO-19.24%
239EusticeGR.VMUX.TOKG.V-19.24%
240Ev1GGI.VMRS.VPLAY.CN-19.27%
241splatapusETG.TOTK.VSMF.TO-19.66%
242ekimPGD.TONXN.VSCY.TO-19.71%
243DKNVO.VBCU.VNIP.V-19.81%
244rane123AZR.VDHR.AXNNN.V-19.83%
245PurpleKushHS.CNIPT.VPNN.V-19.85%
246brianGGI.VCLM.VZMA.V-19.88%
247zappadongGZZ.VAZR.VAVX.V-19.97%
248ExcelsiorSCZ.VMXSGRCG.V-20.07%
249lnelsonABCN.VNC.CNWWR-20.11%
250GeoDalePTX.CNHPQ.VORX.V-20.21%
251welshdad1081UAV.CNRLV.VEPY.CN-20.25%
252MuttSMN.VBMK.VBAR.TO-20.49%
253FanagaloVLE.TOBTT.VGIS.V-20.76%
254StockTradeTOPAT.VPNO.VRP.V-20.94%
255DobnakEBY.VACB.TOEMH.V-21.11%
256RiMRS.VBBI.VMYM.CN-21.41%
257WackoMOS.VPNG.VMRS.V-21.48%
258TrebHIVE.VBAY.VVTT.V-21.53%
259MaxhuntlyDW.TOLOTO.CNVANC.V-21.59%
260TengrandXMG.CNNC.CNDM.V-21.92%
261BB1974CUV.VGGI.VMAW.TO-22.01%
262MaddshastaCGP.VSRI.VLAM.TO-22.27%
263philipjamesAIIM.VRJX.A.VNRG.V-22.43%
264Edp007NOB.VNRG.VMMJ.CN-22.50%
265drill trackerECS.TOREG.VERD.TO-22.53%
266SebinhoGGS.VITR.VLSC.V-22.73%
267llarryMMS.VPNN.VTV.TO-22.78%
268smokescreen1MRS.VVTT.VGQC.V-22.84%
269ForestGumpMPX.CNPOR.VKER.TO-22.92%
270Newager23ABRA.VSSP.VPRZ.V-23.55%
271rocmanLL.VCYX.VNF.CN-23.56%
272jazzamiOM.VTXR.VBFD.V-23.64%
273mike86NXE.TOACB.TOTK.V-23.80%
274MFungNXE.TOBGS.AXOS.V-23.86%
275PimPTU.VFMC.VNZC.AX-23.96%
276Sparky27GPH.VS.TOARV.AX-24.40%
277kokomNRG.VNGZ.VONC.TO-24.48%
278canmexMTS.VMMN.VCSR.V-24.84%
279PackerADZ.VMIRL.CNVTT.V-24.86%
280ZoShaMOS.VVONE.VMRS.V-24.87%
281JaneoPLS.AXARL.AXTAW.AX-24.90%
282schischiVTT.VSBB.TOWUC.CN-25.20%
283AztecGGI.VHIVE.VWHM.V-25.33%
2841969EnigmaGGI.VMOS.VCUV.V-25.71%
285shunDM.VRKS.CNJET.V-25.80%
286JSSRAXE.VRVV.VSDE.V-26.00%
287makemoney2018HIJU.CNQCC.CNGGI.V-26.18%
288PeteHZM.TOTUO.VHIVE.V-26.26%
289AlGreeneACU.VAIS.VGGI.V-26.27%
290500wedgeMMJ.CNDDB.CNGGI.V-26.57%
291WhistlerguyGGI.VMOS.VDM.V-26.97%
292beeskneesCCB.VFDM.CNICM.V-27.08%
293SpaceexxplorationGGI.VIMR.VHS.CN-27.14%
294AaronNXE.TOCRL.CNCBW.V-27.27%
295GrandNagusAMY.VMRS.VEBY.V-27.31%
296terrysteenHPQ.VARV.AXMOS.V-27.31%
297Budd22BCU.VMOS.CNGGI.V-27.38%
298IshkabibbleMOS.VGGI.VAIS.V-27.38%
299OliverNOB.VEPWR.VVG.V-27.41%
300regisSGZ.VALG.VSME.V-27.45%
301kendorWHM.VDEG.AXFYL.V-27.57%
302ivopashovCRE.VARL.AXAUZ.AX-27.89%
303MesroNTM.CNSGX.VMRS.V-28.06%
304RosscoeGGI.VCLM.VTAC.V-28.14%
305fijiwayaMMS.VNTM.CNMOS.V-28.17%
306highgradeWLF.VXOP.VMTU.V-28.28%
307handleshmandleAU.VAMZ.VAAL.V-28.34%
308vynjan2006TK.VNXE.TOSIC.V-28.35%
3091111GIGA.VMAE.VSIC.V-28.74%
310VerhoevenERD.TOVTT.VTK.V-28.76%
311pedrolucasNRG.VMRS.VMOS.V-29.15%
312LukejacksonPONY.TOPNO.VRUG.V-29.28%
313hunterERD.TOVIT.VGQC.V-29.43%
314huesosVRR.VBCU.VECC.V-29.58%
315DavidtKTN.VBAR.TOMGM.V-29.88%
316PatternsZEN.VMWM.CNRKS.CN-29.95%
317TheBeachFNQ.CNRGX.TOMOS.V-30.00%
318DimentosAIM.TOJET.VHIVE.V-30.14%
319NakdobAXR.TOHIVE.VRTI.V-30.17%
320ChipshotCT.VHS.CNLOTO.CN-30.24%
321hoggerPNO.VSSL.TONCP.TO-30.37%
322moadibTHCX.VDM.VSRI.V-30.39%
323MilksprimeNXE.TOETG.TOF.V-30.54%
324RikyuPNG.VICM.VEBY.V-30.63%
325Moose_pastureMIRL.CNSGX.VSKE.V-30.73%
326itradeBaconFuturesMTS.VIP.CNNNN.V-30.75%
327LemandHRE.VPQE.VIPT.AX-30.82%
328JPHCVV.VOK.VHS.CN-30.82%
329jascas007BEX.VSIC.VLTV.V-30.91%
330jorgenjonnsonCRL.CNGHG.CNGGI.V-31.10%
331dropshotBAR.TOERD.TOKBLT.V-31.15%
332Enviro111TNY.CNTK.VAUZ.AX-31.27%
333IluvbloPAT.VAIS.VDM.V-31.39%
334donmac2117LG.VGGI.VIP.CN-31.47%
335ShadowiNRG.VAZX.VBTT.V-31.66%
336d2dgwNC.CNMOS.VFTEC.V-31.83%
337JKMD43NXE.TONXN.VMMS.V-32.29%
338CaptainDuffMOZ.TORPM.VCWM.V-32.42%
339prudent_investorADZ.VGQC.VME.TO-32.53%
340EmpireAFE.VORG.VKASH.V-32.56%
341smallcapsteveRTM.VSX.CNPOR.V-32.70%
342WintersleepIN.TOERD.TOIVN.TO-32.72%
343gman66EW.VGLLABP.H-32.85%
344Mr.T.OHSE.TOCHV.CNVLT.V-32.88%
345DrjUSS.VMOS.VSNS.V-32.94%
346Juan_ValdezADZ.VNGZ.VSME.V-33.03%
347zlingtradeBLOK.VNXE.TOZZZOF-33.47%
348Dutch1664ARL.AXECS.TOPLL.AX-33.67%
349NatedoggGGI.VAIS.VFTEC.V-33.96%
350roboLTV.VGRO.VEPY.CN-33.99%
351tomandjerryWHM.VSME.VISOL.CN-34.13%
352Jonny_GaltMMS.VMRS.VPLAY.CN-34.28%
353wasaga_beachMFX.VSGX.VSGN.V-34.51%
354Oceanview13RLV.VWHM.VLDS.CN-34.62%
355tschupr123CRL.CNHPQ.VDXD.V-34.67%
356LargeKASH.VCBW.VCUO.V-34.91%
357JoshACG.CNAPP.CNSX.CN-35.01%
358WeedcoinISOL.CNBEW.VACB.TO-35.16%
359RockstoneNTY.VCYBX.CNEMO.V-35.30%
360JelliottTNY.CNPKK.CNMOS.V-35.30%
361SpeculatorNXE.TOHIVE.VNRG.V-35.40%
362JamietrifICM.VDDB.CNMRS.V-35.54%
363BachTK.VMGA.TOBVA.V-35.64%
364YohanleeCRYP.CNN.CNUAV.CN-35.82%
365BoWingIDK.CNBLOK.VOPW.V-36.33%
366diegovbsDDB.CNACG.CNSX.CN-37.10%
367MBjonesGLH.CNMRS.VMMJ.CN-37.15%
368kabeljauOS.VXMG.CNQPLAY.CN-37.25%
369gunnerMOS.VHIVE.VMRS.V-37.48%
370jasonjN.CNRKS.CNAPP.CN-37.50%
371FunphishEPY.CNLOTO.CNTRAK.V-37.79%
372investor765MEK.VADK.VPOR.V-38.30%
373SmackSX.CNIP.CNACG.CN-38.30%
374GnomeCRL.CNMMS.VWHM.V-38.64%
375frogngostixMRS.VMOS.VHS.CN-38.80%
376d.d.lindsayWML.VSTA.VWMR.V-38.83%
377CriticalInvestorJET.VDM.VGIGA.V-38.98%
378InstadaltHS.CNNCI.VHIVE.V-39.03%
379peleewhynot6MTS.VLHS.CNCRYP.CN-39.61%
380VividBMRS.VLG.VFDM.CN-39.71%
38199fxdACG.CNATT.CNUAV.CN-40.12%
382flooglebombHS.CNTGIF.CNXMG.CN-41.23%
383Mxpx80YD.VLDS.CNCUV.V-41.92%
384tokiVRR.VADZ.VNNA.V-42.37%
385SteveStCLM.VDM.VTK.V-42.70%
386LomanMPX.CNGHG.CNBLGV.CN-43.49%
387owning_mahownyLTX.VDDB.CNCYBX.CN-44.62%
388truetraderoFCC.VMUM.VCSR.V-44.69%
389DueckWML.VRQB.CNBIGG.CN-44.98%
390DannyOceanGTG.VLLP.CNBKR.V-45.23%
391Blackened06AAZ.VVIDA.CNSTMP.V-45.24%
392GreenBeansCNX.VFMC.VFGD.V-45.38%
393RutgerzDM.VID.VVTT.V-45.39%
394FairlyStockyTMID.VMOS.VPOR.V-45.70%
395GatormanHS.CNDDB.CNBLOK.V-45.91%
396movovrAMY.VBCU.VISOL.CN-46.17%
397DnamMRS.VPLAY.CNFTEC.V-46.49%
398GoTimeMRS.VNU.VQCC.CN-46.52%
399rookieBCU.VADK.VBSX.TO-46.83%
400ExiaCALI.CNRKS.CNQCA.CN-46.83%
401kittykinsGGP.LLION.LPML.L-47.09%
402Playa_2012IP.CNWHM.VNNN.V-47.63%
403gnomes9AAZ.VDDB.CNFAT.CN-47.82%
404SwingtraderMattPLAY.CNBPWR.UNAKE.CN-47.90%
405goodieMOS.VADK.VHS.CN-48.00%
406WilliamWouldBLOK.VN.CNHIVE.V-48.12%
407MinakiMOS.VIP.CNHS.CN-48.29%
408Hogger1974IP.CNMOS.VPLAY.CN-49.41%
409JGMSAU.VPTX.CNPLU.V-49.45%
410BringtherainID.VWLGCLTV.V-49.45%
411redlakecapitalPNO.VJG.VGCN.V-49.59%
412rjuniorDM.VRVV.VCNBX-52.25%
413Bman97PLAY.CNLOTO.CNHS.CN-52.58%
414NickBDM.VAPP.CNPLAY.CN-53.74%
415VancityMMS.VPNO.VHIVE.V-54.25%
416R44MOS.VPLAY.CNHS.CN-54.81%
417NicknStockLG.VHS.CNEBY.V-55.29%
418Not2SiriusNLC.VBKR.VXMG.CN-55.29%
419RD85HS.CNATT.CNNSP.V-56.16%
420armchairanalyst99LTV.VID.VPLAY.CN-57.11%
421SlowtrainHS.CNACG.CNDDB.CN-57.27%
422BullishguySCYB.VHS.CNNGZ.V-57.49%
423CoppergorillaBCU.VICM.VHS.CN-58.21%
424Guildwood1HS.CNCHV.CNAAZ.V-58.37%
425JprinnyPLAY.CNGAR.VEAS.V-58.52%
426kjmHS.CNPOR.VKASH.V-59.52%
427NoSoup4UJUJU.A.CNCUV.VPLAY.CN-60.89%
428ChrisgHS.CNBLGV.CNPLAY.CN-61.26%
429AcelovePNN.VBTCSAPTY-61.79%
430LapiliaDM.VXBLK.CNCYX.V-67.63%
431BTOHIVE.VKASH.VPNO.V-73.20%