The 2018 CEO Stock Picking Contest

Updated: January 12th, 2018


#UserNameStock 1 Jan 1Jan 8% DiffStock 2Jan 1Jan 8% DiffStock 3Jan 1Jan 8% DiffNet Portfolio
1diegovbsDDB.CN0.1350.270100.00%ACG.CN0.9001.14026.67%SX.CN0.3352.460634.33%253.67%
2JoshACG.CN0.9001.14026.67%APP.CN0.4350.79081.61%SX.CN0.3352.460634.33%247.53%
3SmackSX.CN0.3352.460634.33%IP.CN0.6200.72016.13%ACG.CN0.9001.14026.67%225.71%
4smallcapsteveRTM.V0.0500.06020.00%SX.CN0.3352.460634.33%POR.V0.1050.12519.05%224.46%
5hmatSX.CN0.3352.460634.33%TK.V0.7300.720-1.37%IPT.V0.3450.340-1.45%210.50%
6MaggeeMRS.V0.3150.3201.59%SX.CN0.3352.460634.33%NRG.V0.3800.355-6.58%209.78%
7JamjamIDK.CN0.1600.690331.25%FNC.V0.0750.14593.33%ICM.V0.1700.385126.47%183.68%
8jerrio78GOR.CN0.1000.300200.00%AVM.CN0.0700.0700.00%IDK.CN0.1600.690331.25%177.08%
9BoWingIDK.CN0.1600.690331.25%BLOK.V1.0701.000-6.54%OPW.V0.1900.2005.26%109.99%
10SwedenICM.V0.1700.385126.47%ANX.TO0.1000.11515.00%FNC.V0.0750.14593.33%78.27%
11JamietrifICM.V0.1700.385126.47%DDB.CN0.1350.270100.00%MRS.V0.3150.3201.59%76.02%
12gnomes9AAZ.V0.1750.32082.86%DDB.CN0.1350.270100.00%FAT.CN0.8100.90011.11%64.66%
13beeskneesCCB.V0.0900.075-16.67%FDM.CN0.1600.24553.13%ICM.V0.1700.385126.47%54.31%
14Goldenboy7123PAM.V0.2000.32060.00%AMP.CN0.0700.12578.57%NOB.V0.1000.12020.00%52.86%
15RikyuPNG.V0.1750.170-2.86%ICM.V0.1700.385126.47%EBY.V0.0300.04033.33%52.32%
16Black stimSEI.V0.0450.06033.33%POR.V0.1050.12519.05%FNC.V0.0750.14593.33%48.57%
17tomjosdSVB.TO0.1550.26067.74%SPA.V0.1350.130-3.70%SBR.TO0.1800.32077.78%47.27%
18DandanGGI.V2.4602.6206.50%DDB.CN0.1350.270100.00%EBY.V0.0300.04033.33%46.61%
19MaxhuntlyDW.TO0.1350.17529.63%LOTO.CN0.1650.25554.55%VANC.V0.3200.49554.69%46.29%
20SlowtrainHS.CN0.1900.21010.53%ACG.CN0.9001.14026.67%DDB.CN0.1350.270100.00%45.73%
21AuContraireSNV.V0.1000.200100.00%SOJ.V0.1200.15025.00%ELY.V0.0950.10510.53%45.18%
22Blackened06AAZ.V0.1750.32082.86%VIDA.CN1.1901.77048.74%STMP.V0.6800.6800.00%43.87%
23pinerosAIIM.V0.0700.09028.57%PET.V0.0850.15582.35%NOB.V0.1000.12020.00%43.64%
24500wedgeMMJ.CN0.5500.68023.64%DDB.CN0.1350.270100.00%GGI.V2.4602.6206.50%43.38%
25FischlaenderSRI.V0.1050.085-19.05%USAU1.6302.76069.33%ANG.V0.0450.08077.78%42.69%
26kelkelCSR.V0.3500.48037.14%FNC.V0.0750.14593.33%RLV.V0.2600.250-3.85%42.21%
2799hockeypenguinGGI.V2.4602.6206.50%NXO.V1.1301.2107.08%APN.V0.2250.470108.89%40.82%
28SpaceXPAT.V1.2501.68034.40%AAZ.V0.1750.32082.86%VPT.V0.3100.3254.84%40.70%
29janturcoMMS.V0.0650.060-7.69%MOON.V0.0550.07536.36%FNC.V0.0750.14593.33%40.67%
30CoppergorillaBCU.V0.1950.160-17.95%ICM.V0.1700.385126.47%HS.CN0.1900.21010.53%39.68%
31WolffNRN.V0.0300.03516.67%FNC.V0.0750.14593.33%PTU.V0.0850.0905.88%38.63%
32MineralisedNZC.AX0.3450.48039.13%STM.AX0.0300.03516.67%AQI.AX0.1400.22057.14%37.65%
33thb0XMG.CN0.9801.24026.53%AMP.CN0.0700.12578.57%GGI.V2.4602.6206.50%37.20%
34GoldfingerAPN.V0.2250.470108.89%MIN.TO1.3301.160-12.78%F.V0.8801.00013.64%36.58%
35MassimomHPQ.V0.1100.100-9.09%MOS.CN0.2250.27522.22%FNC.V0.0750.14593.33%35.49%
36Hogger1974IP.CN0.6200.72016.13%MOS.CN0.2250.27522.22%BOT.CN0.1800.30066.67%35.01%
37VividBMRS.V0.3150.3201.59%LG.V0.5000.75050.00%FDM.CN0.1600.24553.13%34.90%
38NickBDM.V0.3500.39011.43%APP.CN0.4350.79081.61%BOT.CN0.1800.20011.11%34.72%
39GatormanHS.CN0.1900.21010.53%DDB.CN0.1350.270100.00%BLOK.V1.0701.000-6.54%34.66%
40jasonjN.CN2.9602.620-11.49%RKS.CN0.3750.50033.33%APP.CN0.4350.79081.61%34.49%
41ng13THC.CN0.9601.88095.83%FAT.CN0.8100.90011.11%RLV.V0.2600.250-3.85%34.37%
42ChainbreakerWFE.AX0.0040.00650.00%BAS.AX0.0030.00433.33%VEC.AX0.0310.03719.35%34.23%
43AmitPGrewalBTRU.V0.3950.4308.86%VPT.V0.3100.3254.84%AAZ.V0.1750.32082.86%32.19%
44NicknStockLG.V0.5000.75050.00%HS.CN0.1900.21010.53%EBY.V0.0300.04033.33%31.29%
45fijiwayaMMS.V0.0650.060-7.69%AMP.CN0.0700.12578.57%MOS.CN0.2250.27522.22%31.03%
46StatesideCBE.V0.0100.01550.00%SMN.V0.1700.19011.76%MED.V0.1600.21031.25%31.00%
47owning_mahownyLTX.V0.0550.050-9.09%DDB.CN0.1350.270100.00%BWC.CN0.7000.7000.00%30.30%
48ChipshotCT.V0.1600.20025.00%HS.CN0.1900.21010.53%LOTO.CN0.1650.25554.55%30.02%
49NickemountaingloryGGI.V2.4602.6206.50%BTH.CN0.2300.33043.48%PAT.V1.2501.68034.40%28.13%
50Guildwood1HS.CN0.1900.21010.53%CHV.CN0.6900.620-10.14%AAZ.V0.1750.32082.86%27.75%
51NickMSR.AX0.0040.00525.00%AZY.AX0.0210.0210.00%AQI.AX0.1400.22057.14%27.38%
52HighheatNXT.V0.0750.09020.00%MAY.AX0.0150.0166.67%IFR.V0.1850.28554.05%26.91%
53StockTradeTOPAT.V1.2501.68034.40%PNO.V0.3850.3901.30%RP.V0.4000.58045.00%26.90%
54sihvCXO.AX0.0780.0813.85%ADV.AX0.0160.02768.75%NLI.AX0.0510.0557.84%26.81%
55SotalyToberAIS.TO1.1701.130-3.42%WML.V1.7601.660-5.68%CTV.V0.1600.30087.50%26.13%
56Apples-of-GoldSVB.TO0.1550.26067.74%CZICF.OTC0.1300.1385.77%ABRA.V0.2400.2504.17%25.89%
57BrianBitcoinBullREZ.V0.2600.41057.69%BHS.V0.2000.24522.50%PGM.V0.5600.540-3.57%25.54%
58Bman97BOT.CN0.1800.20011.11%LOTO.CN0.1650.25554.55%HS.CN0.1900.21010.53%25.39%
59MiningCatalystBMM.V0.0900.11527.78%MAW.TO0.4500.52015.56%MED.V0.1600.21031.25%24.86%
60wannabeinvestorKCC.V0.2500.2500.00%AZX.V0.0800.0856.25%SVB.TO0.1550.26067.74%24.66%
61mgoldNRN.V0.0300.03516.67%SEK.V0.0300.025-16.67%TOP.CN0.0550.09572.73%24.24%
62donmac2117LG.V0.5000.75050.00%GGI.V2.4602.6206.50%IP.CN0.6200.72016.13%24.21%
63MarkusREZ.V0.2600.41057.69%MEX.V0.3300.3403.03%DNI.CN0.0850.09511.76%24.16%
64brucelionheartMTA.CN0.6600.75013.64%NZC.AX0.3450.48039.13%CBW.V1.7102.03018.71%23.83%
65K2AZM.AX0.0210.03147.62%STM.AX0.0300.03516.67%VXR.AX0.0170.0185.88%23.39%
66flbPGOL.OTC0.0720.09024.75%ANX.TO0.1000.11515.00%ORX.V0.1000.13030.00%23.25%
67shunDM.V0.3500.39011.43%RKS.CN0.3750.50033.33%JET.V0.6600.81022.73%22.50%
68DrjUSS.V0.4750.57020.00%MOS.CN0.2250.27522.22%SNS.V0.4300.53023.26%21.83%
69BmanGGI.V2.4602.6206.50%CSR.V0.3500.48037.14%NOB.V0.1000.12020.00%21.22%
70HHorsemanDSV.V0.4900.5002.04%SVB.TO0.1550.26067.74%AZM.V0.3700.345-6.76%21.01%
71TheBeachFNQ.CN0.0300.03516.67%RGX.TO0.0450.05522.22%MOS.CN0.2250.27522.22%20.37%
72RumiJET.V0.6600.81022.73%ETI.CN1.2801.73035.16%IBAT.CN0.4300.4402.33%20.07%
73makemoney2018DOJA.CN2.3803.30038.66%QCC.CN0.7000.80014.29%GGI.V2.4602.6206.50%19.82%
74icemanREO.V0.0450.05011.11%TORR.V0.2550.39052.94%CZZ.V0.0850.080-5.88%19.39%
75lnelsonABCN.V1.5302.32051.63%NC.CN2.6002.7907.31%WWR1.0701.055-1.41%19.18%
761ForDaMoneyHLX.AX0.0420.0420.00%AQI.AX0.1400.22057.14%KOR.AX0.0280.0280.00%19.05%
77BassmanBobNOB.V0.1000.12020.00%ORX.V0.1000.13030.00%GGI.V2.4602.6206.50%18.83%
7899fxdACG.CN0.9001.14026.67%ATT.CN0.5500.5601.82%UAV.CN0.0900.11527.78%18.75%
79supra48PAT.V1.2501.68034.40%GAR.V0.1150.14021.74%AVM.CN0.0700.0700.00%18.71%
80ScroogeMcduckMOS.CN0.2250.27522.22%PGX.V0.0800.0856.25%XMG.CN0.9801.24026.53%18.33%
81londonkiwiJET.V0.6600.81022.73%VTT.V0.2450.235-4.08%HPL.V0.0700.09535.71%18.12%
82NoSoup4UJUJU.A.CN0.3100.49559.68%CUV.V0.3300.275-16.67%BOT.CN0.1800.20011.11%18.04%
83greenmetalsLBL.V0.0600.09558.33%KZD.V0.1050.100-4.76%RER.V0.0900.0900.00%17.86%
84FunphishEPY.CN0.2050.190-7.32%LOTO.CN0.1650.25554.55%TRAK.V0.8000.8506.25%17.83%
85roboLTV.V0.3200.3457.81%GRO.V0.1050.16052.38%EPY.CN0.2050.190-7.32%17.63%
86philipjamesAIIM.V0.0700.09028.57%RJX.A.V0.0650.08530.77%NRG.V0.3800.355-6.58%17.59%
87robtr31CCC.V0.2200.31040.91%BWC.CN0.7000.7000.00%DM.V0.3500.39011.43%17.45%
88kayoLL.V0.0450.07055.56%BOT.CN0.1800.20011.11%VRR.V0.3200.270-15.63%17.01%
89TheLip2NZC.AX0.3450.48039.13%DV.V0.7100.7505.63%ORG.V0.6700.7105.97%16.91%
90soulMinerORG.V0.6700.7105.97%MOD.AX0.0510.05813.73%SRNE3.8004.95030.26%16.65%
91TheGalvanizerVTT.V0.2450.235-4.08%CHOO.CN0.5300.5503.77%KRI.CN0.1200.18050.00%16.56%
92TranVRR.V0.3200.270-15.63%UAV.CN0.0900.11527.78%CSR.V0.3500.48037.14%16.43%
93HappymilesGGI.V2.4602.6206.50%IP.CN0.6200.72016.13%XMG.CN0.9801.24026.53%16.39%
94MesroAMP.CN0.0700.12578.57%SGX.V0.1600.110-31.25%MRS.V0.3150.3201.59%16.30%
95MinakiMOS.CN0.2250.27522.22%IP.CN0.6200.72016.13%HS.CN0.1900.21010.53%16.29%
96InstadaltHS.CN0.1900.21010.53%NCI.V0.0700.10042.86%HIVE.V3.4303.270-4.66%16.24%
97BdryPKK.CN0.0550.06518.18%MRS.V0.3150.3201.59%UAV.CN0.0900.11527.78%15.85%
98Jim514GGI.V2.4602.6206.50%ACB.TO9.60010.3207.50%EBY.V0.0300.04033.33%15.78%
99RocketredPWCRF.OTC0.00110.00110.00%EPY.CN0.2050.190-7.32%LOTO.CN0.1650.25554.55%15.74%
100rustypantsEBY.V0.0300.04033.33%MMS.V0.0650.060-7.69%NOB.V0.1000.12020.00%15.21%
101TengrandXMG.CN0.9801.24026.53%NC.CN2.6002.7907.31%DM.V0.3500.39011.43%15.09%
102PoolmanARS.L9.97510.3904.16%LTV.V0.3200.3457.81%TMQ.TO1.3901.85033.09%15.02%
103RoychrGGI.V2.4602.6206.50%CSR.V0.3500.48037.14%MTS.V1.1901.2000.84%14.83%
104stocklorBEL.V0.3050.240-21.31%PNN.V0.0450.05011.11%LOTO.CN0.1650.25554.55%14.78%
105canmexMTS.V1.1901.2000.84%MMN.V0.0800.0856.25%CSR.V0.3500.48037.14%14.74%
106Makingmoneynow1BLOK.V1.0701.000-6.54%RHT.V1.2901.240-3.88%LOTO.CN0.1650.25554.55%14.71%
107BSRYR.V0.1200.110-8.33%KCC.V0.2500.2500.00%GRO.V0.1050.16052.38%14.68%
108JTSNS.V0.4300.53023.26%MOS.CN0.2250.27522.22%IPT.V0.3450.340-1.45%14.68%
109MBjonesGLH.CN0.3750.44518.67%MRS.V0.3150.3201.59%MMJ.CN0.5500.68023.64%14.63%
110BoneheadHIVE.V3.4303.270-4.66%NVAX1.2401.61029.84%CBW.V1.7102.03018.71%14.63%
111R44MOS.CN0.2250.27522.22%BOT.CN0.1800.20011.11%HS.CN0.1900.21010.53%14.62%
112Aka23NZC.AX0.3450.48039.13%BGS.AX0.7550.7853.97%CTM.AX0.0070.0070.00%14.37%
113itsjoylynnASP.TO0.2900.270-6.90%UAV.CN0.0900.11527.78%MOS.CN0.2250.27522.22%14.37%
114FriedCLB.V0.0100.01550.00%OMI.TO0.2000.185-7.50%LGM.CN0.4300.4300.00%14.17%
115IluvbloPAT.V1.2501.68034.40%AIS.V1.1701.130-3.42%DM.V0.3500.39011.43%14.14%
116ExiaCALI.CN1.2400.970-21.77%RKS.CN0.3750.50033.33%QCA.CN0.5900.77030.51%14.02%
117RulingminingGBTC.OTC2016.0001970.000-2.28%SYA.AX0.0700.09941.43%COB.AX0.7950.8152.52%13.89%
118ChrisgHS.CN0.1900.21010.53%BLGV.CN0.1600.19018.75%BOT.CN0.1800.20011.11%13.46%
119WhistlerguyGGI.V2.4602.6206.50%MOS.CN0.2250.27522.22%DM.V0.3500.39011.43%13.38%
120RangerbentmanSIC.V0.0500.045-10.00%ORX.V0.1000.13030.00%NOB.V0.1000.12020.00%13.33%
121SebinhoGGS.V0.3200.42031.25%ITR.V1.1001.26014.55%LSC.V1.6401.540-6.10%13.23%
122fiatAQ.V0.0200.0200.00%CZN.TO0.1650.1650.00%LIC.V0.1150.16039.13%13.04%
123PimPTU.V0.0850.0905.88%FDC.V0.0850.080-5.88%NZC.AX0.3450.48039.13%13.04%
124Audax.77MOS.CN0.2250.27522.22%EGT.V0.1650.22033.33%VGM.V0.0900.075-16.67%12.96%
125bedragPKK.CN0.0550.06518.18%UAV.CN0.0900.11527.78%BUZ.P.V0.5600.520-7.14%12.94%
126AfChiefNNO.V1.1201.47031.25%GGI.V2.4602.6206.50%MTS.V1.1901.2000.84%12.86%
127OnlyflawsABRA.V0.2400.2504.17%FWZ.V1.1901.3009.24%KC.V0.6400.80025.00%12.80%
128JayfireNZC.AX0.3450.48039.13%IPT.V0.3450.340-1.45%NEO.TO17.90018.0000.56%12.75%
129DobnakEBY.V0.0300.04033.33%ACB.TO9.60010.3207.50%EMH.V5.2105.070-2.69%12.72%
130JprinnyBOT.CN0.1800.20011.11%GAR.V0.1150.14021.74%EAS.V0.0950.1005.26%12.70%
131NelsonVTT.V0.2450.235-4.08%HIVE.V3.4303.270-4.66%NAL.TO1.0101.48046.53%12.60%
132goodieMOS.CN0.2250.27522.22%ADK.V0.1150.1204.35%HS.CN0.1900.21010.53%12.37%
133Edp007NOB.V0.1000.12020.00%NRG.V0.3800.355-6.58%MMJ.CN0.5500.68023.64%12.35%
134rosebudNC.CN2.6002.7907.31%RHT.V1.2901.240-3.88%RKS.CN0.3750.50033.33%12.26%
135RockstoneNTY.V0.1450.20541.38%BWC.CN0.7000.7000.00%EMO.V0.1050.100-4.76%12.21%
136Catcher001GGI.V2.4602.6206.50%MOS.CN0.2250.27522.22%NC.CN2.6002.7907.31%12.01%
1372pacAGO.AX0.0310.03512.90%HLX.AX0.0420.0420.00%VIC.AX0.0130.01623.08%11.99%
138Mr. SmokeyXMG.CN0.9801.24026.53%TK9.32010.54013.09%VTT.V0.2450.235-4.08%11.85%
139calOCO.V0.0800.09012.50%UAV.CN0.0900.11527.78%ARV.AX0.2650.250-5.66%11.54%
140frogngostixMRS.V0.3150.3201.59%MOS.CN0.2250.27522.22%HS.CN0.1900.21010.53%11.45%
141GrandNagusAMY.V0.2750.270-1.82%MRS.V0.3150.3201.59%EBY.V0.0300.04033.33%11.03%
142MimibegaloPLI.TO1.3001.56020.00%GGI.V2.4602.6206.50%PYR.V0.6300.6706.35%10.95%
143LargeKASH.V3.1503.000-4.76%CBW.V1.7102.03018.71%CUO.V0.1600.19018.75%10.90%
144anomalloyAMK.V0.0450.0450.00%BTO.TO3.8803.850-0.77%EBY.V0.0300.04033.33%10.85%
145Newager23ABRA.V0.2400.2504.17%SSP.V0.3350.3658.96%PRZ.V0.3100.37019.35%10.83%
146megavossGGI.V2.4602.6206.50%MTS.V1.1901.2000.84%SMB.V0.0200.02525.00%10.78%
147OrefindersORX.V0.1000.13030.00%PGM.V0.5600.540-3.57%VIT.V0.4350.4605.75%10.73%
148rane123AZR.V0.1500.130-13.33%DHR.AX0.0170.03288.24%NNN.V0.1050.060-42.86%10.68%
149stevePYR.V0.6300.6706.35%UAV.CN0.0900.11527.78%PNG.V0.1750.170-2.86%10.42%
150toozNVO.V3.6903.390-8.13%ANX.TO0.1000.11515.00%MONT.CN0.4750.59024.21%10.36%
151VladdyGGI.V2.4602.6206.50%MTS.V1.1901.2000.84%MMJ.CN0.5500.68023.64%10.33%
152venisonstewGGI.V2.4602.6206.50%MMJ.CN0.5500.68023.64%MTS.V1.1901.2000.84%10.33%
153dutch_patienceHPQ.V0.1100.100-9.09%EGT.V0.1650.22033.33%PYR.V0.6300.6706.35%10.20%
154BreakingBad01JAL.AX0.1600.150-6.25%NZC.AX0.3450.48039.13%HPR.AX0.0420.041-2.38%10.17%
155HoovSMN.V0.1700.19011.76%GXS.V0.0650.0707.69%PRG.V0.0950.10510.53%9.99%
156chatyakVTT.V0.2450.235-4.08%ORX.V0.1000.13030.00%DXD.V0.2700.2803.70%9.87%
157StigWigsHS.CN0.1900.21010.53%BAY.V0.1600.145-9.38%UAV.CN0.0900.11527.78%9.64%
158Jam26GGI.V2.4602.6206.50%MOS.CN0.2250.27522.22%TO.CN0.2500.2500.00%9.58%
159PeterBaumTLG.AX0.5600.63513.39%VKTX4.0604.74016.75%RVX.TO2.0502.010-1.95%9.40%
160MickBZI.CN0.2900.36024.14%VLE.TO4.3503.840-11.72%IPA.V0.6000.69015.00%9.14%
161JPGGIGGI.V2.4602.6206.50%NOB.V0.1000.12020.00%MTS.V1.1901.2000.84%9.11%
162FairlyStockyTMID.V0.3050.260-14.75%MOS.CN0.2250.27522.22%POR.V0.1050.12519.05%8.84%
163ExcelsiorSCZ.V0.1100.13018.18%MXSG.OTC0.0550.0597.86%RCG.V0.0900.0900.00%8.68%
164Sugar-DogGGI.V2.4602.6206.50%MOS.CN0.2250.27522.22%EMH.V5.2105.070-2.69%8.68%
165TheGiffMMS.V0.0650.060-7.69%PRSM.L1259.0001161.950-7.71%CXV.V0.0850.12041.18%8.59%
166veganEGT.V0.1650.22033.33%TMG.V0.0950.085-10.53%ORL.TO6.8006.9902.79%8.53%
167IshkabibbleMOS.CN0.2250.27522.22%GGI.V2.4602.6206.50%AIS.V1.1701.130-3.42%8.44%
168ArgentumBHS.V0.2000.24522.50%ABRA.V0.2400.2504.17%IPT.V0.3450.340-1.45%8.41%
169SwingtraderMattBOT.CN0.1800.20011.11%BPWR.UN.V0.5500.5703.64%AKE.CN1.0601.17010.38%8.37%
170kjmHS.CN0.1900.21010.53%POR.V0.1050.12519.05%KASH.V3.1503.000-4.76%8.27%
171TomCamPYR.V0.6300.6706.35%RLV.V0.2600.250-3.85%RGX.TO0.0450.05522.22%8.24%
172fizzbangXMG.CN0.9801.24026.53%PIO.AX0.0290.0303.45%ARV.AX0.2650.250-5.66%8.11%
173MiningBookGuyMUN.V0.1300.1407.69%MEP.AX0.0850.09511.76%SWA.V0.1050.1104.76%8.07%
174RD85HS.CN0.1900.21010.53%ATT.CN0.5500.5601.82%NSP.V0.3400.38011.76%8.04%
175ForestGumpMPX.CN0.8200.8604.88%POR.V0.1050.12519.05%KER.TO0.3000.3000.00%7.98%
176generanTNY.CN1.7601.330-24.43%SEI.V0.0450.06033.33%ANX.TO0.1000.11515.00%7.97%
177ZoShaMOS.CN0.2250.27522.22%VONE.V0.0800.0800.00%MRS.V0.3150.3201.59%7.94%
178Mgb9313API.CN0.1700.19011.76%MEX.V0.3300.3403.03%SSP.V0.3350.3658.96%7.92%
179OliverNOB.V0.1000.12020.00%EPWR.V0.5800.550-5.17%VG.V0.2250.2458.89%7.91%
180jazzamiOM.V0.8700.810-6.90%TXR.V0.5300.5300.00%BFD.V0.1150.15030.43%7.85%
181DimentosAIM.TO3.7403.9405.35%JET.V0.6600.81022.73%HIVE.V3.4303.270-4.66%7.80%
182ChielABRA.V0.2400.2504.17%MMA.V0.2800.2903.57%MAW.TO0.4500.52015.56%7.76%
183laurentfOS.V0.0950.1005.26%ANX.TO0.1000.11515.00%MEX.V0.3300.3403.03%7.76%
184WolfsterRHT.V1.2901.240-3.88%RKS.CN0.3750.50033.33%IMV.TO2.3502.200-6.38%7.69%
185ruuuudyDAU.V0.2350.2558.51%YTY.V0.1750.165-5.71%NOB.V0.1000.12020.00%7.60%
186pavoUAV.CN0.0900.11527.78%ABN.V0.1750.155-11.43%PYR.V0.6300.6706.35%7.57%
187robmcleodITR.V1.1001.26014.55%WPQ.V0.0400.04512.50%OLA.V1.7801.700-4.49%7.52%
188SASKEXPRESSARS.L9.97510.3904.16%ETG.TO0.7700.8409.09%FWZ.V1.1901.3009.24%7.50%
189truetraderoFCC.V1.2401.2601.61%MUM.V0.4300.360-16.28%CSR.V0.3500.48037.14%7.49%
190TheNextBigRushHMX.AX0.0470.0470.00%EQX.V1.1201.34019.64%AZZ.TO0.2100.2152.38%7.34%
191CriticalInvestorJET.V0.6600.81022.73%DM.V0.3500.39011.43%GIGA.V0.7400.650-12.16%7.33%
192BrecciaARV.AX0.2650.250-5.66%GQC.V0.3650.43017.81%FWZ.V1.1901.3009.24%7.13%
193WackoMOS.CN0.2250.27522.22%PNG.V0.1750.170-2.86%MRS.V0.3150.3201.59%6.98%
194rgrowdenCZN.TO0.1650.1650.00%IPT.V0.3450.340-1.45%MOS.CN0.2250.27522.22%6.92%
195SpaceexxplorationGGI.V2.4602.6206.50%IMR.V0.1400.1453.57%HS.CN0.1900.21010.53%6.87%
196MilksprimeNXE.TO3.2103.140-2.18%ETG.TO0.7700.8409.09%F.V0.8801.00013.64%6.85%
197LKFWDEXK2.3902.63010.04%SBGL5.0505.4808.51%MGG.V0.2550.2601.96%6.84%
198PurpleKushHS.CN0.1900.21010.53%IPT.V0.3450.340-1.45%PNN.V0.0450.05011.11%6.73%
199ZadmanASE.CN0.0750.065-13.33%RKS.CN0.3750.50033.33%CYP.V0.2700.2700.00%6.67%
200d2dgwNC.CN2.6002.7907.31%MOS.CN0.2250.27522.22%FTEC.V0.3600.325-9.72%6.60%
201Ev1GGI.V2.4602.6206.50%MRS.V0.3150.3201.59%BOT.CN0.1800.20011.11%6.40%
202gunnerMOS.CN0.2250.27522.22%HIVE.V3.4303.270-4.66%MRS.V0.3150.3201.59%6.38%
203raymipoBTT.V0.1400.120-14.29%XTM.V0.1300.1300.00%TKU.V0.0300.04033.33%6.35%
204PoggioneLGT.B.TO44.75044.690-0.13%FAST54.69055.5901.65%NAM.V0.1150.13517.39%6.30%
205BullishEBY.V0.0300.04033.33%YTY.V0.1750.165-5.71%SOLG.TO0.5100.465-8.82%6.27%
206hunterERD.TO0.6000.570-5.00%VIT.V0.4350.4605.75%GQC.V0.3650.43017.81%6.19%
207miningstocksguideOCO.V0.0800.09012.50%PSE.CN0.2100.205-2.38%QNC.V0.1800.1958.33%6.15%
208Phild0498963321GGI.V2.4602.6206.50%DNI.CN0.0850.09511.76%RER.V0.0900.0900.00%6.09%
209tzebIMV.TO2.3502.200-6.38%NNO.V1.1201.47031.25%AZM.V0.3700.345-6.76%6.04%
210flooglebombHS.CN0.1900.21010.53%TGIF.CN1.1600.940-18.97%XMG.CN0.9801.24026.53%6.03%
211goldfanaticMGG.V0.2550.2601.96%VRR.V0.3200.270-15.63%WAF.V0.3800.50031.58%5.97%
212kokomNRG.V0.3800.355-6.58%NGZ.V0.4650.415-10.75%ONC.TO0.7100.96035.21%5.96%
213investor765MEK.V0.0900.085-5.56%ADK.V0.1150.1204.35%POR.V0.1050.12519.05%5.95%
214prudent_investorADZ.V0.0950.0950.00%GQC.V0.3650.43017.81%ME.TO0.1750.1750.00%5.94%
215pedrolucasNRG.V0.3800.355-6.58%MRS.V0.3150.3201.59%MOS.CN0.2250.27522.22%5.74%
216ogiATE.V0.1450.19031.03%KEN.V0.1700.150-11.76%SVA.V0.4200.410-2.38%5.63%
217welshdad1081UAV.CN0.0900.11527.78%RLV.V0.2600.250-3.85%EPY.CN0.2050.190-7.32%5.54%
218BullishguySCYB.V15.95018.63016.80%HS.CN0.1900.21010.53%NGZ.V0.4650.415-10.75%5.53%
219YohanleeRGT.CN0.6100.6100.00%N.CN2.9602.620-11.49%UAV.CN0.0900.11527.78%5.43%
220valcovest.comPMC.CN0.0800.0856.25%NCP.TO0.2750.2905.45%JAX.V0.2250.2354.44%5.38%
221JelliottTNY.CN1.7601.330-24.43%PKK.CN0.0550.06518.18%MOS.CN0.2250.27522.22%5.32%
222LucTenHaveAZM.V0.3700.345-6.76%GUS.P.V0.4050.4050.00%RDU.V0.1100.13522.73%5.32%
223HiHoSilverSHNY9.52110.1516.62%JNUG17.76018.8105.91%DEG.AX0.1600.1653.13%5.22%
224smokescreen1MRS.V0.3150.3201.59%VTT.V0.2450.235-4.08%GQC.V0.3650.43017.81%5.10%
225DrjwGGI.V2.4602.6206.50%FF.TO0.6200.600-3.23%DNI.CN0.0850.09511.76%5.01%
226MickeyMantleANX.TO0.1000.11515.00%SIR.V0.1650.1650.00%BML.V0.0150.0150.00%5.00%
227AvestanUEC1.7701.720-2.82%NXE.TO3.2103.140-2.18%EQX.V1.1201.34019.64%4.88%
228JoFWZ.V1.1901.3009.24%PNN.V0.0450.05011.11%KTO.V0.2550.240-5.88%4.82%
229EmpireAFE.V0.1700.19011.76%ORG.V0.6700.7105.97%KASH.V3.1503.000-4.76%4.32%
230splatapusETG.TO0.7700.8409.09%TK.V0.7300.720-1.37%SMF.TO3.5703.7404.76%4.16%
2311969EnigmaGGI.V2.4602.6206.50%MOS.CN0.2250.27522.22%CUV.V0.3300.275-16.67%4.02%
232BrandyAZX.V0.0800.0856.25%ARV.AX0.2650.250-5.66%PGM.L4.5005.01011.33%3.97%
233TossofDEF.V0.3700.355-4.05%NVO.V3.6903.390-8.13%OSTK63.90078.95023.55%3.79%
234DavidtKTN.V0.2050.23012.20%BAR.TO0.5500.500-9.09%MGM.V0.2600.2807.69%3.60%
235Budd22BCU.V0.1950.160-17.95%MOS.CN0.2250.27522.22%GGI.V2.4602.6206.50%3.59%
236PatternsZEN.V0.6700.600-10.45%MWM.CN0.7400.650-12.16%RKS.CN0.3750.50033.33%3.57%
237AaronNXE.TO3.2103.140-2.18%CRL.CN0.3400.320-5.88%CBW.V1.7102.03018.71%3.55%
238cole119NXE.TO3.2103.140-2.18%CALI.CN1.2400.970-21.77%PAT.V1.2501.68034.40%3.48%
239VerificationCodeGGI.V2.4602.6206.50%IMR.V0.1400.1453.57%BML.V0.0150.0150.00%3.36%
240JaneoPLS.AX1.1151.1755.38%ARL.AX1.9001.730-8.95%TAW.AX0.4600.52013.04%3.16%
241hoggerPNO.V0.3850.3901.30%SSL.TO6.2806.4302.39%NCP.TO0.2750.2905.45%3.05%
242Shawn3985GGI.V2.4602.6206.50%MRS.V0.3150.3201.59%MTS.V1.1901.2000.84%2.98%
243llarryMMS.V0.0650.060-7.69%PNN.V0.0450.05011.11%TV.TO1.5201.6005.26%2.89%
244dynamic123CGE.V0.1750.1802.86%NMX.TO2.3502.090-11.06%ESM.TO1.2001.40016.67%2.82%
245BrettCrossGGI.V2.4602.6206.50%MRS.V0.3150.3201.59%CE.V0.0250.0250.00%2.70%
246MarkedtofutureARV.AX0.2650.250-5.66%IPT.V0.3450.340-1.45%ANX.TO0.1000.11515.00%2.63%
247JRvGAWE.V0.0650.060-7.69%EQX.V1.1201.34019.64%JUGR.V0.2250.215-4.44%2.50%
248Mr.T.OHSE.TO17.75018.6605.13%CHV.CN0.6900.620-10.14%VLT.V0.0400.04512.50%2.49%
249terrysteenHPQ.V0.1100.100-9.09%ARV.AX0.2650.250-5.66%MOS.CN0.2250.27522.22%2.49%
250DannyOceanGTG.V0.0400.035-12.50%LLP.CN0.3000.39030.00%BKR.V0.3400.305-10.29%2.40%
251flNHK.TO0.7400.660-10.81%FWZ.V1.1901.3009.24%INV.TO0.6900.7508.70%2.38%
252MFungNXE.TO3.2103.140-2.18%BGS.AX0.7550.7853.97%OS.V0.0950.1005.26%2.35%
253jasonBLS.V0.1250.1304.00%AMZ.V1.2601.3406.35%VTT.V0.2450.235-4.08%2.09%
254slmjrUEX.TO0.3450.320-7.25%EFR.TO2.2602.255-0.22%MTA.CN0.6600.75013.64%2.06%
255keygenNOB.V0.1000.12020.00%TK.V0.7300.720-1.37%GTG.V0.0400.035-12.50%2.04%
256DueckWML.V1.7601.660-5.68%RQB.CN1.5501.74012.26%BIGG.CN1.5001.490-0.67%1.97%
257valen1828ARE.AX0.0350.032-8.57%CCV.AX0.3550.3601.41%AGO.AX0.0310.03512.90%1.91%
258Adrian VeidtIPT.V0.3450.340-1.45%AXU1.5901.6101.26%DV.V0.7100.7505.63%1.81%
259BB1974CUV.V0.3300.275-16.67%GGI.V2.4602.6206.50%MAW.TO0.4500.52015.56%1.80%
260Jonny_GaltMMS.V0.0650.060-7.69%MRS.V0.3150.3201.59%BOT.CN0.1800.20011.11%1.67%
261SigmundNVX.V0.3000.33010.00%DEG.AX0.1600.1653.13%NVO.V3.6903.390-8.13%1.66%
262TronAZX.V0.0800.0856.25%IPT.V0.3450.340-1.45%EFR.TO2.2602.255-0.22%1.53%
263WeedcoinISOL.CN1.3201.3703.79%BEW.V0.5900.550-6.78%ACB.TO9.60010.3207.50%1.50%
264armchairanalyst99LTV.V0.3200.3457.81%ID.V0.3050.260-14.75%BOT.CN0.1800.20011.11%1.39%
265Z-ManGGI.V2.4602.6206.50%MTS.V1.1901.2000.84%FF.TO0.6200.600-3.23%1.37%
266rocmanLL.V0.0450.07055.56%CYX.V0.2850.230-19.30%NF.CN0.3100.210-32.26%1.33%
267mike86NXE.TO3.2103.140-2.18%ACB.TO9.60010.3207.50%TK.V0.7300.720-1.37%1.32%
268TfredGGI.V2.4602.6206.50%MTS.V1.1901.2000.84%AIS.V1.1701.130-3.42%1.31%
269Canuck481DYA.V0.4800.430-10.42%GGI.V2.4602.6206.50%LTV.V0.3200.3457.81%1.30%
270cmd70x7MTS.V1.1901.2000.84%GGI.V2.4602.6206.50%ESK.V0.2700.260-3.70%1.21%
271GOLD8888MTS.V1.1901.2000.84%ESK.V0.2700.260-3.70%GGI.V2.4602.6206.50%1.21%
272jachapSRL.V0.1300.1407.69%MAI.V0.1800.1800.00%VTT.V0.2450.235-4.08%1.20%
273MarstockEDV.TO25.63025.230-1.56%PAAS.TO19.58020.7706.08%SBB.TO2.2702.240-1.32%1.07%
274docjim10GCM.TO1.9602.0806.12%OGLDF.OTC0.1800.1810.56%HVBTF.OTC2.7372.640-3.55%1.04%
275PorksquaredMPX.CN0.8200.8604.88%MTS.V1.1901.2000.84%EMH.V5.2105.070-2.69%1.01%
276DnamMRS.V0.3150.3201.59%BOT.CN0.1800.20011.11%FTEC.V0.3600.325-9.72%0.99%
277RobbyNOB.V0.1000.12020.00%NRG.V0.3800.355-6.58%NGZ.V0.4650.415-10.75%0.89%
278MathematicsVRR.V0.3200.270-15.63%HIVE.V3.4303.270-4.66%JET.V0.6600.81022.73%0.81%
279drill trackerECS.TO1.9501.830-6.15%REG.V1.8502.10013.51%ERD.TO0.6000.570-5.00%0.79%
280gmat10GMA.V0.0700.065-7.14%FWZ.V1.1901.3009.24%ADZ.V0.0950.0950.00%0.70%
281ferd98bullSIC.V0.0500.045-10.00%BUZ.P.V0.5600.520-7.14%POR.V0.1050.12519.05%0.63%
282GoldgeoGGI.V2.4602.6206.50%MTS.V1.1901.2000.84%CRL.CN0.3400.320-5.88%0.49%
283CautiousNowVRR.V0.3200.270-15.63%ADZ.V0.0950.0950.00%NRN.V0.0300.03516.67%0.35%
284GeoDalePTX.CN0.2500.200-20.00%HPQ.V0.1100.100-9.09%ORX.V0.1000.13030.00%0.30%
2850915bgGGI.V2.4602.6206.50%PLI.TO1.3001.56020.00%CLM.V0.9200.680-26.09%0.14%
286m00tpointMRS.V0.3150.3201.59%GGI.V2.4602.6206.50%MMS.V0.0650.060-7.69%0.13%
287jfostertmMEX.V0.3300.3403.03%NRG.V0.3800.355-6.58%IMR.V0.1400.1453.57%0.01%
288MadeOfRubberHGU.TO12.79013.2103.28%IPT.V0.3450.340-1.45%NXE.TO3.2103.140-2.18%-0.12%
289peleewhynot6MTS.V1.1901.2000.84%LHS.CN2.0702.040-1.45%RGT.CN0.6100.6100.00%-0.20%
290alstra32GGI.V2.4602.6206.50%MTS.V1.1901.2000.84%NVO.V3.6903.390-8.13%-0.26%
291touquoyAGB.V1.5301.440-5.88%OS.V0.0950.1005.26%FR.TO8.4808.450-0.35%-0.32%
292kabeljauOS.V0.0950.1005.26%XMG.CN0.9801.24026.53%QBOT.CN1.5501.040-32.90%-0.37%
293NakdobAXR.TO1.9902.0101.01%HIVE.V3.4303.270-4.66%RTI.V1.7601.8002.27%-0.46%
294BachTK.V0.7300.720-1.37%MGA.TO0.2100.2235.95%BVA.V0.1600.150-6.25%-0.56%
295ZeromarginNVO.V3.6903.390-8.13%AMZ.V1.2601.3406.35%ADZ.V0.0950.0950.00%-0.59%
296highgradeWLF.V0.5800.550-5.17%XOP.V0.0100.0100.00%MTU.V0.1550.1603.23%-0.65%
297jascas007BEX.V0.0700.0700.00%SIC.V0.0500.045-10.00%LTV.V0.3200.3457.81%-0.73%
298RODLGD.TO0.4400.4706.82%REN.V0.2650.2701.89%GSV.TO2.2001.960-10.91%-0.73%
299MuttSMN.V0.1700.19011.76%BMK.V0.1000.095-5.00%BAR.TO0.5500.500-9.09%-0.78%
300redlakecapitalPNO.V0.3850.3901.30%JG.V0.3250.3301.54%GCN.V0.1800.170-5.56%-0.91%
3016furlongsIMEX.V0.2850.250-12.28%LTE.V1.4501.370-5.52%IPA.V0.6000.69015.00%-0.93%
302EusticeGR.V0.0950.0950.00%MUX.TO2.8602.9804.20%KG.V0.3500.325-7.14%-0.98%
303JameskwantesLLG.V2.4502.4801.22%GRA.V2.0502.1504.88%NAR.V0.2200.200-9.09%-1.00%
304GoTimeMRS.V0.3150.3201.59%NU.V0.2650.215-18.87%QCC.CN0.7000.80014.29%-1.00%
305JPHCVV.V0.3600.3702.78%OK.V0.0600.050-16.67%HS.CN0.1900.21010.53%-1.12%
306BrownianStocksATY.V0.7500.690-8.00%AZX.V0.0800.0856.25%TML.TO0.6200.610-1.61%-1.12%
307RiMRS.V0.3150.3201.59%BBI.V0.3500.340-2.86%MYM.CN3.2503.180-2.15%-1.14%
308Cvac01TPS.CN0.1300.15015.38%GRV.V0.1600.1600.00%NU.V0.2650.215-18.87%-1.16%
309ivopashovCRE.V1.7001.580-7.06%ARL.AX1.9001.730-8.95%AUZ.AX0.1200.13512.50%-1.17%
310StarFirePNN.V0.0450.05011.11%AWE.V0.0650.060-7.69%RGC.V0.0650.060-7.69%-1.42%
311Onepoint61803NVO.V3.6903.390-8.13%WDO.TO2.1102.1903.79%CYP.V0.2700.2700.00%-1.45%
312GreenBeansCNX.V0.3150.3407.94%FDC.V0.0850.080-5.88%FGD.V0.2300.215-6.52%-1.49%
313kittykinsGGP.L1.9122.17013.49%LION.L4.1003.150-23.17%PML.L1.1901.2505.04%-1.54%
314EasyMoneyBMPX.CN0.8200.8604.88%THCX.V4.0903.810-6.85%EMH.V5.2105.070-2.69%-1.55%
315kerfuffleELD.TO1.8201.600-12.09%LIO.V0.6300.6300.00%CLH.V0.3550.3807.04%-1.68%
316SwissyELO.V1.0600.930-12.26%AOI.TO1.4201.70019.72%MIN.TO1.3301.160-12.78%-1.78%
317specbidderIRR.L26.02028.75010.49%SOLG.L29.50027.150-7.97%NVO.V3.6903.390-8.13%-1.87%
318AldentyrellGGI.V2.4602.6206.50%NVO.V3.6903.390-8.13%VTT.V0.2450.235-4.08%-1.90%
319FinanzrIPT.V0.3450.340-1.45%ABRA.V0.2400.2504.17%BAR.TO0.5500.500-9.09%-2.12%
320MikcamVTT.V0.2450.235-4.08%MIN.TO1.3301.160-12.78%GMV.V0.2900.32010.34%-2.17%
321MiningNoviceGPR.AX0.0270.024-11.11%IPT.V0.3450.340-1.45%ORG.V0.6700.7105.97%-2.20%
322NatedoggGGI.V2.4602.6206.50%AIS.V1.1701.130-3.42%FTEC.V0.3600.325-9.72%-2.21%
323teeveeNXE.TO3.2103.140-2.18%CNL.TO3.3803.96017.16%III.TO3.3902.650-21.83%-2.28%
324PicklheadIKM.V0.5100.385-24.51%SMN.V0.1700.19011.76%PTU.V0.0850.0905.88%-2.29%
325BringtherainID.V0.3050.260-14.75%WLGC.OTC0.00220.00220.00%LTV.V0.3200.3457.81%-2.31%
326JSSRAXE.V0.2500.34036.00%RVV.V0.4150.340-18.07%SDE.V0.0200.015-25.00%-2.36%
327KevinSXAM.AX0.2800.2851.79%GGG.AX0.0970.096-1.03%DYL.AX0.3150.290-7.94%-2.39%
328RutgerzDM.V0.3500.39011.43%ID.V0.3050.260-14.75%VTT.V0.2450.235-4.08%-2.47%
329WintersleepIN.CN1.3301.3703.01%ERD.TO0.6000.570-5.00%IVN.TO4.2404.010-5.42%-2.47%
330EricTheActorCGP.V0.2800.215-23.21%REG.V1.8502.10013.51%OOO.V0.2200.2252.27%-2.48%
331zappadongGZZ.V0.2600.2755.77%AZR.V0.1500.130-13.33%AVX.V0.0800.0800.00%-2.52%
332BTOHIVE.V3.4303.270-4.66%KASH.V3.1503.000-4.76%PNO.V0.3850.3901.30%-2.71%
333AztecGGI.V2.4602.6206.50%HIVE.V3.4303.270-4.66%WHM.V0.1450.130-10.34%-2.84%
334AlGreeneACU.V0.3000.265-11.67%AIS.V1.1701.130-3.42%GGI.V2.4602.6206.50%-2.86%
335numbersguyWELL.V0.4400.4502.27%FUND.V0.5300.5605.66%OK.V0.0600.050-16.67%-2.91%
336DanielhNVO.V3.6903.390-8.13%RK.V0.1550.150-3.23%OOO.V0.2200.2252.27%-3.03%
337LomanMPX.CN0.8200.8604.88%GHG.CN0.3450.230-33.33%BLGV.CN0.1600.19018.75%-3.24%
338LapiliaDM.V0.3500.39011.43%XBLK.CN0.9400.920-2.13%CYX.V0.2850.230-19.30%-3.33%
339Dutch1664ARL.AX1.9001.730-8.95%ECS.TO1.9501.830-6.15%PLL.AX0.2000.2105.00%-3.37%
340engineerGGI.V2.4602.6206.50%NVO.V3.6903.390-8.13%SOLG.TO0.5100.465-8.82%-3.48%
341VerhoevenERD.TO0.6000.570-5.00%VTT.V0.2450.235-4.08%TK.V0.7300.720-1.37%-3.48%
342rjuniorDM.V0.3500.39011.43%RVV.V0.4150.340-18.07%CNBX.OTC1.8101.740-3.87%-3.50%
343aurumSME.V0.4650.405-12.90%IPT.V0.3450.340-1.45%PIO.AX0.0290.0303.45%-3.63%
344VancityMMS.V0.0650.060-7.69%PNO.V0.3850.3901.30%HIVE.V3.4303.270-4.66%-3.69%
345tschupr123CRL.CN0.3400.320-5.88%HPQ.V0.1100.100-9.09%DXD.V0.2700.2803.70%-3.76%
346SamsonIPT.V0.3450.340-1.45%PXX.AX0.1150.110-4.35%KTO.V0.2550.240-5.88%-3.89%
347bjohnsenNVO.V3.6903.390-8.13%IPT.V0.3450.340-1.45%NXE.TO3.2103.140-2.18%-3.92%
348PhotoJMIN.TO1.3301.160-12.78%ERD.TO0.6000.570-5.00%ORG.V0.6700.7105.97%-3.94%
349LetgoQIWI17.33016.520-4.67%KPAY.OTC2.2501.750-22.22%TEUM2.0702.38014.98%-3.97%
350dropshotBAR.TO0.5500.500-9.09%ERD.TO0.6000.570-5.00%KBLT.V12.30012.4501.22%-4.29%
351DJSGGI.V2.4602.6206.50%VRR.V0.3200.270-15.63%RHT.V1.2901.240-3.88%-4.33%
352LeniFPX.V0.0950.090-5.26%ADZN.V0.7600.89017.11%ANTL.V0.2400.180-25.00%-4.39%
353Enviro111TNY.CN1.7601.330-24.43%TK.V0.7300.720-1.37%AUZ.AX0.1200.13512.50%-4.43%
354SpeculatorNXE.TO3.2103.140-2.18%HIVE.V3.4303.270-4.66%NRG.V0.3800.355-6.58%-4.47%
355vynjan2006@yahoo.caTK.V0.7300.720-1.37%NXE.TO3.2103.140-2.18%SIC.V0.0500.045-10.00%-4.52%
356blackmagic123GGI.V2.4602.6206.50%HIVE.V3.4303.270-4.66%VRR.V0.3200.270-15.63%-4.60%
357zlingtradeBLOK.V1.0701.000-6.54%NXE.TO3.2103.140-2.18%ZZZOF.OTC0.3550.336-5.24%-4.66%
358KevinDV.V0.7100.7505.63%AHR.V0.1550.1603.23%CGP.V0.2800.215-23.21%-4.78%
359moadibTHCX.V4.0903.810-6.85%DM.V0.3500.39011.43%SRI.V0.1050.085-19.05%-4.82%
360ShadowiNRG.V0.3800.355-6.58%AZX.V0.0800.0856.25%BTT.V0.1400.120-14.29%-4.87%
361madmannPGD.TO0.1250.120-4.00%SCY.TO0.2350.215-8.51%NXE.TO3.2103.140-2.18%-4.90%
362monoaranyaCLA.AX0.1250.115-8.00%ARV.AX0.2650.250-5.66%IPT.V0.3450.340-1.45%-5.04%
363GrevSTA.V0.0600.050-16.67%BMK.V0.1000.095-5.00%GGI.V2.4602.6206.50%-5.05%
364jmmRYR.V0.1200.110-8.33%VTT.V0.2450.235-4.08%UEC1.7701.720-2.82%-5.08%
365SFtraderWUC.CN1.0000.800-20.00%IPT.V0.3450.340-1.45%ORG.V0.6700.7105.97%-5.16%
366UpShittzCreekAEP.V0.6700.6801.49%VLE.TO4.3503.840-11.72%LTE.V1.4501.370-5.52%-5.25%
367movovrAMY.V0.2750.270-1.82%BCU.V0.1950.160-17.95%ISOL.CN1.3201.3703.79%-5.33%
368SteveStCLM.V0.9200.680-26.09%DM.V0.3500.39011.43%TK.V0.7300.720-1.37%-5.34%
369LukejacksonPONY.TO2.6702.130-20.22%PNO.V0.3850.3901.30%RUG.V0.3500.3602.86%-5.36%
370NeelyDanNVO.V3.6903.390-8.13%EPL.V0.2500.240-4.00%DEF.V0.3700.355-4.05%-5.39%
371wasaga_beachMFX.V0.0250.020-20.00%SGX.V0.1600.110-31.25%SGN.V0.0300.04033.33%-5.97%
372TrebHIVE.V3.4303.270-4.66%BAY.V0.1600.145-9.38%VTT.V0.2450.235-4.08%-6.04%
373xenophonMIN.TO1.3301.160-12.78%VTT.V0.2450.235-4.08%IPT.V0.3450.340-1.45%-6.10%
374TrotsS.TO1.7201.520-11.63%AVE.V0.5200.5505.77%PUL.V0.2400.210-12.50%-6.12%
375JKMD43NXE.TO3.2103.140-2.18%NXN.V0.3500.320-8.57%MMS.V0.0650.060-7.69%-6.15%
376namelessGGI.V2.4602.6206.50%CLM.V0.9200.680-26.09%MTS.V1.1901.2000.84%-6.25%
377tomandjerryWHM.V0.1450.130-10.34%SME.V0.4650.405-12.90%ISOL.CN1.3201.3703.79%-6.49%
378brianGGI.V2.4602.6206.50%CLM.V0.9200.680-26.09%ZMA.V0.0750.0750.00%-6.53%
379cherguiMEX.V0.3300.3403.03%AZR.V0.1500.130-13.33%BAY.V0.1600.145-9.38%-6.56%
380quantumPONY.TO2.6702.130-20.22%OGI.V4.1004.2804.39%VTT.V0.2450.235-4.08%-6.64%
381AllanION.V0.0750.0750.00%AAX.V0.0700.060-14.29%ARV.AX0.2650.250-5.66%-6.65%
382DellsvigorBEL.V0.3050.240-21.31%RAB.V0.1500.1500.00%PNO.V0.3850.3901.30%-6.67%
383handleshmandleAU.V2.1701.630-24.88%AMZ.V1.2601.3406.35%AAL.V1.2001.180-1.67%-6.73%
384ChaseBAY.V0.1600.145-9.38%AZM.V0.3700.345-6.76%VTT.V0.2450.235-4.08%-6.74%
385RobertAU.V2.1701.630-24.88%VLE.TO4.3503.840-11.72%MMV.V0.3450.40015.94%-6.89%
386ekimPGD.TO0.1250.120-4.00%NXN.V0.3500.320-8.57%SCY.TO0.2350.215-8.51%-7.03%
387FanagaloVLE.TO4.3503.840-11.72%BTT.V0.1400.120-14.29%GIS.V0.1150.1204.35%-7.22%
388PeteHZM.TO0.0900.070-22.22%TUO.V0.2100.2204.76%HIVE.V3.4303.270-4.66%-7.38%
389EvenPrimeVRR.V0.3200.270-15.63%CGE.V0.1750.1802.86%BAY.V0.1600.145-9.38%-7.38%
390d.d.lindsayWML.V1.7601.660-5.68%STA.V0.0600.050-16.67%WMR.V0.3450.3450.00%-7.45%
391WilliamWouldBLOK.V1.0701.000-6.54%N.CN2.9602.620-11.49%HIVE.V3.4303.270-4.66%-7.56%
392Sparky27GPH.V0.0850.080-5.88%S.TO1.7201.520-11.63%ARV.AX0.2650.250-5.66%-7.72%
393Juan_ValdezADZ.V0.0950.0950.00%NGZ.V0.4650.415-10.75%SME.V0.4650.405-12.90%-7.89%
394thewBEL.V0.3050.240-21.31%MMS.V0.0650.060-7.69%EAS.V0.0950.1005.26%-7.91%
395GnomeCRL.CN0.3400.320-5.88%MMS.V0.0650.060-7.69%WHM.V0.1450.130-10.34%-7.97%
396DrKamakaziAREV.CN0.6000.560-6.67%WELL.V0.4400.4502.27%MY.CN0.4000.320-20.00%-8.13%
397regisSGZ.V0.0700.055-21.43%ALG.V0.1250.16532.00%SME.V0.4650.300-35.48%-8.30%
398schischiVTT.V0.2450.235-4.08%SBB.TO2.2702.240-1.32%WUC.CN1.0000.800-20.00%-8.47%
399Rockj0ckLGO.TO1.3301.320-0.75%CMMC.TO1.5301.480-3.27%III.TO3.3902.650-21.83%-8.62%
400itradeBaconFuturesMTS.V1.1901.2000.84%IP.CN0.6200.72016.13%NNN.V0.1050.060-42.86%-8.63%
401DKNVO.V3.6903.390-8.13%BCU.V0.1950.160-17.95%NIP.V0.0600.0600.00%-8.69%
402wrkoutmn50MIRL.CN0.1100.080-27.27%TK.V0.7300.720-1.37%SSL.TO6.2806.4302.39%-8.75%
4031111GIGA.V0.7400.650-12.16%MAE.V0.1000.095-5.00%SIC.V0.0500.045-10.00%-9.05%
404kassattackVLE.TO4.3503.840-11.72%MRZ.V1.6201.7709.26%AU.V2.1701.630-24.88%-9.12%
405rookieBCU.V0.1950.160-17.95%ADK.V0.1150.1204.35%BSX.TO0.3950.340-13.92%-9.17%
406RFitz333PWCRF.OTC0.0010.0010.00%CUV.V0.3300.275-16.67%GXU.V0.2700.240-11.11%-9.26%
407stratanicMRO.V0.3000.280-6.67%ASE.CN0.0750.065-13.33%RRI.V0.3600.330-8.33%-9.44%
408CaptainDuffMOZ.TO1.1501.1500.00%RPM.V1.8501.540-16.76%CWM.V0.2500.220-12.00%-9.59%
409tigerslumpGGI.V2.4602.6206.50%CLM.V0.9200.680-26.09%DYA.V0.4800.430-10.42%-10.00%
410PamplonaTraderSME.V0.4650.405-12.90%RYR.V0.1200.110-8.33%BAY.V0.1600.145-9.38%-10.20%
411PackerADZ.V0.0950.0950.00%MIRL.CN0.1100.080-27.27%VTT.V0.2450.235-4.08%-10.45%
412jorgenjonnsonCRL.CN0.3400.320-5.88%GHG.CN0.3450.230-33.33%GGI.V2.4602.6206.50%-10.90%
413LemandHRE.V0.0350.0350.00%PQE.V2.0201.460-27.72%IPT.AX0.0180.017-5.56%-11.09%
414MagnumLDS.CN1.3201.020-22.73%RHT.V1.2901.240-3.88%NVO.V3.6903.390-8.13%-11.58%
415stoneminerVTT.V0.2450.235-4.08%MIN.TO1.3301.160-12.78%KNT.V0.5400.440-18.52%-11.79%
416Oceanview13RLV.V0.2600.250-3.85%WHM.V0.1450.130-10.34%LDS.CN1.3201.020-22.73%-12.31%
417Playa_2012IP.CN0.6200.72016.13%WHM.V0.1450.130-10.34%NNN.V0.1050.060-42.86%-12.36%
41821LIO.V0.6300.6300.00%GGI.V2.4602.6206.50%MMJ.CN0.5500.300-45.45%-12.98%
419JGMSAU.V2.1701.630-24.88%PTX.CN0.2500.200-20.00%PLU.V0.8000.8405.00%-13.29%
420PepekCGP.V0.2800.215-23.21%VTT.V0.2450.235-4.08%SME.V0.4650.405-12.90%-13.40%
421kendorWHM.V0.1450.130-10.34%DEG.AX0.1600.1653.13%FYL.V0.0900.060-33.33%-13.52%
422huesosVRR.V0.3200.270-15.63%BCU.V0.1950.160-17.95%ECC.V0.2500.230-8.00%-13.86%
423Moose_pastureMIRL.CN0.1100.080-27.27%SGX.V0.1600.110-31.25%SKE.V0.7000.77010.00%-16.17%
424MaddshastaCGP.V0.2800.215-23.21%SRI.V0.1050.085-19.05%LAM.TO0.4700.430-8.51%-16.92%
425martinAU.V2.1701.630-24.88%IRV.CN0.8900.830-6.74%WUC.CN1.0000.800-20.00%-17.21%
426Mxpx80YD.V0.2200.180-18.18%LDS.CN1.3201.020-22.73%CUV.V0.3300.275-16.67%-19.19%
427AcelovePNN.V0.0450.05011.11%BTCS.OTC0.2170.140-35.48%APTY.OTC0.0180.010-44.44%-22.94%
428Not2SiriusNLC.V2.3002.4205.22%BKR.V0.3400.305-10.29%XMG.CN0.9800.300-69.39%-24.82%
429RosscoeGGI.V2.4602.6206.50%CLM.V0.9200.680-26.09%TAC.V0.3200.130-59.38%-26.32%
430gman66EW.V0.1450.115-20.69%GLLA.OTC0.1420.18026.70%BP.H0.4500.028-93.78%-29.26%
431tokiVRR.V0.3200.270-15.63%ADZ.V0.0950.0950.00%NNA.V3.3000.470-85.76%-33.79%

The 2018 CEO Stock Picking Contest

Updated: Jan 12th, 2018

Note: This is a condensed versions for mobile applications.
#UsernameStock 1Stock 2Stock 3Net Portfolio
1diegovbsDDB.CNACG.CNSX.CN253.67%
2JoshACG.CNAPP.CNSX.CN247.53%
3SmackSX.CNIP.CNACG.CN225.71%
4smallcapsteveRTM.VSX.CNPOR.V224.46%
5hmatSX.CNTK.VIPT.V210.50%
6MaggeeMRS.VSX.CNNRG.V209.78%
7JamjamIDK.CNFNC.VICM.V183.68%
8jerrio78GOR.CNAVM.CNIDK.CN177.08%
9BoWingIDK.CNBLOK.VOPW.V109.99%
10SwedenICM.VANX.TOFNC.V78.27%
11JamietrifICM.VDDB.CNMRS.V76.02%
12gnomes9AAZ.VDDB.CNFAT.CN64.66%
13beeskneesCCB.VFDM.CNICM.V54.31%
14Goldenboy7123PAM.VAMP.CNNOB.V52.86%
15RikyuPNG.VICM.VEBY.V52.32%
16Black stimSEI.VPOR.VFNC.V48.57%
17tomjosdSVB.TOSPA.VSBR.TO47.27%
18DandanGGI.VDDB.CNEBY.V46.61%
19MaxhuntlyDW.TOLOTO.CNVANC.V46.29%
20SlowtrainHS.CNACG.CNDDB.CN45.73%
21AuContraireSNV.VSOJ.VELY.V45.18%
22Blackened06AAZ.VVIDA.CNSTMP.V43.87%
23pinerosAIIM.VPET.VNOB.V43.64%
24500wedgeMMJ.CNDDB.CNGGI.V43.38%
25FischlaenderSRI.VUSAUANG.V42.69%
26kelkelCSR.VFNC.VRLV.V42.21%
2799hockeypenguinGGI.VNXO.VAPN.V40.82%
28SpaceXPAT.VAAZ.VVPT.V40.70%
29janturcoMMS.VMOON.VFNC.V40.67%
30CoppergorillaBCU.VICM.VHS.CN39.68%
31WolffNRN.VFNC.VPTU.V38.63%
32MineralisedNZC.AXSTM.AXAQI.AX37.65%
33thb0XMG.CNAMP.CNGGI.V37.20%
34GoldfingerAPN.VMIN.TOF.V36.58%
35MassimomHPQ.VMOS.CNFNC.V35.49%
36Hogger1974IP.CNMOS.CNBOT.CN35.01%
37VividBMRS.VLG.VFDM.CN34.90%
38NickBDM.VAPP.CNBOT.CN34.72%
39GatormanHS.CNDDB.CNBLOK.V34.66%
40jasonjN.CNRKS.CNAPP.CN34.49%
41ng13THC.CNFAT.CNRLV.V34.37%
42ChainbreakerWFE.AXBAS.AXVEC.AX34.23%
43AmitPGrewalBTRU.VVPT.VAAZ.V32.19%
44NicknStockLG.VHS.CNEBY.V31.29%
45fijiwayaMMS.VAMP.CNMOS.CN31.03%
46StatesideCBE.VSMN.VMED.V31.00%
47owning_mahownyLTX.VDDB.CNBWC.CN30.30%
48ChipshotCT.VHS.CNLOTO.CN30.02%
49NickemountaingloryGGI.VBTH.CNPAT.V28.13%
50Guildwood1HS.CNCHV.CNAAZ.V27.75%
51NickMSR.AXAZY.AXAQI.AX27.38%
52HighheatNXT.VMAY.AXIFR.V26.91%
53StockTradeTOPAT.VPNO.VRP.V26.90%
54sihvCXO.AXADV.AXNLI.AX26.81%
55SotalyToberAIS.TOWML.VCTV.V26.13%
56Apples-of-GoldSVB.TOCZICF.OTCABRA.V25.89%
57BrianBitcoinBullREZ.VBHS.VPGM.V25.54%
58Bman97BOT.CNLOTO.CNHS.CN25.39%
59MiningCatalystBMM.VMAW.TOMED.V24.86%
60wannabeinvestorKCC.VAZX.VSVB.TO24.66%
61mgoldNRN.VSEK.VTOP.CN24.24%
62donmac2117LG.VGGI.VIP.CN24.21%
63MarkusREZ.VMEX.VDNI.CN24.16%
64brucelionheartMTA.CNNZC.AXCBW.V23.83%
65K2AZM.AXSTM.AXVXR.AX23.39%
66flbPGOL.OTCANX.TOORX.V23.25%
67shunDM.VRKS.CNJET.V22.50%
68DrjUSS.VMOS.CNSNS.V21.83%
69BmanGGI.VCSR.VNOB.V21.22%
70HHorsemanDSV.VSVB.TOAZM.V21.01%
71TheBeachFNQ.CNRGX.TOMOS.CN20.37%
72RumiJET.VETI.CNIBAT.CN20.07%
73makemoney2018DOJA.CNQCC.CNGGI.V19.82%
74icemanREO.VTORR.VCZZ.V19.39%
75lnelsonABCN.VNC.CNWWR19.18%
761ForDaMoneyHLX.AXAQI.AXKOR.AX19.05%
77BassmanBobNOB.VORX.VGGI.V18.83%
7899fxdACG.CNATT.CNUAV.CN18.75%
79supra48PAT.VGAR.VAVM.CN18.71%
80ScroogeMcduckMOS.CNPGX.VXMG.CN18.33%
81londonkiwiJET.VVTT.VHPL.V18.12%
82NoSoup4UJUJU.A.CNCUV.VBOT.CN18.04%
83greenmetalsLBL.VKZD.VRER.V17.86%
84FunphishEPY.CNLOTO.CNTRAK.V17.83%
85roboLTV.VGRO.VEPY.CN17.63%
86philipjamesAIIM.VRJX.A.VNRG.V17.59%
87robtr31CCC.VBWC.CNDM.V17.45%
88kayoLL.VBOT.CNVRR.V17.01%
89TheLip2NZC.AXDV.VORG.V16.91%
90soulMinerORG.VMOD.AXSRNE16.65%
91TheGalvanizerVTT.VCHOO.CNKRI.CN16.56%
92TranVRR.VUAV.CNCSR.V16.43%
93HappymilesGGI.VIP.CNXMG.CN16.39%
94MesroAMP.CNSGX.VMRS.V16.30%
95MinakiMOS.CNIP.CNHS.CN16.29%
96InstadaltHS.CNNCI.VHIVE.V16.24%
97BdryPKK.CNMRS.VUAV.CN15.85%
98Jim514GGI.VACB.TOEBY.V15.78%
99RocketredPWCRF.OTCEPY.CNLOTO.CN15.74%
100rustypantsEBY.VMMS.VNOB.V15.21%
101TengrandXMG.CNNC.CNDM.V15.09%
102PoolmanARS.LLTV.VTMQ.TO15.02%
103RoychrGGI.VCSR.VMTS.V14.83%
104stocklorBEL.VPNN.VLOTO.CN14.78%
105canmexMTS.VMMN.VCSR.V14.74%
106Makingmoneynow1BLOK.VRHT.VLOTO.CN14.71%
107BSRYR.VKCC.VGRO.V14.68%
108JTSNS.VMOS.CNIPT.V14.68%
109MBjonesGLH.CNMRS.VMMJ.CN14.63%
110BoneheadHIVE.VNVAXCBW.V14.63%
111R44MOS.CNBOT.CNHS.CN14.62%
112Aka23NZC.AXBGS.AXCTM.AX14.37%
113itsjoylynnASP.TOUAV.CNMOS.CN14.37%
114FriedCLB.VOMI.TOLGM.CN14.17%
115IluvbloPAT.VAIS.VDM.V14.14%
116ExiaCALI.CNRKS.CNQCA.CN14.02%
117RulingminingGBTC.OTCSYA.AXCOB.AX13.89%
118ChrisgHS.CNBLGV.CNBOT.CN13.46%
119WhistlerguyGGI.VMOS.CNDM.V13.38%
120RangerbentmanSIC.VORX.VNOB.V13.33%
121SebinhoGGS.VITR.VLSC.V13.23%
122fiatAQ.VCZN.TOLIC.V13.04%
123PimPTU.VFDC.VNZC.AX13.04%
124Audax.77MOS.CNEGT.VVGM.V12.96%
125bedragPKK.CNUAV.CNBUZ.P.V12.94%
126AfChiefNNO.VGGI.VMTS.V12.86%
127OnlyflawsABRA.VFWZ.VKC.V12.80%
128JayfireNZC.AXIPT.VNEO.TO12.75%
129DobnakEBY.VACB.TOEMH.V12.72%
130JprinnyBOT.CNGAR.VEAS.V12.70%
131NelsonVTT.VHIVE.VNAL.TO12.60%
132goodieMOS.CNADK.VHS.CN12.37%
133Edp007NOB.VNRG.VMMJ.CN12.35%
134rosebudNC.CNRHT.VRKS.CN12.26%
135RockstoneNTY.VBWC.CNEMO.V12.21%
136Catcher001GGI.VMOS.CNNC.CN12.01%
1372pacAGO.AXHLX.AXVIC.AX11.99%
138Mr. SmokeyXMG.CNTKVTT.V11.85%
139calOCO.VUAV.CNARV.AX11.54%
140frogngostixMRS.VMOS.CNHS.CN11.45%
141GrandNagusAMY.VMRS.VEBY.V11.03%
142MimibegaloPLI.TOGGI.VPYR.V10.95%
143LargeKASH.VCBW.VCUO.V10.90%
144anomalloyAMK.VBTO.TOEBY.V10.85%
145Newager23ABRA.VSSP.VPRZ.V10.83%
146megavossGGI.VMTS.VSMB.V10.78%
147OrefindersORX.VPGM.VVIT.V10.73%
148rane123AZR.VDHR.AXNNN.V10.68%
149stevePYR.VUAV.CNPNG.V10.42%
150toozNVO.VANX.TOMONT.CN10.36%
151VladdyGGI.VMTS.VMMJ.CN10.33%
152venisonstewGGI.VMMJ.CNMTS.V10.33%
153dutch_patienceHPQ.VEGT.VPYR.V10.20%
154BreakingBad01JAL.AXNZC.AXHPR.AX10.17%
155HoovSMN.VGXS.VPRG.V9.99%
156chatyakVTT.VORX.VDXD.V9.87%
157StigWigsHS.CNBAY.VUAV.CN9.64%
158Jam26GGI.VMOS.CNTO.CN9.58%
159PeterBaumTLG.AXVKTXRVX.TO9.40%
160MickBZI.CNVLE.TOIPA.V9.14%
161JPGGIGGI.VNOB.VMTS.V9.11%
162FairlyStockyTMID.VMOS.CNPOR.V8.84%
163ExcelsiorSCZ.VMXSG.OTCRCG.V8.68%
164Sugar-DogGGI.VMOS.CNEMH.V8.68%
165TheGiffMMS.VPRSM.LCXV.V8.59%
166veganEGT.VTMG.VORL.TO8.53%
167IshkabibbleMOS.CNGGI.VAIS.V8.44%
168ArgentumBHS.VABRA.VIPT.V8.41%
169SwingtraderMattBOT.CNBPWR.UN.VAKE.CN8.37%
170kjmHS.CNPOR.VKASH.V8.27%
171TomCamPYR.VRLV.VRGX.TO8.24%
172fizzbangXMG.CNPIO.AXARV.AX8.11%
173MiningBookGuyMUN.VMEP.AXSWA.V8.07%
174RD85HS.CNATT.CNNSP.V8.04%
175ForestGumpMPX.CNPOR.VKER.TO7.98%
176generanTNY.CNSEI.VANX.TO7.97%
177ZoShaMOS.CNVONE.VMRS.V7.94%
178Mgb9313API.CNMEX.VSSP.V7.92%
179OliverNOB.VEPWR.VVG.V7.91%
180jazzamiOM.VTXR.VBFD.V7.85%
181DimentosAIM.TOJET.VHIVE.V7.80%
182ChielABRA.VMMA.VMAW.TO7.76%
183laurentfOS.VANX.TOMEX.V7.76%
184WolfsterRHT.VRKS.CNIMV.TO7.69%
185ruuuudyDAU.VYTY.VNOB.V7.60%
186pavoUAV.CNABN.VPYR.V7.57%
187robmcleodITR.VWPQ.VOLA.V7.52%
188SASKEXPRESSARS.LETG.TOFWZ.V7.50%
189truetraderoFCC.VMUM.VCSR.V7.49%
190TheNextBigRushHMX.AXEQX.VAZZ.TO7.34%
191CriticalInvestorJET.VDM.VGIGA.V7.33%
192BrecciaARV.AXGQC.VFWZ.V7.13%
193WackoMOS.CNPNG.VMRS.V6.98%
194rgrowdenCZN.TOIPT.VMOS.CN6.92%
195SpaceexxplorationGGI.VIMR.VHS.CN6.87%
196MilksprimeNXE.TOETG.TOF.V6.85%
197LKFWDEXKSBGLMGG.V6.84%
198PurpleKushHS.CNIPT.VPNN.V6.73%
199ZadmanASE.CNRKS.CNCYP.V6.67%
200d2dgwNC.CNMOS.CNFTEC.V6.60%
201Ev1GGI.VMRS.VBOT.CN6.40%
202gunnerMOS.CNHIVE.VMRS.V6.38%
203raymipoBTT.VXTM.VTKU.V6.35%
204PoggioneLGT.B.TOFASTNAM.V6.30%
205BullishEBY.VYTY.VSOLG.TO6.27%
206hunterERD.TOVIT.VGQC.V6.19%
207miningstocksguideOCO.VPSE.CNQNC.V6.15%
208Phild0498963321GGI.VDNI.CNRER.V6.09%
209tzebIMV.TONNO.VAZM.V6.04%
210flooglebombHS.CNTGIF.CNXMG.CN6.03%
211goldfanaticMGG.VVRR.VWAF.V5.97%
212kokomNRG.VNGZ.VONC.TO5.96%
213investor765MEK.VADK.VPOR.V5.95%
214prudent_investorADZ.VGQC.VME.TO5.94%
215pedrolucasNRG.VMRS.VMOS.CN5.74%
216ogiATE.VKEN.VSVA.V5.63%
217welshdad1081UAV.CNRLV.VEPY.CN5.54%
218BullishguySCYB.VHS.CNNGZ.V5.53%
219YohanleeRGT.CNN.CNUAV.CN5.43%
220valcovest.comPMC.CNNCP.TOJAX.V5.38%
221JelliottTNY.CNPKK.CNMOS.CN5.32%
222LucTenHaveAZM.VGUS.P.VRDU.V5.32%
223HiHoSilverSHNYJNUGDEG.AX5.22%
224smokescreen1MRS.VVTT.VGQC.V5.10%
225DrjwGGI.VFF.TODNI.CN5.01%
226MickeyMantleANX.TOSIR.VBML.V5.00%
227AvestanUECNXE.TOEQX.V4.88%
228JoFWZ.VPNN.VKTO.V4.82%
229EmpireAFE.VORG.VKASH.V4.32%
230splatapusETG.TOTK.VSMF.TO4.16%
2311969EnigmaGGI.VMOS.CNCUV.V4.02%
232BrandyAZX.VARV.AXPGM.L3.97%
233TossofDEF.VNVO.VOSTK3.79%
234DavidtKTN.VBAR.TOMGM.V3.60%
235Budd22BCU.VMOS.CNGGI.V3.59%
236PatternsZEN.VMWM.CNRKS.CN3.57%
237AaronNXE.TOCRL.CNCBW.V3.55%
238cole119NXE.TOCALI.CNPAT.V3.48%
239VerificationCodeGGI.VIMR.VBML.V3.36%
240JaneoPLS.AXARL.AXTAW.AX3.16%
241hoggerPNO.VSSL.TONCP.TO3.05%
242Shawn3985GGI.VMRS.VMTS.V2.98%
243llarryMMS.VPNN.VTV.TO2.89%
244dynamic123CGE.VNMX.TOESM.TO2.82%
245BrettCrossGGI.VMRS.VCE.V2.70%
246MarkedtofutureARV.AXIPT.VANX.TO2.63%
247JRvGAWE.VEQX.VJUGR.V2.50%
248Mr.T.OHSE.TOCHV.CNVLT.V2.49%
249terrysteenHPQ.VARV.AXMOS.CN2.49%
250DannyOceanGTG.VLLP.CNBKR.V2.40%
251flNHK.TOFWZ.VINV.TO2.38%
252MFungNXE.TOBGS.AXOS.V2.35%
253jasonBLS.VAMZ.VVTT.V2.09%
254slmjrUEX.TOEFR.TOMTA.CN2.06%
255keygenNOB.VTK.VGTG.V2.04%
256DueckWML.VRQB.CNBIGG.CN1.97%
257valen1828ARE.AXCCV.AXAGO.AX1.91%
258Adrian VeidtIPT.VAXUDV.V1.81%
259BB1974CUV.VGGI.VMAW.TO1.80%
260Jonny_GaltMMS.VMRS.VBOT.CN1.67%
261SigmundNVX.VDEG.AXNVO.V1.66%
262TronAZX.VIPT.VEFR.TO1.53%
263WeedcoinISOL.CNBEW.VACB.TO1.50%
264armchairanalyst99LTV.VID.VBOT.CN1.39%
265Z-ManGGI.VMTS.VFF.TO1.37%
266rocmanLL.VCYX.VNF.CN1.33%
267mike86NXE.TOACB.TOTK.V1.32%
268TfredGGI.VMTS.VAIS.V1.31%
269Canuck481DYA.VGGI.VLTV.V1.30%
270cmd70x7MTS.VGGI.VESK.V1.21%
271GOLD8888MTS.VESK.VGGI.V1.21%
272jachapSRL.VMAI.VVTT.V1.20%
273MarstockEDV.TOPAAS.TOSBB.TO1.07%
274docjim10GCM.TOOGLDF.OTCHVBTF.OTC1.04%
275PorksquaredMPX.CNMTS.VEMH.V1.01%
276DnamMRS.VBOT.CNFTEC.V0.99%
277RobbyNOB.VNRG.VNGZ.V0.89%
278MathematicsVRR.VHIVE.VJET.V0.81%
279drill trackerECS.TOREG.VERD.TO0.79%
280gmat10GMA.VFWZ.VADZ.V0.70%
281ferd98bullSIC.VBUZ.P.VPOR.V0.63%
282GoldgeoGGI.VMTS.VCRL.CN0.49%
283CautiousNowVRR.VADZ.VNRN.V0.35%
284GeoDalePTX.CNHPQ.VORX.V0.30%
2850915bgGGI.VPLI.TOCLM.V0.14%
286m00tpointMRS.VGGI.VMMS.V0.13%
287jfostertmMEX.VNRG.VIMR.V0.01%
288MadeOfRubberHGU.TOIPT.VNXE.TO-0.12%
289peleewhynot6MTS.VLHS.CNRGT.CN-0.20%
290alstra32GGI.VMTS.VNVO.V-0.26%
291touquoyAGB.VOS.VFR.TO-0.32%
292kabeljauOS.VXMG.CNQBOT.CN-0.37%
293NakdobAXR.TOHIVE.VRTI.V-0.46%
294BachTK.VMGA.TOBVA.V-0.56%
295ZeromarginNVO.VAMZ.VADZ.V-0.59%
296highgradeWLF.VXOP.VMTU.V-0.65%
297jascas007BEX.VSIC.VLTV.V-0.73%
298RODLGD.TOREN.VGSV.TO-0.73%
299MuttSMN.VBMK.VBAR.TO-0.78%
300redlakecapitalPNO.VJG.VGCN.V-0.91%
3016furlongsIMEX.VLTE.VIPA.V-0.93%
302EusticeGR.VMUX.TOKG.V-0.98%
303JameskwantesLLG.VGRA.VNAR.V-1.00%
304GoTimeMRS.VNU.VQCC.CN-1.00%
305JPHCVV.VOK.VHS.CN-1.12%
306BrownianStocksATY.VAZX.VTML.TO-1.12%
307RiMRS.VBBI.VMYM.CN-1.14%
308Cvac01TPS.CNGRV.VNU.V-1.16%
309ivopashovCRE.VARL.AXAUZ.AX-1.17%
310StarFirePNN.VAWE.VRGC.V-1.42%
311Onepoint61803NVO.VWDO.TOCYP.V-1.45%
312GreenBeansCNX.VFDC.VFGD.V-1.49%
313kittykinsGGP.LLION.LPML.L-1.54%
314EasyMoneyBMPX.CNTHCX.VEMH.V-1.55%
315kerfuffleELD.TOLIO.VCLH.V-1.68%
316SwissyELO.VAOI.TOMIN.TO-1.78%
317specbidderIRR.LSOLG.LNVO.V-1.87%
318AldentyrellGGI.VNVO.VVTT.V-1.90%
319FinanzrIPT.VABRA.VBAR.TO-2.12%
320MikcamVTT.VMIN.TOGMV.V-2.17%
321MiningNoviceGPR.AXIPT.VORG.V-2.20%
322NatedoggGGI.VAIS.VFTEC.V-2.21%
323teeveeNXE.TOCNL.TOIII.TO-2.28%
324PicklheadIKM.VSMN.VPTU.V-2.29%
325BringtherainID.VWLGC.OTCLTV.V-2.31%
326JSSRAXE.VRVV.VSDE.V-2.36%
327KevinSXAM.AXGGG.AXDYL.AX-2.39%
328RutgerzDM.VID.VVTT.V-2.47%
329WintersleepIN.CNERD.TOIVN.TO-2.47%
330EricTheActorCGP.VREG.VOOO.V-2.48%
331zappadongGZZ.VAZR.VAVX.V-2.52%
332BTOHIVE.VKASH.VPNO.V-2.71%
333AztecGGI.VHIVE.VWHM.V-2.84%
334AlGreeneACU.VAIS.VGGI.V-2.86%
335numbersguyWELL.VFUND.VOK.V-2.91%
336DanielhNVO.VRK.VOOO.V-3.03%
337LomanMPX.CNGHG.CNBLGV.CN-3.24%
338LapiliaDM.VXBLK.CNCYX.V-3.33%
339Dutch1664ARL.AXECS.TOPLL.AX-3.37%
340engineerGGI.VNVO.VSOLG.TO-3.48%
341VerhoevenERD.TOVTT.VTK.V-3.48%
342rjuniorDM.VRVV.VCNBX.OTC-3.50%
343aurumSME.VIPT.VPIO.AX-3.63%
344VancityMMS.VPNO.VHIVE.V-3.69%
345tschupr123CRL.CNHPQ.VDXD.V-3.76%
346SamsonIPT.VPXX.AXKTO.V-3.89%
347bjohnsenNVO.VIPT.VNXE.TO-3.92%
348PhotoJMIN.TOERD.TOORG.V-3.94%
349LetgoQIWIKPAY.OTCTEUM-3.97%
350dropshotBAR.TOERD.TOKBLT.V-4.29%
351DJSGGI.VVRR.VRHT.V-4.33%
352LeniFPX.VADZN.VANTL.V-4.39%
353Enviro111TNY.CNTK.VAUZ.AX-4.43%
354SpeculatorNXE.TOHIVE.VNRG.V-4.47%
355vynjan2006TK.VNXE.TOSIC.V-4.52%
356blackmagic123GGI.VHIVE.VVRR.V-4.60%
357zlingtradeBLOK.VNXE.TOZZZOF.OTC-4.66%
358KevinDV.VAHR.VCGP.V-4.78%
359moadibTHCX.VDM.VSRI.V-4.82%
360ShadowiNRG.VAZX.VBTT.V-4.87%
361madmannPGD.TOSCY.TONXE.TO-4.90%
362monoaranyaCLA.AXARV.AXIPT.V-5.04%
363GrevSTA.VBMK.VGGI.V-5.05%
364jmmRYR.VVTT.VUEC-5.08%
365SFtraderWUC.CNIPT.VORG.V-5.16%
366UpShittzCreekAEP.VVLE.TOLTE.V-5.25%
367movovrAMY.VBCU.VISOL.CN-5.33%
368SteveStCLM.VDM.VTK.V-5.34%
369LukejacksonPONY.TOPNO.VRUG.V-5.36%
370NeelyDanNVO.VEPL.VDEF.V-5.39%
371wasaga_beachMFX.VSGX.VSGN.V-5.97%
372TrebHIVE.VBAY.VVTT.V-6.04%
373xenophonMIN.TOVTT.VIPT.V-6.10%
374TrotsS.TOAVE.VPUL.V-6.12%
375JKMD43NXE.TONXN.VMMS.V-6.15%
376namelessGGI.VCLM.VMTS.V-6.25%
377tomandjerryWHM.VSME.VISOL.CN-6.49%
378brianGGI.VCLM.VZMA.V-6.53%
379cherguiMEX.VAZR.VBAY.V-6.56%
380quantumPONY.TOOGI.VVTT.V-6.64%
381AllanION.VAAX.VARV.AX-6.65%
382DellsvigorBEL.VRAB.VPNO.V-6.67%
383handleshmandleAU.VAMZ.VAAL.V-6.73%
384ChaseBAY.VAZM.VVTT.V-6.74%
385RobertAU.VVLE.TOMMV.V-6.89%
386ekimPGD.TONXN.VSCY.TO-7.03%
387FanagaloVLE.TOBTT.VGIS.V-7.22%
388PeteHZM.TOTUO.VHIVE.V-7.38%
389EvenPrimeVRR.VCGE.VBAY.V-7.38%
390d.d.lindsayWML.VSTA.VWMR.V-7.45%
391WilliamWouldBLOK.VN.CNHIVE.V-7.56%
392Sparky27GPH.VS.TOARV.AX-7.72%
393Juan_ValdezADZ.VNGZ.VSME.V-7.89%
394thewBEL.VMMS.VEAS.V-7.91%
395GnomeCRL.CNMMS.VWHM.V-7.97%
396DrKamakaziAREV.CNWELL.VMY.CN-8.13%
397regisSGZ.VALG.VSME.V-8.30%
398schischiVTT.VSBB.TOWUC.CN-8.47%
399Rockj0ckLGO.TOCMMC.TOIII.TO-8.62%
400itradeBaconFuturesMTS.VIP.CNNNN.V-8.63%
401DKNVO.VBCU.VNIP.V-8.69%
402wrkoutmn50MIRL.CNTK.VSSL.TO-8.75%
4031111GIGA.VMAE.VSIC.V-9.05%
404kassattackVLE.TOMRZ.VAU.V-9.12%
405rookieBCU.VADK.VBSX.TO-9.17%
406RFitz333PWCRF.OTCCUV.VGXU.V-9.26%
407stratanicMRO.VASE.CNRRI.V-9.44%
408CaptainDuffMOZ.TORPM.VCWM.V-9.59%
409tigerslumpGGI.VCLM.VDYA.V-10.00%
410PamplonaTraderSME.VRYR.VBAY.V-10.20%
411PackerADZ.VMIRL.CNVTT.V-10.45%
412jorgenjonnsonCRL.CNGHG.CNGGI.V-10.90%
413LemandHRE.VPQE.VIPT.AX-11.09%
414MagnumLDS.CNRHT.VNVO.V-11.58%
415stoneminerVTT.VMIN.TOKNT.V-11.79%
416Oceanview13RLV.VWHM.VLDS.CN-12.31%
417Playa_2012IP.CNWHM.VNNN.V-12.36%
41821LIO.VGGI.VMMJ.CN-12.98%
419JGMSAU.VPTX.CNPLU.V-13.29%
420PepekCGP.VVTT.VSME.V-13.40%
421kendorWHM.VDEG.AXFYL.V-13.52%
422huesosVRR.VBCU.VECC.V-13.86%
423Moose_pastureMIRL.CNSGX.VSKE.V-16.17%
424MaddshastaCGP.VSRI.VLAM.TO-16.92%
425martinAU.VIRV.CNWUC.CN-17.21%
426Mxpx80YD.VLDS.CNCUV.V-19.19%
427AcelovePNN.VBTCS.OTCAPTY.OTC-22.94%
428Not2SiriusNLC.VBKR.VXMG.CN-24.82%
429RosscoeGGI.VCLM.VTAC.V-26.32%
430gman66EW.VGLLA.OTCBP.H-29.26%
431tokiVRR.VADZ.VNNA.V-33.79%