The 2018 CEO Stock Picking Contest

Updated: March 16th, 2018


#UserNameStock 1 Jan 1Feb 9% DiffStock 2Jan 1Feb 9% DiffStock 3Jan 1Feb 9% DiffGain
1pinerosAIIM.V0.0700.0700.00%PET.V0.0850.345305.88%NOB.V0.1000.13535.00%113.63%
2HighheatNXT.V0.0750.210180.00%MAY.AX0.0150.012-20.00%IFR.V0.1850.27548.65%69.55%
3SigmundNVX.V0.3000.740146.67%DEG.AX0.1600.130-18.75%NVO.V3.6905.44047.43%58.45%
4StatesideCBE.V0.0100.020100.00%SMN.V0.1700.23035.29%MED.V0.1600.1759.38%48.22%
5jerrio78GOR.CN0.1000.225125.00%AVM.CN0.0700.09028.57%IDK.CN0.1600.140-12.50%47.02%
699hockeypenguinGGI.V2.4602.77012.60%NXO.V1.1301.2107.08%APN.V0.2250.450100.00%39.89%
7AfChiefNNO.V1.1202.22098.21%GGI.V2.4602.77012.60%MTS.V1.1901.180-0.84%36.66%
8goldfanaticMGG.V0.2550.550115.69%VRR.V0.3200.275-14.06%WAF.V0.3800.4005.26%35.63%
9janturcoMMS.V0.0650.050-23.08%MOON.V0.0550.10590.91%FNC.V0.0750.09526.67%31.50%
10LKFWDEXK2.3902.3900.00%SBGL5.0503.880-23.17%MGG.V0.2550.550115.69%30.84%
11AmitPGrewalBTRU.V0.3950.810105.06%VPT.V0.3100.3151.61%AAZ.V0.1750.145-17.14%29.84%
12calOCO.V0.0800.11543.75%UAV.CN0.0900.15572.22%ARV.AX0.2650.190-28.30%29.22%
13ogiATE.V0.1450.325124.14%KEN.V0.1700.130-23.53%SVA.V0.4200.360-14.29%28.77%
14MagnumLDS.CN1.3200.810-38.64%RHT.V1.2902.29077.52%NVO.V3.6905.44047.43%28.77%
15stevePYR.V0.6300.71012.70%UAV.CN0.0900.15572.22%PNG.V0.1750.170-2.86%27.35%
16soulMinerORG.V0.6700.560-16.42%MOD.AX0.0510.047-7.84%SRNE3.8007.750103.95%26.56%
17bedragPKK.CN0.0550.045-18.18%UAV.CN0.0900.15572.22%BUZ.P.V0.5600.70025.00%26.35%
18DJSGGI.V2.4602.77012.60%VRR.V0.3200.275-14.06%RHT.V1.2902.29077.52%25.35%
19GoldfingerAPN.V0.2250.450100.00%MIN.TO1.3301.310-1.50%F.V0.8800.670-23.86%24.88%
20WolfsterRHT.V1.2902.29077.52%RKS.CN0.3750.43014.67%IMV.TO2.3501.910-18.72%24.49%
21MiningCatalystBMM.V0.0900.14055.56%MAW.TO0.4500.4806.67%MED.V0.1600.1759.38%23.87%
22ZeromarginNVO.V3.6905.44047.43%AMZ.V1.2601.63029.37%ADZ.V0.0950.090-5.26%23.84%
23TranVRR.V0.3200.275-14.06%UAV.CN0.0900.15572.22%CSR.V0.3500.39512.86%23.67%
24pavoUAV.CN0.0900.15572.22%ABN.V0.1750.150-14.29%PYR.V0.6300.71012.70%23.54%
25NickemountaingloryGGI.V2.4602.77012.60%BTH.CN0.2300.2456.52%PAT.V1.2501.89051.20%23.44%
26DanielhNVO.V3.6905.44047.43%RK.V0.1550.140-9.68%OOO.V0.2200.29031.82%23.19%
27dutch_patienceHPQ.V0.1100.105-4.55%EGT.V0.1650.26057.58%PYR.V0.6300.71012.70%21.91%
28tzebIMV.TO2.3501.910-18.72%NNO.V1.1202.22098.21%AZM.V0.3700.310-16.22%21.09%
29BassmanBobNOB.V0.1000.13535.00%ORX.V0.1000.11515.00%GGI.V2.4602.77012.60%20.87%
30BmanGGI.V2.4602.77012.60%CSR.V0.3500.39512.86%NOB.V0.1000.13535.00%20.15%
31fiatAQ.V0.0200.03575.00%CZN.TO0.1650.140-15.15%LIC.V0.1150.1150.00%19.95%
32Phild0498963321GGI.V2.4602.77012.60%DNI.CN0.0850.075-11.76%PERU.V0.6180.98058.58%19.80%
33alstra32GGI.V2.4602.77012.60%MTS.V1.1901.180-0.84%NVO.V3.6905.44047.43%19.73%
34AldentyrellGGI.V2.4602.77012.60%NVO.V3.6905.44047.43%VTT.V0.2450.240-2.04%19.33%
35TheGalvanizerVTT.V0.2450.240-2.04%CHOO.CN0.5300.89067.92%KRI.CN0.1200.110-8.33%19.18%
36tomjosdSVB.TO0.1550.21538.71%SPA.V0.1350.115-14.81%SBR.TO0.1800.23530.56%18.15%
37RumiJET.V0.6600.79019.70%ETI.CN1.2801.71033.59%IBAT.CN0.4300.4300.00%17.76%
38PeterBaumTLG.AX0.5600.77037.50%VKTX4.0605.38032.51%RVX.TO2.0501.700-17.07%17.65%
39YohanleeRGT.CN0.6100.6100.00%N.CN2.9602.370-19.93%UAV.CN0.0900.15572.22%17.43%
40ChainbreakerWFE.AX0.0040.00650.00%BAS.AX0.0030.00433.33%VEC.AX0.0310.021-32.26%17.03%
41itsjoylynnASP.TO0.2900.270-6.90%UAV.CN0.0900.15572.22%MOS.V0.2250.190-15.56%16.59%
42bjohnsenNVO.V3.6905.44047.43%IPT.V0.3450.41018.84%NXE.TO3.2102.680-16.51%16.59%
43BrianBitcoinBullREZ.V0.2600.37042.31%BHS.V0.2000.2105.00%PGM.V0.5600.5600.00%15.77%
44StigWigsHS.CN0.1900.095-50.00%BAY.V0.1600.20025.00%UAV.CN0.0900.15572.22%15.74%
45JPGGIGGI.V2.4602.77012.60%NOB.V0.1000.13535.00%MTS.V1.1901.180-0.84%15.59%
46ScroogeMcduckMOS.V0.2250.190-15.56%PGX.V0.0800.11543.75%XMG.CN0.9801.15017.35%15.18%
47JRvGAWE.V0.0650.09546.15%EQX.V1.1201.1704.46%JUGR.V0.2250.210-6.67%14.65%
48BdryPKK.CN0.0550.045-18.18%MRS.V0.3150.280-11.11%UAV.CN0.0900.15572.22%14.31%
49rosebudNC.CN2.6001.270-51.15%RHT.V1.2902.29077.52%RKS.CN0.3750.43014.67%13.68%
50chatyakVTT.V0.2450.240-2.04%ORX.V0.1000.11515.00%DXD.V0.2700.34527.78%13.58%
51engineerGGI.V2.4602.77012.60%NVO.V3.6905.44047.43%SOLG.TO0.5100.410-19.61%13.47%
52flbPGOL0.0720.09328.91%ANX.TO0.4000.385-3.75%ORX.V0.1000.11515.00%13.39%
53greenmetalsLBL.V0.0600.0600.00%KZD.V0.1050.085-19.05%PERU.V0.6180.98058.58%13.18%
54ChielABRA.V0.2400.190-20.83%MMA.V0.2800.42551.79%MAW.TO0.4500.4806.67%12.54%
55HoovSMN.V0.1700.23035.29%GXS.V0.0650.08023.08%PRG.V0.0950.075-21.05%12.44%
56SpaceXPAT.V1.2501.89051.20%AAZ.V0.1750.145-17.14%VPT.V0.3100.3151.61%11.89%
57SotalyToberAIS.TO1.1700.440-62.39%WML.V1.7601.94010.23%CTV.V0.1600.30087.50%11.78%
58Aka23NZC.AX0.3450.38511.59%BGS.AX0.7550.500-33.77%CTM.AX0.0070.01157.14%11.65%
59HappymilesGGI.V2.4602.77012.60%IP.CN0.6200.6504.84%XMG.CN0.9801.15017.35%11.60%
60icemanREO.V0.0450.05011.11%TORR.V0.2550.2653.92%CZZ.V0.0850.10017.65%10.89%
61Makingmoneynow1BLOK.V1.0700.810-24.30%RHT.V1.2902.29077.52%LOTO.CN0.1650.130-21.21%10.67%
62veganEGT.V0.1650.26057.58%TMG.V0.0950.080-15.79%ORL.TO6.8006.100-10.29%10.50%
63MimibegaloPLI.TO1.3001.3806.15%GGI.V2.4602.77012.60%PYR.V0.6300.71012.70%10.48%
64SASKEXPRESSARS.L9.97514.30043.36%ETG.TO0.7700.495-35.71%FWZ.V1.1901.47023.53%10.39%
65RangerbentmanSIC.V0.0500.040-20.00%ORX.V0.1000.11515.00%NOB.V0.1000.13535.00%10.00%
66thb0XMG.CN0.9801.15017.35%NTM.CN0.0700.0700.00%GGI.V2.4602.77012.60%9.98%
67FischlaenderSRI.V0.1050.085-19.05%USAU1.6301.88015.34%ANG.V0.0450.06033.33%9.87%
68K2AZM.AX0.0210.02833.33%STM.AX0.0300.03413.33%VXR.AX0.0170.014-17.65%9.67%
690915bgGGI.V2.4602.77012.60%PLI.TO1.3001.3806.15%CLM.V0.9201.0109.78%9.51%
70StockTradeTOPAT.V1.2501.89051.20%PNO.V0.3850.295-23.38%RP.V0.4000.4000.00%9.27%
71AuContraireSNV.V0.1000.065-35.00%SOJ.V0.1200.17545.83%ELY.V0.0950.11015.79%8.87%
72TheNextBigRushHMX.AX0.0470.046-2.13%EQX.V1.1201.1704.46%AZZ.TO0.2100.26023.81%8.72%
73Goldenboy7123PAM.V0.2000.180-10.00%NTM.CN0.0700.0700.00%NOB.V0.1000.13535.00%8.33%
74MineralisedNZC.AX0.3450.38511.59%STM.AX0.0300.03413.33%AQI.AX0.1400.1400.00%8.31%
75PoolmanARS.L9.97514.30043.36%LTV.V0.3200.175-45.31%TMQ.TO1.3901.76026.62%8.22%
76RoychrGGI.V2.4602.77012.60%CSR.V0.3500.39512.86%MTS.V1.1901.180-0.84%8.21%
77NeelyDanNVO.V3.6905.44047.43%EPL.V0.2500.240-4.00%DEF.V0.3700.290-21.62%7.27%
78namelessGGI.V2.4602.77012.60%CLM.V0.9201.0109.78%MTS.V1.1901.180-0.84%7.18%
79MarkusREZ.V0.2600.37042.31%MEX.V0.3300.300-9.09%DNI.CN0.0850.075-11.76%7.15%
80SamsonIPT.V0.3450.41018.84%PXX.AX0.1150.1204.35%KTO.V0.2550.250-1.96%7.08%
81MiningNoviceGPR.AX0.0270.03218.52%IPT.V0.3450.41018.84%ORG.V0.6700.560-16.42%6.98%
82TronAZX.V0.0800.09012.50%IPT.V0.3450.41018.84%EFR.TO2.2602.000-11.50%6.61%
83JayfireNZC.AX0.3450.38511.59%IPT.V0.3450.41018.84%NEO.TO17.90016.000-10.61%6.61%
84Onepoint61803NVO.V3.6905.44047.43%WDO.TO2.1101.750-17.06%CYP.V0.2700.240-11.11%6.42%
85supra48PAT.V1.2501.89051.20%GAR.V0.1150.045-60.87%AVM.CN0.0700.09028.57%6.30%
86ruuuudyDAU.V0.2350.230-2.13%YTY.V0.1750.150-14.29%NOB.V0.1000.13535.00%6.20%
87gmat10GMA.V0.0700.0700.00%FWZ.V1.1901.47023.53%ADZ.V0.0950.090-5.26%6.09%
88brucelionheartMTA.V0.6600.6803.03%NZC.AX0.3450.38511.59%CBW.V1.7101.7703.51%6.04%
89specbidderIRR.L26.02024.500-5.84%SOLG.L29.50022.500-23.73%NVO.V3.6905.44047.43%5.95%
90BoneheadHIVE.V3.4301.370-60.06%NVAX1.2402.16074.19%CBW.V1.7101.7703.51%5.88%
91MickBZI.CN0.2900.34017.24%VLE.TO4.3504.6406.67%IPA.V0.6000.560-6.67%5.75%
92jasonBLS.V0.1250.110-12.00%AMZ.V1.2601.63029.37%VTT.V0.2450.240-2.04%5.11%
93xenophonMIN.TO1.3301.310-1.50%VTT.V0.2450.240-2.04%IPT.V0.3450.41018.84%5.10%
94stoneminerVTT.V0.2450.240-2.04%MIN.TO1.3301.310-1.50%KNT.V0.5400.64018.52%4.99%
95FriedCLB.V0.0100.020100.00%OMI.TO0.2000.135-32.50%BXXX.CN0.4300.195-54.65%4.28%
96PoggioneLGT.B.TO44.75047.4406.01%FAST54.69058.3606.71%NAM.V0.1150.1150.00%4.24%
97megavossGGI.V2.4602.77012.60%MTS.V1.1901.180-0.84%SMB.V0.0200.0200.00%3.92%
98GOLD8888MTS.V1.1901.180-0.84%ESK.V0.2700.2700.00%GGI.V2.4602.77012.60%3.92%
99cmd70x7MTS.V1.1901.180-0.84%GGI.V2.4602.77012.60%ESK.V0.2700.2700.00%3.92%
100wannabeinvestorKCC.V0.2500.150-40.00%AZX.V0.0800.09012.50%SVB.TO0.1550.21538.71%3.74%
101Adrian VeidtIPT.V0.3450.41018.84%AXU1.5901.350-15.09%DV.V0.7100.7607.04%3.60%
102NickMSR.AX0.0040.00525.00%AZY.AX0.0210.018-14.29%AQI.AX0.1400.1400.00%3.57%
103JoFWZ.V1.1901.47023.53%PNN.V0.0450.040-11.11%KTO.V0.2550.250-1.96%3.49%
104Cvac01TPS.CN0.1300.120-7.69%GRV.V0.1600.25559.38%NU.V0.2650.155-41.51%3.39%
105Jim514GGI.V2.4602.77012.60%ACB.TO9.60010.95014.06%EBY.V0.0300.025-16.67%3.33%
106DobnakEBY.V0.0300.025-16.67%ACB.TO9.60010.95014.06%EMH.V5.2105.85012.28%3.23%
1071ForDaMoneyHLX.AX0.0420.037-11.90%AQI.AX0.1400.1400.00%KOR.AX0.0280.03421.43%3.17%
108Sugar-DogGGI.V2.4602.77012.60%MOS.V0.2250.190-15.56%EMH.V5.2105.85012.28%3.11%
109Audax.77MOS.V0.2250.190-15.56%EGT.V0.1650.26057.58%VGM.V0.0900.060-33.33%2.90%
110Mr. SmokeyXMG.CN0.9801.15017.35%TK9.3208.640-7.30%VTT.V0.2450.240-2.04%2.67%
111raymipoBTT.V0.1400.070-50.00%XTM.V0.1300.1407.69%TKU.V0.0300.04550.00%2.56%
1122pacAGO.AX0.0310.025-19.35%HLX.AX0.0420.037-11.90%VIC.AX0.0130.01838.46%2.40%
113OrefindersORX.V0.1000.11515.00%PGM.V0.5600.5600.00%VIT.V0.4350.400-8.05%2.32%
114EasyMoneyBMPX.CN0.8200.780-4.88%THCX.V4.0904.070-0.49%EMH.V5.2105.85012.28%2.31%
115toozNVO.V3.6905.44047.43%ANX.TO0.4000.385-3.75%MONT.CN0.4750.300-36.84%2.28%
116ChaseBAY.V0.1600.20025.00%AZM.V0.3700.310-16.22%VTT.V0.2450.240-2.04%2.25%
117PorksquaredMPX.CN0.8200.780-4.88%MTS.V1.1901.180-0.84%EMH.V5.2105.85012.28%2.19%
118MassimomHPQ.V0.1100.105-4.55%MOS.V0.2250.190-15.56%FNC.V0.0750.09526.67%2.19%
119robtr31CCC.V0.2200.36565.91%BWC.CN0.7000.7000.00%DM.V0.3500.140-60.00%1.97%
120kelkelCSR.V0.3500.39512.86%FNC.V0.0750.09526.67%RLV.V0.2600.170-34.62%1.64%
121StarFirePNN.V0.0450.040-11.11%AWE.V0.0650.09546.15%RGC.V0.0650.045-30.77%1.42%
122touquoyAGB.V1.5301.87022.22%OS.V0.0950.085-10.53%FR.TO8.4807.820-7.78%1.30%
123PamplonaTraderSME.V0.4650.385-17.20%RYR.V0.1200.115-4.17%BAY.V0.1600.20025.00%1.21%
124londonkiwiJET.V0.6600.79019.70%VTT.V0.2450.240-2.04%HPL.V0.0700.060-14.29%1.12%
125ArgentumBHS.V0.2000.2105.00%ABRA.V0.2400.190-20.83%IPT.V0.3450.41018.84%1.00%
126EricTheActorCGP.V0.2800.190-32.14%REG.V1.8501.9002.70%OOO.V0.2200.29031.82%0.79%
127WeedcoinISOL.CN1.3201.50013.64%BEW.V0.5900.440-25.42%ACB.TO9.60010.95014.06%0.76%
128TheLip2NZC.AX0.3450.38511.59%DV.V0.7100.7607.04%ORG.V0.6700.560-16.42%0.74%
129tigerslumpGGI.V2.4602.77012.60%CLM.V0.9201.0109.78%DYA.V0.4800.380-20.83%0.52%
130Shawn3985GGI.V2.4602.77012.60%MRS.V0.3150.280-11.11%MTS.V1.1901.180-0.84%0.22%
131cherguiMEX.V0.3300.300-9.09%AZR.V0.1500.125-16.67%BAY.V0.1600.20025.00%-0.25%
132TheGiffMMS.V0.0650.050-23.08%PRSM.L1259.0001520.00020.73%CXV.V0.0850.0850.00%-0.78%
133ng13THC.CN0.9601.72079.17%FAT.CN0.8100.430-46.91%RLV.V0.2600.170-34.62%-0.79%
134TossofDEF.V0.3700.290-21.62%NVO.V3.6905.44047.43%OSTK63.90045.700-28.48%-0.89%
135miningstocksguideOCO.V0.0800.11543.75%PSE.CN0.2100.2100.00%QNC.V0.1800.095-47.22%-1.16%
136JTSNS.V0.4300.400-6.98%MOS.V0.2250.190-15.56%IPT.V0.3450.41018.84%-1.23%
137Apples-of-GoldSVB.TO0.1550.21538.71%CZICF0.1300.101-22.23%ABRA.V0.2400.190-20.83%-1.45%
138mgoldNRN.V0.0300.025-16.67%SEK.V0.0300.020-33.33%TOP.CN0.0550.08045.45%-1.52%
139rustypantsEBY.V0.0300.025-16.67%MMS.V0.0650.050-23.08%NOB.V0.1000.13535.00%-1.58%
140cole119NXE.TO3.2102.680-16.51%CALI.CN1.2400.740-40.32%PAT.V1.2501.89051.20%-1.88%
141docjim10GCM.TO1.9602.41022.96%OOO0.2200.29031.82%HVBTF2.7371.050-61.64%-2.29%
142flNHK.TO0.7400.630-14.86%FWZ.V1.1901.47023.53%INV.TO0.6900.580-15.94%-2.43%
143DandanGGI.V2.4602.77012.60%DDB.CN0.1350.130-3.70%EBY.V0.0300.025-16.67%-2.59%
144Black stimSEI.V0.0450.040-11.11%POR.V0.1050.080-23.81%FNC.V0.0750.09526.67%-2.75%
145sihvCXO.AX0.0780.062-20.51%ADV.AX0.0160.0176.25%NLI.AX0.0510.0545.88%-2.79%
146BrownianStocksATY.V0.7500.700-6.67%AZX.V0.0800.09012.50%TML.TO0.6200.530-14.52%-2.89%
147valcovest.comPMC.CN0.0800.10531.25%NCP.TO0.2750.2957.27%JAX.V0.2250.115-48.89%-3.46%
148TomCamPYR.V0.6300.71012.70%RLV.V0.2600.170-34.62%RGX.TO0.0450.05011.11%-3.60%
149brianGGI.V2.4602.77012.60%CLM.V0.9201.0109.78%ZMA.V0.0750.050-33.33%-3.65%
150welshdad1081UAV.CN0.0900.15572.22%RLV.V0.2600.170-34.62%EPY.CN0.2050.105-48.78%-3.72%
151rgrowdenCZN.TO0.1650.140-15.15%IPT.V0.3450.41018.84%MOS.V0.2250.190-15.56%-3.96%
152EvenPrimeVRR.V0.3200.275-14.06%CGE.V0.1750.135-22.86%BAY.V0.1600.20025.00%-3.97%
153aurumSME.V0.4650.385-17.20%IPT.V0.3450.41018.84%PIO.AX0.0290.025-13.79%-4.05%
154makemoney2018HIJU.CN2.3802.85019.75%QCC.CN0.7000.385-45.00%GGI.V2.4602.77012.60%-4.22%
155kerfuffleELD.TO1.8201.410-22.53%LIO.V0.6300.6300.00%CLH.V0.3550.3909.86%-4.22%
156owning_mahownyLTX.V0.0550.050-9.09%DDB.CN0.1350.130-3.70%BWC.CN0.7000.7000.00%-4.26%
157MarkedtofutureARV.AX0.2650.190-28.30%IPT.V0.3450.41018.84%ANX.TO0.4000.385-3.75%-4.40%
158MuttSMN.V0.1700.23035.29%BMK.V0.1000.075-25.00%BAR.TO0.5500.420-23.64%-4.45%
159LeniFPX.V0.0950.12531.58%ADZN.V0.7600.750-1.32%ANTL.V0.2400.135-43.75%-4.50%
160WolffNRN.V0.0300.025-16.67%FNC.V0.0750.09526.67%PTU.V0.0850.065-23.53%-4.51%
161madmannPGD.TO0.1250.15020.00%SCY.TO0.2350.195-17.02%NXE.TO3.2102.680-16.51%-4.51%
162BrandyAZX.V0.0800.09012.50%ARV.AX0.2650.190-28.30%PGM.L4.5004.6002.22%-4.53%
163MadeOfRubberHGU.TO12.79010.620-16.97%IPT.V0.3450.41018.84%NXE.TO3.2102.680-16.51%-4.88%
164SwedenICM.V0.1700.105-38.24%ANX.TO0.4000.385-3.75%FNC.V0.0750.09526.67%-5.11%
165BB1974CUV.V0.3300.215-34.85%GGI.V2.4602.77012.60%MAW.TO0.4500.4806.67%-5.19%
166OliverNOB.V0.1000.13535.00%EPWR.V0.5800.350-39.66%VG.V0.2250.200-11.11%-5.26%
167robmcleodITR.V1.1001.1000.00%WPQ.V0.0400.04512.50%OLA.V1.7801.270-28.65%-5.38%
168ZadmanASE.CN0.0750.060-20.00%RKS.CN0.3750.43014.67%CYP.V0.2700.240-11.11%-5.48%
169quantumPONY.TO2.6701.980-25.84%OGI.V4.1004.56011.22%VTT.V0.2450.240-2.04%-5.55%
170HHorsemanDSV.V0.4900.295-39.80%SVB.TO0.1550.21538.71%AZM.V0.3700.310-16.22%-5.77%
171RobertAU.V2.1700.800-63.13%VLE.TO4.3504.6406.67%MMV.V0.3450.48039.13%-5.78%
172monoaranyaCLA.AX0.1250.115-8.00%ARV.AX0.2650.190-28.30%IPT.V0.3450.41018.84%-5.82%
173RODLGD.TO0.4400.418-5.11%REN.V0.2650.240-9.43%GSV.TO2.2002.120-3.64%-6.06%
174anomalloyAMK.V0.0450.0450.00%BTO.TO3.8803.810-1.80%EBY.V0.0300.025-16.67%-6.16%
175BrettCrossGGI.V2.4602.77012.60%MRS.V0.3150.280-11.11%CE.V0.0250.020-20.00%-6.17%
176ferd98bullSIC.V0.0500.040-20.00%BUZ.P.V0.5600.70025.00%POR.V0.1050.080-23.81%-6.27%
177OnlyflawsABRA.V0.2400.190-20.83%FWZ.V1.1901.47023.53%KC.V0.6400.500-21.88%-6.39%
178LetgoQIWI17.33018.5406.98%KPAY2.2500.797-64.60%TEUM2.0702.86038.16%-6.48%
179GeoDalePTX.CN0.2500.175-30.00%HPQ.V0.1100.105-4.55%ORX.V0.1000.11515.00%-6.52%
180RulingminingGBTC22.15014.230-35.76%SYA.AX0.0700.062-11.43%COB.AX0.7951.01027.04%-6.71%
181DKNVO.V3.6905.44047.43%BCU.V0.1950.095-51.28%NIP.V0.0600.050-16.67%-6.84%
182GrevSTA.V0.0600.055-8.33%BMK.V0.1000.075-25.00%GGI.V2.4602.77012.60%-6.91%
183tschupr123CRL.CN0.3400.190-44.12%HPQ.V0.1100.105-4.55%DXD.V0.2700.34527.78%-6.96%
184m00tpointMRS.V0.3150.280-11.11%GGI.V2.4602.77012.60%MMS.V0.0650.050-23.08%-7.20%
185venisonstewGGI.V2.4602.77012.60%MMJ.CN0.5500.365-33.64%MTS.V1.1901.180-0.84%-7.29%
186VladdyGGI.V2.4602.77012.60%MTS.V1.1901.180-0.84%MMJ.CN0.5500.365-33.64%-7.29%
187LucTenHaveAZM.V0.3700.310-16.22%GUS.P.V0.4050.400-1.23%RDU.V0.1100.105-4.55%-7.33%
188Z-ManGGI.V2.4602.77012.60%MTS.V1.1901.180-0.84%FF.TO0.6200.410-33.87%-7.37%
189jachapSRL.V0.1300.125-3.85%MAI.V0.1800.150-16.67%VTT.V0.2450.240-2.04%-7.52%
190hoggerPNO.V0.3850.295-23.38%SSL.TO6.2805.850-6.85%NCP.TO0.2750.2957.27%-7.65%
191JameskwantesLLG.V2.4501.900-22.45%GRA.V2.0501.850-9.76%NAR.V0.2200.2409.09%-7.70%
192laurentfOS.V0.0950.085-10.53%ANX.TO0.4000.385-3.75%MEX.V0.3300.300-9.09%-7.79%
193keygenNOB.V0.1000.13535.00%TK.V0.7300.485-33.56%GTG.V0.0400.030-25.00%-7.85%
194SFtraderWUC.CN1.0000.740-26.00%IPT.V0.3450.41018.84%ORG.V0.6700.560-16.42%-7.86%
195RiMRS.V0.3150.280-11.11%BBI.V0.3500.40014.29%MYM.CN3.2502.380-26.77%-7.86%
196JamjamIDK.CN0.1600.140-12.50%FNC.V0.0750.09526.67%ICM.V0.1700.105-38.24%-8.02%
197500wedgeMMJ.CN0.5500.365-33.64%DDB.CN0.1350.130-3.70%GGI.V2.4602.77012.60%-8.25%
198fizzbangXMG.CN0.9801.15017.35%PIO.AX0.0290.025-13.79%ARV.AX0.2650.190-28.30%-8.25%
199MarstockEDV.TO25.63024.420-4.72%PAAS.TO19.58020.1002.66%SBB.TO2.2701.750-22.91%-8.32%
200LemandHRE.V0.0350.04014.29%PQE.V2.0201.560-22.77%IPT.AX0.0180.015-16.67%-8.38%
201hmatSX.CN0.3350.300-10.45%TK.V0.7300.485-33.56%IPT.V0.3450.41018.84%-8.39%
202FinanzrIPT.V0.3450.41018.84%ABRA.V0.2400.190-20.83%BAR.TO0.5500.420-23.64%-8.54%
203shunDM.V0.3500.140-60.00%RKS.CN0.3750.43014.67%JET.V0.6600.79019.70%-8.55%
204AllanION.V0.2250.2302.22%AAX.V0.0700.0700.00%ARV.AX0.2650.190-28.30%-8.69%
205JaneoPLS.AX1.1150.930-16.59%ARL.AX1.9001.645-13.42%TAW.AX0.4600.4753.26%-8.92%
206Jam26GGI.V2.4602.77012.60%MOS.V0.2250.190-15.56%TO.CN0.2500.190-24.00%-8.98%
207SwissyELO.V1.0600.900-15.09%AOI.TO1.4201.270-10.56%MIN.TO1.3301.310-1.50%-9.05%
208MaxhuntlyDW.TO0.1350.15011.11%LOTO.CN0.1650.130-21.21%VANC.V0.3200.265-17.19%-9.10%
209slmjrUEX.TO0.3450.280-18.84%EFR.TO2.2602.000-11.50%MTA.V0.6600.6803.03%-9.10%
210philipjamesAIIM.V0.0700.0700.00%RJX.A.V0.0650.0707.69%NRG.V0.3800.245-35.53%-9.28%
211PicklheadIKM.V0.5100.305-40.20%SMN.V0.1700.23035.29%PTU.V0.0850.065-23.53%-9.48%
212ekimPGD.TO0.1250.15020.00%NXN.V0.3500.240-31.43%SCY.TO0.2350.195-17.02%-9.48%
213BullishguySCYB.V15.95024.58054.11%HS.CN0.1900.095-50.00%NGZ.V0.4650.310-33.33%-9.74%
214WackoMOS.V0.2250.190-15.56%PNG.V0.1750.170-2.86%MRS.V0.3150.280-11.11%-9.84%
215BSRYR.V0.1200.115-4.17%KCC.V0.2500.150-40.00%GRO.V0.1050.12014.29%-9.96%
216BreakingBad01JAL.AX0.1600.105-34.38%NZC.AX0.3450.38511.59%HPR.AX0.0420.039-7.14%-9.97%
217PackerADZ.V0.0950.090-5.26%MIRL.CN0.1100.085-22.73%VTT.V0.2450.240-2.04%-10.01%
218dynamic123CGE.V0.1750.135-22.86%NMX.TO2.3501.390-40.85%ESM.TO1.2001.60033.33%-10.12%
219jmmRYR.V0.1200.115-4.17%VTT.V0.2450.240-2.04%UEC1.7701.340-24.29%-10.17%
220jasonjN.CN2.9602.370-19.93%RKS.CN0.3750.43014.67%APP.CN0.4350.325-25.29%-10.18%
221kassattackVLE.TO4.3504.6406.67%MRZ.V1.6202.03025.31%AU.V2.1700.800-63.13%-10.39%
22299fxdACG.CN0.9000.410-54.44%ATT.CN0.5500.280-49.09%UAV.CN0.0900.15572.22%-10.44%
223canmexMTS.V1.1901.180-0.84%MMN.V0.0800.045-43.75%CSR.V0.3500.39512.86%-10.58%
224GoldgeoGGI.V2.4602.77012.60%MTS.V1.1901.180-0.84%CRL.CN0.3400.190-44.12%-10.79%
225lnelsonABCN.V1.5302.23045.75%NC.CN2.6001.270-51.15%WWR1.0700.780-27.10%-10.84%
22621LIO.V0.6300.6300.00%GGI.V2.4602.77012.60%MMJ.CN0.5500.300-45.45%-10.95%
227DrjwGGI.V2.4602.77012.60%FF.TO0.6200.410-33.87%DNI.CN0.0850.075-11.76%-11.01%
228GrandNagusAMY.V0.2750.260-5.45%MRS.V0.3150.280-11.11%EBY.V0.0300.025-16.67%-11.08%
229SebinhoGGS.V0.3200.295-7.81%ITR.V1.1001.1000.00%LSC.V1.6401.220-25.61%-11.14%
230PatternsZEN.V0.6700.590-11.94%MWM.CN0.7400.470-36.49%RKS.CN0.3750.43014.67%-11.25%
231RobbyNOB.V0.1000.13535.00%NRG.V0.3800.245-35.53%NGZ.V0.4650.310-33.33%-11.29%
232Edp007NOB.V0.1000.13535.00%NRG.V0.3800.245-35.53%MMJ.CN0.5500.365-33.64%-11.39%
233CautiousNowVRR.V0.3200.275-14.06%ADZ.V0.0950.090-5.26%NRN.V0.0300.025-16.67%-12.00%
234mike86NXE.TO3.2102.680-16.51%ACB.TO9.60010.95014.06%TK.V0.7300.485-33.56%-12.00%
235BrecciaARV.AX0.2650.190-28.30%GQC.V0.3650.250-31.51%FWZ.V1.1901.47023.53%-12.09%
236AvestanUEC1.7701.340-24.29%NXE.TO3.2102.680-16.51%EQX.V1.1201.1704.46%-12.11%
237NelsonVTT.V0.2450.240-2.04%HIVE.V3.4301.370-60.06%NAL.TO1.0101.27025.74%-12.12%
238KevinSXAM.AX0.2800.250-10.71%GGG.AX0.0970.087-10.31%DYL.AX0.3150.265-15.87%-12.30%
239TrebHIVE.V3.4301.370-60.06%BAY.V0.1600.20025.00%VTT.V0.2450.240-2.04%-12.37%
240Mgb9313API.CN0.1700.145-14.71%MEX.V0.3300.300-9.09%SSP.V0.3350.290-13.43%-12.41%
241Blackened06AAZ.V0.1750.145-17.14%VIDA.CN1.1901.44021.01%STMP.V0.6800.400-41.18%-12.44%
242TheBeachFNQ.CN0.0300.020-33.33%RGX.TO0.0450.05011.11%MOS.V0.2250.190-15.56%-12.59%
2431969EnigmaGGI.V2.4602.77012.60%MOS.V0.2250.190-15.56%CUV.V0.3300.215-34.85%-12.60%
244MikcamVTT.V0.2450.240-2.04%MIN.TO1.3301.310-1.50%GMV.V0.2900.190-34.48%-12.68%
245peleewhynot6MTS.V1.1901.180-0.84%LHS.CN2.0701.290-37.68%RGT.CN0.6100.6100.00%-12.84%
246donmac2117LG.V0.5000.220-56.00%GGI.V2.4602.77012.60%IP.CN0.6200.6504.84%-12.85%
247fijiwayaMMS.V0.0650.050-23.08%NTM.CN0.0700.0700.00%MOS.V0.2250.190-15.56%-12.88%
248itradeBaconFuturesMTS.V1.1901.180-0.84%IP.CN0.6200.6504.84%NNN.V0.1050.060-42.86%-12.95%
249llarryMMS.V0.0650.050-23.08%PNN.V0.0450.040-11.11%TV.TO1.5201.420-6.58%-13.59%
250tomandjerryWHM.V0.1450.090-37.93%SME.V0.4650.385-17.20%ISOL.CN1.3201.50013.64%-13.83%
251truetraderoFCC.V1.2401.110-10.48%MUM.V0.4300.240-44.19%CSR.V0.3500.39512.86%-13.94%
252handleshmandleAU.V2.1700.800-63.13%AMZ.V1.2601.63029.37%AAL.V1.2001.100-8.33%-14.03%
253PurpleKushHS.CN0.1900.095-50.00%IPT.V0.3450.41018.84%PNN.V0.0450.040-11.11%-14.09%
254RockstoneNTY.V0.1450.090-37.93%BWC.CN0.7000.7000.00%EMO.V0.1050.100-4.76%-14.23%
255movovrAMY.V0.2750.260-5.45%BCU.V0.1950.095-51.28%ISOL.CN1.3201.50013.64%-14.37%
256smokescreen1MRS.V0.3150.280-11.11%VTT.V0.2450.240-2.04%GQC.V0.3650.250-31.51%-14.89%
257redlakecapitalPNO.V0.3850.295-23.38%JG.V0.3250.280-13.85%GCN.V0.1800.165-8.33%-15.19%
258teeveeNXE.TO3.2102.680-16.51%CNL.TO3.3803.5003.55%III.TO3.3902.270-33.04%-15.33%
259MickeyMantleANX.TO0.4000.385-3.75%SIR.V0.1650.150-9.09%BML.V0.0150.010-33.33%-15.39%
260LukejacksonPONY.TO2.6701.980-25.84%PNO.V0.3850.295-23.38%RUG.V0.3500.3602.86%-15.45%
261JSSRAXE.V0.2500.30020.00%RVV.V0.4150.240-42.17%SDE.V0.0200.015-25.00%-15.72%
262kayoLL.V0.0450.05522.22%PLAY.CN0.1800.080-55.56%VRR.V0.3200.275-14.06%-15.80%
263rane123AZR.V0.1500.125-16.67%DHR.AX0.0170.01911.76%NNN.V0.1050.060-42.86%-15.92%
264Rockj0ckLGO.TO1.3301.3501.50%CMMC.TO1.5301.280-16.34%III.TO3.3902.270-33.04%-15.96%
265PhotoJMIN.TO1.3301.310-1.50%ERD.TO0.6000.420-30.00%ORG.V0.6700.560-16.42%-15.97%
266terrysteenHPQ.V0.1100.105-4.55%ARV.AX0.2650.190-28.30%MOS.V0.2250.190-15.56%-16.13%
267highgradeWLF.V0.5800.430-25.86%XOP.V0.0100.0100.00%MTU.V0.1550.120-22.58%-16.15%
268dropshotBAR.TO0.5500.420-23.64%ERD.TO0.6000.420-30.00%KBLT.V12.30012.9104.96%-16.23%
269VerificationCodeGGI.V2.4602.77012.60%IMR.V0.1400.100-28.57%BML.V0.0150.010-33.33%-16.43%
270MiningBookGuyMUN.V0.1300.095-26.92%MEP.AX0.0850.070-17.65%SWA.V0.1050.100-4.76%-16.44%
271ExiaCALI.CN1.2400.740-40.32%RKS.CN0.3750.43014.67%QCA.CN0.5900.450-23.73%-16.46%
272valen1828ARE.AX0.0350.022-37.14%CCV.AX0.3550.3807.04%AGO.AX0.0310.025-19.35%-16.49%
273EusticeGR.V0.0950.080-15.79%MUX.TO2.8602.670-6.64%KG.V0.3500.255-27.14%-16.53%
274zappadongGZZ.V0.2600.2703.85%AZR.V0.1500.125-16.67%AVX.V0.0800.050-37.50%-16.77%
275BullishEBY.V0.0300.025-16.67%YTY.V0.1750.150-14.29%SOLG.TO0.5100.410-19.61%-16.85%
276TfredGGI.V2.4602.77012.60%MTS.V1.1901.180-0.84%AIS.V1.1700.440-62.39%-16.88%
277KevinDV.V0.7100.7607.04%AHR.V0.1550.115-25.81%CGP.V0.2800.190-32.14%-16.97%
278schischiVTT.V0.2450.240-2.04%SBB.TO2.2701.750-22.91%WUC.CN1.0000.740-26.00%-16.98%
279prudent_investorADZ.V0.0950.090-5.26%GQC.V0.3650.250-31.51%ME.TO0.1750.150-14.29%-17.02%
280PepekCGP.V0.2800.190-32.14%VTT.V0.2450.240-2.04%SME.V0.4650.385-17.20%-17.13%
281Sparky27GPH.V0.0850.0850.00%S.TO1.7201.320-23.26%ARV.AX0.2650.190-28.30%-17.19%
282MesroNTM.CN0.0700.0700.00%SGX.V0.1600.095-40.63%MRS.V0.3150.280-11.11%-17.25%
283UpShittzCreekAEP.V0.6700.430-35.82%VLE.TO4.3504.6406.67%LTE.V1.4501.120-22.76%-17.30%
284regisSGZ.V0.0700.050-28.57%ALG.V0.1250.14012.00%SME.V0.4650.300-35.48%-17.35%
285beeskneesCCB.V0.0900.080-11.11%FDM.CN0.1600.155-3.13%ICM.V0.1700.105-38.24%-17.49%
286RosscoeGGI.V2.4602.77012.60%CLM.V0.9201.0109.78%TAC.V0.3200.080-75.00%-17.54%
287DavidtKTN.V0.2050.165-19.51%BAR.TO0.5500.420-23.64%MGM.V0.2600.235-9.62%-17.59%
288JamietrifICM.V0.1700.105-38.24%DDB.CN0.1350.130-3.70%MRS.V0.3150.280-11.11%-17.68%
289PimPTU.V0.0850.065-23.53%FMC.V0.0850.050-41.18%NZC.AX0.3450.38511.59%-17.70%
290ExcelsiorSCZ.V0.1100.12513.64%MXSG0.0550.021-61.61%RCG.V0.0900.085-5.56%-17.84%
291Canuck481DYA.V0.4800.380-20.83%GGI.V2.4602.77012.60%LTV.V0.3200.175-45.31%-17.85%
292Newager23ABRA.V0.2400.190-20.83%SSP.V0.3350.290-13.43%PRZ.V0.3100.250-19.35%-17.87%
293ForestGumpMPX.CN0.8200.780-4.88%POR.V0.1050.080-23.81%KER.TO0.3000.225-25.00%-17.90%
294Ev1GGI.V2.4602.77012.60%MRS.V0.3150.280-11.11%PLAY.CN0.1800.080-55.56%-18.02%
295Catcher001GGI.V2.4602.77012.60%MOS.V0.2250.190-15.56%NC.CN2.6001.270-51.15%-18.04%
296Budd22BCU.V0.1950.095-51.28%MOS.CN0.2250.190-15.56%GGI.V2.4602.77012.60%-18.08%
297MathematicsVRR.V0.3200.275-14.06%HIVE.V3.4301.370-60.06%JET.V0.6600.79019.70%-18.14%
298kokomNRG.V0.3800.245-35.53%NGZ.V0.4650.310-33.33%ONC.TO0.7100.81014.08%-18.26%
299drill trackerECS.TO1.9501.410-27.69%REG.V1.8501.9002.70%ERD.TO0.6000.420-30.00%-18.33%
300ChipshotCT.V0.1600.18515.63%HS.CN0.1900.095-50.00%LOTO.CN0.1650.130-21.21%-18.53%
301Juan_ValdezADZ.V0.0950.090-5.26%NGZ.V0.4650.310-33.33%SME.V0.4650.385-17.20%-18.60%
302RFitz333PWCRF0.0010.0010.00%CUV.V0.3300.215-34.85%GXU.V0.2700.210-22.22%-19.02%
303MaggeeMRS.V0.3150.280-11.11%SX.CN0.3350.300-10.45%NRG.V0.3800.245-35.53%-19.03%
304AaronNXE.TO3.2102.680-16.51%CRL.CN0.3400.190-44.12%CBW.V1.7101.7703.51%-19.04%
305zlingtradeBLOK.V1.0700.810-24.30%NXE.TO3.2102.680-16.51%ZZZOF0.3550.295-16.88%-19.23%
306RikyuPNG.V0.1750.170-2.86%ICM.V0.1700.105-38.24%EBY.V0.0300.025-16.67%-19.25%
307ZoShaMOS.V0.2250.190-15.56%VONE.V0.0800.055-31.25%MRS.V0.3150.280-11.11%-19.31%
308generanTNY.CN1.7601.000-43.18%SEI.V0.0450.040-11.11%ANX.TO0.4000.385-3.75%-19.35%
309TrotsS.TO1.7201.320-23.26%AVE.V0.5200.510-1.92%PUL.V0.2400.160-33.33%-19.50%
310stocklorBEL.V0.3050.225-26.23%PNN.V0.0450.040-11.11%LOTO.CN0.1650.130-21.21%-19.52%
311WintersleepIN.CN1.3301.3300.00%ERD.TO0.6000.420-30.00%IVN.TO4.2403.000-29.25%-19.75%
3126furlongsIMEX.V0.2850.200-29.82%LTE.V1.4501.120-22.76%IPA.V0.6000.560-6.67%-19.75%
313DrjUSS.V0.4750.300-36.84%MOS.V0.2250.190-15.56%SNS.V0.4300.400-6.98%-19.79%
314SmackSX.CN0.3350.300-10.45%IP.CN0.6200.6504.84%ACG.CN0.9000.410-54.44%-20.02%
315DueckWML.V1.7601.94010.23%RQB.CN1.5501.390-10.32%BIGG.CN1.5000.600-60.00%-20.03%
316d.d.lindsayWML.V1.7601.94010.23%STA.V0.0600.055-8.33%WMR.V0.3450.130-62.32%-20.14%
317numbersguyWELL.V0.4400.300-31.82%FUND.V0.5300.510-3.77%OK.V0.0600.045-25.00%-20.20%
318wasaga_beachMFX.V0.0250.020-20.00%SGX.V0.1600.095-40.63%SGN.V0.0300.0300.00%-20.21%
319MinakiMOS.V0.2250.190-15.56%IP.CN0.6200.6504.84%HS.CN0.1900.095-50.00%-20.24%
320FanagaloVLE.TO4.3504.6406.67%BTT.V0.1400.070-50.00%GIS.V0.1150.095-17.39%-20.24%
321MFungNXE.TO3.2102.680-16.51%BGS.AX0.7550.500-33.77%OS.V0.0950.085-10.53%-20.27%
322Dutch1664ARL.AX1.9001.645-13.42%ECS.TO1.9501.410-27.69%PLL.AX0.2000.160-20.00%-20.37%
323blackmagic123GGI.V2.4602.77012.60%HIVE.V3.4301.370-60.06%VRR.V0.3200.275-14.06%-20.51%
324jazzamiOM.V0.8700.610-29.89%TXR.V0.5300.430-18.87%BFD.V0.1150.100-13.04%-20.60%
325MBjonesGLH.CN0.3750.310-17.33%MRS.V0.3150.280-11.11%MMJ.CN0.5500.365-33.64%-20.69%
326GreenBeansCNX.V0.3150.290-7.94%FMC.V0.0850.050-41.18%FGD.V0.2300.200-13.04%-20.72%
327martinAU.V2.1700.800-63.13%IRV.CN0.8901.13026.97%WUC.CN1.0000.740-26.00%-20.72%
328pedrolucasNRG.V0.3800.245-35.53%MRS.V0.3150.280-11.11%MOS.V0.2250.190-15.56%-20.73%
329DellsvigorBEL.V0.3050.225-26.23%RAB.V0.1500.130-13.33%PNO.V0.3850.295-23.38%-20.98%
330WhistlerguyGGI.V2.4602.77012.60%MOS.V0.2250.190-15.56%DM.V0.3500.140-60.00%-20.98%
331wrkoutmn50MIRL.CN0.1100.085-22.73%TK.V0.7300.485-33.56%SSL.TO6.2805.850-6.85%-21.05%
332smallcapsteveRTM.V0.0500.035-30.00%SX.CN0.3350.300-10.45%POR.V0.1050.080-23.81%-21.42%
333HiHoSilverSHNY9.5217.811-17.96%JNUG17.76012.840-27.70%DEG.AX0.1600.130-18.75%-21.47%
334DannyOceanGTG.V0.0400.030-25.00%LLP.CN0.3000.3000.00%BKR.V0.3400.205-39.71%-21.57%
335IshkabibbleMOS.V0.2250.190-15.56%GGI.V2.4602.77012.60%AIS.V1.1700.440-62.39%-21.78%
336VerhoevenERD.TO0.6000.420-30.00%VTT.V0.2450.240-2.04%TK.V0.7300.485-33.56%-21.87%
337SpaceexxplorationGGI.V2.4602.77012.60%IMR.V0.1400.100-28.57%HS.CN0.1900.095-50.00%-21.99%
338Hogger1974IP.CN0.6200.6504.84%MOS.V0.2250.190-15.56%PLAY.CN0.1800.080-55.56%-22.09%
339JPHCVV.V0.3600.3908.33%OK.V0.0600.045-25.00%HS.CN0.1900.095-50.00%-22.22%
340gnomes9AAZ.V0.1750.145-17.14%DDB.CN0.1350.130-3.70%FAT.CN0.8100.430-46.91%-22.59%
341diegovbsDDB.CN0.1350.130-3.70%ACG.CN0.9000.410-54.44%SX.CN0.3350.300-10.45%-22.87%
3421111GIGA.V0.7400.380-48.65%MAE.V0.1000.1000.00%SIC.V0.0500.040-20.00%-22.88%
343gman66EW.V0.1450.100-31.03%GLLA0.1420.16012.62%BP.H0.4500.220-51.11%-23.18%
344hunterERD.TO0.6000.420-30.00%VIT.V0.4350.400-8.05%GQC.V0.3650.250-31.51%-23.18%
345RocketredPWCRF0.00110.00110.00%EPY.CN0.2050.105-48.78%LOTO.CN0.1650.130-21.21%-23.33%
346vynjan2006TK.V0.7300.485-33.56%NXE.TO3.2102.680-16.51%SIC.V0.0500.040-20.00%-23.36%
347VividBMRS.V0.3150.280-11.11%LG.V0.5000.220-56.00%FDM.CN0.1600.155-3.13%-23.41%
348Moose_pastureMIRL.CN0.1100.085-22.73%SGX.V0.1600.095-40.63%SKE.V0.7000.650-7.14%-23.50%
349BoWingIDK.CN0.1600.140-12.50%BLOK.V1.0700.810-24.30%OPW.V0.1900.125-34.21%-23.67%
350JKMD43NXE.TO3.2102.680-16.51%NXN.V0.3500.240-31.43%MMS.V0.0650.050-23.08%-23.67%
351IluvbloPAT.V1.2501.89051.20%AIS.V1.1700.440-62.39%DM.V0.3500.140-60.00%-23.73%
352flooglebombHS.CN0.1900.095-50.00%TGIF.CN1.1600.710-38.79%XMG.CN0.9801.15017.35%-23.82%
353AlGreeneACU.V0.3000.235-21.67%AIS.V1.1700.440-62.39%GGI.V2.4602.77012.60%-23.82%
354jascas007BEX.V0.0700.065-7.14%SIC.V0.0500.040-20.00%LTV.V0.3200.175-45.31%-24.15%
355splatapusETG.TO0.7700.495-35.71%TK.V0.7300.485-33.56%SMF.TO3.5703.440-3.64%-24.31%
356ShadowiNRG.V0.3800.245-35.53%AZX.V0.0800.09012.50%BTT.V0.1400.070-50.00%-24.34%
357kabeljauOS.V0.0950.085-10.53%XMG.CN0.9801.15017.35%QPLAY.CN1.5500.310-80.00%-24.39%
358jfostertmMEX.V0.3300.300-9.09%NRG.V0.3800.245-35.53%IMR.V0.1400.100-28.57%-24.40%
359ivopashovCRE.V1.7001.090-35.88%ARL.AX1.9001.645-13.42%AUZ.AX0.1200.091-24.17%-24.49%
360DrKamakaziAREV.CN0.6000.560-6.67%WELL.V0.4400.300-31.82%MY.CN0.4000.255-36.25%-24.91%
361Playa_2012IP.CN0.6200.6504.84%WHM.V0.1450.090-37.93%NNN.V0.1050.060-42.86%-25.32%
362MilksprimeNXE.TO3.2102.680-16.51%ETG.TO0.7700.495-35.71%F.V0.8800.670-23.86%-25.36%
363frogngostixMRS.V0.3150.280-11.11%MOS.V0.2250.190-15.56%HS.CN0.1900.095-50.00%-25.56%
364stratanicMRO.V0.3000.230-23.33%ASE.CN0.0750.060-20.00%RRI.V0.3600.240-33.33%-25.56%
365JelliottTNY.CN1.7601.000-43.18%PKK.CN0.0550.045-18.18%MOS.V0.2250.190-15.56%-25.64%
366NakdobAXR.TO1.9901.750-12.06%HIVE.V3.4301.370-60.06%RTI.V1.7601.660-5.68%-25.93%
367GatormanHS.CN0.1900.095-50.00%DDB.CN0.1350.130-3.70%BLOK.V1.0700.810-24.30%-26.00%
368moadibTHCX.V4.0904.070-0.49%DM.V0.3500.140-60.00%SRI.V0.1050.085-19.05%-26.51%
369LargeKASH.V1.5700.315-79.94%CBW.V1.7101.7703.51%CUO.V0.1600.155-3.13%-26.52%
370roboLTV.V0.3200.175-45.31%GRO.V0.1050.12014.29%EPY.CN0.2050.105-48.78%-26.60%
371CaptainDuffMOZ.TO1.1500.940-18.26%RPM.V1.8501.260-31.89%CWM.V0.2500.175-30.00%-26.72%
372thewBEL.V0.3050.225-26.23%MMS.V0.0650.050-23.08%EAS.V0.0950.065-31.58%-26.96%
373FunphishEPY.CN0.2050.105-48.78%LOTO.CN0.1650.130-21.21%TRAK.V0.8000.700-12.50%-27.50%
374BachTK.V0.7300.485-33.56%MGA.TO0.2100.165-21.43%BVA.V0.1600.115-28.13%-27.71%
375FairlyStockyTMID.V0.3050.170-44.26%MOS.V0.2250.190-15.56%POR.V0.1050.080-23.81%-27.88%
376SteveStCLM.V0.9201.0109.78%DM.V0.3500.140-60.00%TK.V0.7300.485-33.56%-27.93%
377AztecGGI.V2.4602.77012.60%HIVE.V3.4301.370-60.06%WHM.V0.1450.090-37.93%-28.46%
378MaddshastaCGP.V0.2800.190-32.14%SRI.V0.1050.085-19.05%LAM.TO0.4700.305-35.11%-28.77%
379jorgenjonnsonCRL.CN0.3400.190-44.12%GHG.CN0.3450.155-55.07%GGI.V2.4602.77012.60%-28.86%
380gunnerMOS.V0.2250.190-15.56%HIVE.V3.4301.370-60.06%MRS.V0.3150.280-11.11%-28.91%
381Mxpx80YD.V0.2200.190-13.64%LDS.CN1.3200.810-38.64%CUV.V0.3300.215-34.85%-29.04%
382rocmanLL.V0.0450.05522.22%CYX.V0.2850.135-52.63%NF.CN0.3100.130-58.06%-29.49%
383PeteHZM.TO0.0900.075-16.67%TUO.V0.2100.185-11.90%HIVE.V3.4301.370-60.06%-29.54%
384investor765MEK.V0.0900.055-38.89%ADK.V0.1150.085-26.09%POR.V0.1050.080-23.81%-29.60%
385CriticalInvestorJET.V0.6600.79019.70%DM.V0.3500.140-60.00%GIGA.V0.7400.380-48.65%-29.65%
386Jonny_GaltMMS.V0.0650.050-23.08%MRS.V0.3150.280-11.11%PLAY.CN0.1800.080-55.56%-29.91%
387JoshACG.CN0.9000.410-54.44%APP.CN0.4350.325-25.29%SX.CN0.3350.300-10.45%-30.06%
388Mr.T.OHSE.TO17.75017.740-0.06%CHV.CN0.6900.315-54.35%VLT.V0.4000.255-36.25%-30.22%
389goodieMOS.V0.2250.190-15.56%ADK.V0.1150.085-26.09%HS.CN0.1900.095-50.00%-30.55%
390rookieBCU.V0.1950.095-51.28%ADK.V0.1150.085-26.09%BSX.TO0.3950.335-15.19%-30.85%
391TengrandXMG.CN0.9801.15017.35%NC.CN2.6001.270-51.15%DM.V0.3500.140-60.00%-31.27%
392DimentosAIM.TO3.7401.600-57.22%JET.V0.6600.79019.70%HIVE.V3.4301.370-60.06%-32.53%
393GoTimeMRS.V0.3150.280-11.11%NU.V0.2650.155-41.51%QCC.CN0.7000.385-45.00%-32.54%
394EmpireAFE.V0.1700.165-2.94%ORG.V0.6700.560-16.42%KASH.V1.5700.315-79.94%-33.10%
395huesosVRR.V0.3200.275-14.06%BCU.V0.1950.095-51.28%ECC.V0.2500.165-34.00%-33.11%
396LomanMPX.CN0.8200.780-4.88%GHG.CN0.3450.155-55.07%BLGV.CN0.1600.095-40.63%-33.53%
397Enviro111TNY.CN1.7601.000-43.18%TK.V0.7300.485-33.56%AUZ.AX0.1200.091-24.17%-33.64%
398kendorWHM.V0.1450.090-37.93%DEG.AX0.1600.130-18.75%FYL.V0.0900.050-44.44%-33.71%
399NatedoggGGI.V2.4602.77012.60%AIS.V1.1700.440-62.39%FTEC.V0.3600.165-54.17%-34.65%
400WilliamWouldBLOK.V1.0700.810-24.30%N.CN2.9602.370-19.93%HIVE.V3.4301.370-60.06%-34.76%
401SwingtraderMattPLAY.CN0.1800.080-55.56%BPWR.UN0.5500.390-29.09%AKE.CN1.0600.850-19.81%-34.82%
402GnomeCRL.CN0.3400.190-44.12%MMS.V0.0650.050-23.08%WHM.V0.1450.090-37.93%-35.04%
403RutgerzDM.V0.3500.140-60.00%ID.V0.3050.170-44.26%VTT.V0.2450.240-2.04%-35.43%
404VancityMMS.V0.0650.050-23.08%PNO.V0.3850.295-23.38%HIVE.V3.4301.370-60.06%-35.50%
405JGMSAU.V2.1700.800-63.13%PTX.CN0.2500.175-30.00%PLU.V0.8000.680-15.00%-36.04%
406SlowtrainHS.CN0.1900.095-50.00%ACG.CN0.9000.410-54.44%DDB.CN0.1350.130-3.70%-36.05%
407Oceanview13RLV.V0.2600.170-34.62%WHM.V0.1450.090-37.93%LDS.CN1.3200.810-38.64%-37.06%
408SpeculatorNXE.TO3.2102.680-16.51%HIVE.V3.4301.370-60.06%NRG.V0.3800.245-35.53%-37.37%
409tokiVRR.V0.3200.275-14.06%ADZ.V0.0950.090-5.26%NNA.V3.3000.185-94.39%-37.91%
410InstadaltHS.CN0.1900.095-50.00%NCI.V0.0700.065-7.14%HIVE.V3.4301.370-60.06%-39.07%
411RD85HS.CN0.1900.095-50.00%ATT.CN0.5500.280-49.09%NSP.V0.3400.270-20.59%-39.89%
412DnamMRS.V0.3150.280-11.11%PLAY.CN0.1800.080-55.56%FTEC.V0.3600.165-54.17%-40.28%
413d2dgwNC.CN2.6001.270-51.15%MOS.V0.2250.190-15.56%FTEC.V0.3600.165-54.17%-40.29%
414R44MOS.V0.2250.190-15.56%PLAY.CN0.1800.080-55.56%HS.CN0.1900.095-50.00%-40.37%
415Guildwood1HS.CN0.1900.095-50.00%CHV.CN0.6900.315-54.35%AAZ.V0.1750.145-17.14%-40.50%
416NicknStockLG.V0.5000.220-56.00%HS.CN0.1900.095-50.00%EBY.V0.0300.025-16.67%-40.89%
417AcelovePNN.V0.0450.040-11.11%BTCS0.2170.070-67.74%APTY0.0180.010-44.44%-41.10%
418NoSoup4UJUJU.A.CN0.3100.205-33.87%CUV.V0.3300.215-34.85%PLAY.CN0.1800.080-55.56%-41.43%
419kittykinsGGP.L1.9120.630-67.05%LION.L4.1002.480-39.51%PML.L1.1900.960-19.33%-41.96%
420Bman97PLAY.CN0.1800.080-55.56%LOTO.CN0.1650.130-21.21%HS.CN0.1900.095-50.00%-42.26%
421Not2SiriusNLC.V2.3001.890-17.83%BKR.V0.3400.205-39.71%XMG.CN0.9800.300-69.39%-42.31%
422BringtherainID.V0.3050.170-44.26%WLGC0.00220.0013-40.91%LTV.V0.3200.175-45.31%-43.49%
423rjuniorDM.V0.3500.140-60.00%RVV.V0.4150.240-42.17%CNBX1.8101.200-33.70%-45.29%
424CoppergorillaBCU.V0.1950.095-51.28%ICM.V0.1700.105-38.24%HS.CN0.1900.095-50.00%-46.51%
425NickBDM.V0.3500.140-60.00%APP.CN0.4350.325-25.29%PLAY.CN0.1800.080-55.56%-46.95%
426armchairanalyst99LTV.V0.3200.175-45.31%ID.V0.3050.170-44.26%PLAY.CN0.1800.080-55.56%-48.38%
427ChrisgHS.CN0.1900.095-50.00%BLGV.CN0.1600.095-40.63%PLAY.CN0.1800.080-55.56%-48.73%
428JprinnyPLAY.CN0.1800.080-55.56%GAR.V0.1150.045-60.87%EAS.V0.0950.065-31.58%-49.33%
429kjmHS.CN0.1900.095-50.00%POR.V0.1050.080-23.81%KASH.V1.5700.315-79.94%-51.25%
430BTOHIVE.V3.4301.370-60.06%KASH.V1.5700.315-79.94%PNO.V0.3850.295-23.38%-54.46%
431LapiliaDM.V0.3500.140-60.00%XBLK.CN0.9400.315-66.49%CYX.V0.2850.135-52.63%-59.71%

The 2018 CEO Stock Picking Contest

Updated: March 16th, 2018

Note: This is a condensed versions for mobile applications.
#UsernameStock 1Stock 2Stock 3Gain
1pinerosAIIM.VPET.VNOB.V113.63%
2HighheatNXT.VMAY.AXIFR.V69.55%
3SigmundNVX.VDEG.AXNVO.V58.45%
4StatesideCBE.VSMN.VMED.V48.22%
5jerrio78GOR.CNAVM.CNIDK.CN47.02%
699hockeypenguinGGI.VNXO.VAPN.V39.89%
7AfChiefNNO.VGGI.VMTS.V36.66%
8goldfanaticMGG.VVRR.VWAF.V35.63%
9janturcoMMS.VMOON.VFNC.V31.50%
10LKFWDEXKSBGLMGG.V30.84%
11AmitPGrewalBTRU.VVPT.VAAZ.V29.84%
12calOCO.VUAV.CNARV.AX29.22%
13ogiATE.VKEN.VSVA.V28.77%
14MagnumLDS.CNRHT.VNVO.V28.77%
15stevePYR.VUAV.CNPNG.V27.35%
16soulMinerORG.VMOD.AXSRNE26.56%
17bedragPKK.CNUAV.CNBUZ.P.V26.35%
18DJSGGI.VVRR.VRHT.V25.35%
19GoldfingerAPN.VMIN.TOF.V24.88%
20WolfsterRHT.VRKS.CNIMV.TO24.49%
21MiningCatalystBMM.VMAW.TOMED.V23.87%
22ZeromarginNVO.VAMZ.VADZ.V23.84%
23TranVRR.VUAV.CNCSR.V23.67%
24pavoUAV.CNABN.VPYR.V23.54%
25NickemountaingloryGGI.VBTH.CNPAT.V23.44%
26DanielhNVO.VRK.VOOO.V23.19%
27dutch_patienceHPQ.VEGT.VPYR.V21.91%
28tzebIMV.TONNO.VAZM.V21.09%
29BassmanBobNOB.VORX.VGGI.V20.87%
30BmanGGI.VCSR.VNOB.V20.15%
31fiatAQ.VCZN.TOLIC.V19.95%
32Phild0498963321GGI.VDNI.CNPERU.V19.80%
33alstra32GGI.VMTS.VNVO.V19.73%
34AldentyrellGGI.VNVO.VVTT.V19.33%
35TheGalvanizerVTT.VCHOO.CNKRI.CN19.18%
36tomjosdSVB.TOSPA.VSBR.TO18.15%
37RumiJET.VETI.CNIBAT.CN17.76%
38PeterBaumTLG.AXVKTXRVX.TO17.65%
39YohanleeRGT.CNN.CNUAV.CN17.43%
40ChainbreakerWFE.AXBAS.AXVEC.AX17.03%
41itsjoylynnASP.TOUAV.CNMOS.V16.59%
42bjohnsenNVO.VIPT.VNXE.TO16.59%
43BrianBitcoinBullREZ.VBHS.VPGM.V15.77%
44StigWigsHS.CNBAY.VUAV.CN15.74%
45JPGGIGGI.VNOB.VMTS.V15.59%
46ScroogeMcduckMOS.VPGX.VXMG.CN15.18%
47JRvGAWE.VEQX.VJUGR.V14.65%
48BdryPKK.CNMRS.VUAV.CN14.31%
49rosebudNC.CNRHT.VRKS.CN13.68%
50chatyakVTT.VORX.VDXD.V13.58%
51engineerGGI.VNVO.VSOLG.TO13.47%
52flbPGOLANX.TOORX.V13.39%
53greenmetalsLBL.VKZD.VPERU.V13.18%
54ChielABRA.VMMA.VMAW.TO12.54%
55HoovSMN.VGXS.VPRG.V12.44%
56SpaceXPAT.VAAZ.VVPT.V11.89%
57SotalyToberAIS.TOWML.VCTV.V11.78%
58Aka23NZC.AXBGS.AXCTM.AX11.65%
59HappymilesGGI.VIP.CNXMG.CN11.60%
60icemanREO.VTORR.VCZZ.V10.89%
61Makingmoneynow1BLOK.VRHT.VLOTO.CN10.67%
62veganEGT.VTMG.VORL.TO10.50%
63MimibegaloPLI.TOGGI.VPYR.V10.48%
64SASKEXPRESSARS.LETG.TOFWZ.V10.39%
65RangerbentmanSIC.VORX.VNOB.V10.00%
66thb0XMG.CNNTM.CNGGI.V9.98%
67FischlaenderSRI.VUSAUANG.V9.87%
68K2AZM.AXSTM.AXVXR.AX9.67%
690915bgGGI.VPLI.TOCLM.V9.51%
70StockTradeTOPAT.VPNO.VRP.V9.27%
71AuContraireSNV.VSOJ.VELY.V8.87%
72TheNextBigRushHMX.AXEQX.VAZZ.TO8.72%
73Goldenboy7123PAM.VNTM.CNNOB.V8.33%
74MineralisedNZC.AXSTM.AXAQI.AX8.31%
75PoolmanARS.LLTV.VTMQ.TO8.22%
76RoychrGGI.VCSR.VMTS.V8.21%
77NeelyDanNVO.VEPL.VDEF.V7.27%
78namelessGGI.VCLM.VMTS.V7.18%
79MarkusREZ.VMEX.VDNI.CN7.15%
80SamsonIPT.VPXX.AXKTO.V7.08%
81MiningNoviceGPR.AXIPT.VORG.V6.98%
82TronAZX.VIPT.VEFR.TO6.61%
83JayfireNZC.AXIPT.VNEO.TO6.61%
84Onepoint61803NVO.VWDO.TOCYP.V6.42%
85supra48PAT.VGAR.VAVM.CN6.30%
86ruuuudyDAU.VYTY.VNOB.V6.20%
87gmat10GMA.VFWZ.VADZ.V6.09%
88brucelionheartMTA.VNZC.AXCBW.V6.04%
89specbidderIRR.LSOLG.LNVO.V5.95%
90BoneheadHIVE.VNVAXCBW.V5.88%
91MickBZI.CNVLE.TOIPA.V5.75%
92jasonBLS.VAMZ.VVTT.V5.11%
93xenophonMIN.TOVTT.VIPT.V5.10%
94stoneminerVTT.VMIN.TOKNT.V4.99%
95FriedCLB.VOMI.TOBXXX.CN4.28%
96PoggioneLGT.B.TOFASTNAM.V4.24%
97megavossGGI.VMTS.VSMB.V3.92%
98GOLD8888MTS.VESK.VGGI.V3.92%
99cmd70x7MTS.VGGI.VESK.V3.92%
100wannabeinvestorKCC.VAZX.VSVB.TO3.74%
101Adrian VeidtIPT.VAXUDV.V3.60%
102NickMSR.AXAZY.AXAQI.AX3.57%
103JoFWZ.VPNN.VKTO.V3.49%
104Cvac01TPS.CNGRV.VNU.V3.39%
105Jim514GGI.VACB.TOEBY.V3.33%
106DobnakEBY.VACB.TOEMH.V3.23%
1071ForDaMoneyHLX.AXAQI.AXKOR.AX3.17%
108Sugar-DogGGI.VMOS.VEMH.V3.11%
109Audax.77MOS.VEGT.VVGM.V2.90%
110Mr. SmokeyXMG.CNTKVTT.V2.67%
111raymipoBTT.VXTM.VTKU.V2.56%
1122pacAGO.AXHLX.AXVIC.AX2.40%
113OrefindersORX.VPGM.VVIT.V2.32%
114EasyMoneyBMPX.CNTHCX.VEMH.V2.31%
115toozNVO.VANX.TOMONT.CN2.28%
116ChaseBAY.VAZM.VVTT.V2.25%
117PorksquaredMPX.CNMTS.VEMH.V2.19%
118MassimomHPQ.VMOS.VFNC.V2.19%
119robtr31CCC.VBWC.CNDM.V1.97%
120kelkelCSR.VFNC.VRLV.V1.64%
121StarFirePNN.VAWE.VRGC.V1.42%
122touquoyAGB.VOS.VFR.TO1.30%
123PamplonaTraderSME.VRYR.VBAY.V1.21%
124londonkiwiJET.VVTT.VHPL.V1.12%
125ArgentumBHS.VABRA.VIPT.V1.00%
126EricTheActorCGP.VREG.VOOO.V0.79%
127WeedcoinISOL.CNBEW.VACB.TO0.76%
128TheLip2NZC.AXDV.VORG.V0.74%
129tigerslumpGGI.VCLM.VDYA.V0.52%
130Shawn3985GGI.VMRS.VMTS.V0.22%
131cherguiMEX.VAZR.VBAY.V-0.25%
132TheGiffMMS.VPRSM.LCXV.V-0.78%
133ng13THC.CNFAT.CNRLV.V-0.79%
134TossofDEF.VNVO.VOSTK-0.89%
135miningstocksguideOCO.VPSE.CNQNC.V-1.16%
136JTSNS.VMOS.VIPT.V-1.23%
137Apples-of-GoldSVB.TOCZICFABRA.V-1.45%
138mgoldNRN.VSEK.VTOP.CN-1.52%
139rustypantsEBY.VMMS.VNOB.V-1.58%
140cole119NXE.TOCALI.CNPAT.V-1.88%
141docjim10GCM.TOOOOHVBTF-2.29%
142flNHK.TOFWZ.VINV.TO-2.43%
143DandanGGI.VDDB.CNEBY.V-2.59%
144Black stimSEI.VPOR.VFNC.V-2.75%
145sihvCXO.AXADV.AXNLI.AX-2.79%
146BrownianStocksATY.VAZX.VTML.TO-2.89%
147valcovest.comPMC.CNNCP.TOJAX.V-3.46%
148TomCamPYR.VRLV.VRGX.TO-3.60%
149brianGGI.VCLM.VZMA.V-3.65%
150welshdad1081UAV.CNRLV.VEPY.CN-3.72%
151rgrowdenCZN.TOIPT.VMOS.V-3.96%
152EvenPrimeVRR.VCGE.VBAY.V-3.97%
153aurumSME.VIPT.VPIO.AX-4.05%
154makemoney2018HIJU.CNQCC.CNGGI.V-4.22%
155kerfuffleELD.TOLIO.VCLH.V-4.22%
156owning_mahownyLTX.VDDB.CNBWC.CN-4.26%
157MarkedtofutureARV.AXIPT.VANX.TO-4.40%
158MuttSMN.VBMK.VBAR.TO-4.45%
159LeniFPX.VADZN.VANTL.V-4.50%
160WolffNRN.VFNC.VPTU.V-4.51%
161madmannPGD.TOSCY.TONXE.TO-4.51%
162BrandyAZX.VARV.AXPGM.L-4.53%
163MadeOfRubberHGU.TOIPT.VNXE.TO-4.88%
164SwedenICM.VANX.TOFNC.V-5.11%
165BB1974CUV.VGGI.VMAW.TO-5.19%
166OliverNOB.VEPWR.VVG.V-5.26%
167robmcleodITR.VWPQ.VOLA.V-5.38%
168ZadmanASE.CNRKS.CNCYP.V-5.48%
169quantumPONY.TOOGI.VVTT.V-5.55%
170HHorsemanDSV.VSVB.TOAZM.V-5.77%
171RobertAU.VVLE.TOMMV.V-5.78%
172monoaranyaCLA.AXARV.AXIPT.V-5.82%
173RODLGD.TOREN.VGSV.TO-6.06%
174anomalloyAMK.VBTO.TOEBY.V-6.16%
175BrettCrossGGI.VMRS.VCE.V-6.17%
176ferd98bullSIC.VBUZ.P.VPOR.V-6.27%
177OnlyflawsABRA.VFWZ.VKC.V-6.39%
178LetgoQIWIKPAYTEUM-6.48%
179GeoDalePTX.CNHPQ.VORX.V-6.52%
180RulingminingGBTCSYA.AXCOB.AX-6.71%
181DKNVO.VBCU.VNIP.V-6.84%
182GrevSTA.VBMK.VGGI.V-6.91%
183tschupr123CRL.CNHPQ.VDXD.V-6.96%
184m00tpointMRS.VGGI.VMMS.V-7.20%
185venisonstewGGI.VMMJ.CNMTS.V-7.29%
186VladdyGGI.VMTS.VMMJ.CN-7.29%
187LucTenHaveAZM.VGUS.P.VRDU.V-7.33%
188Z-ManGGI.VMTS.VFF.TO-7.37%
189jachapSRL.VMAI.VVTT.V-7.52%
190hoggerPNO.VSSL.TONCP.TO-7.65%
191JameskwantesLLG.VGRA.VNAR.V-7.70%
192laurentfOS.VANX.TOMEX.V-7.79%
193keygenNOB.VTK.VGTG.V-7.85%
194SFtraderWUC.CNIPT.VORG.V-7.86%
195RiMRS.VBBI.VMYM.CN-7.86%
196JamjamIDK.CNFNC.VICM.V-8.02%
197500wedgeMMJ.CNDDB.CNGGI.V-8.25%
198fizzbangXMG.CNPIO.AXARV.AX-8.25%
199MarstockEDV.TOPAAS.TOSBB.TO-8.32%
200LemandHRE.VPQE.VIPT.AX-8.38%
201hmatSX.CNTK.VIPT.V-8.39%
202FinanzrIPT.VABRA.VBAR.TO-8.54%
203shunDM.VRKS.CNJET.V-8.55%
204AllanION.VAAX.VARV.AX-8.69%
205JaneoPLS.AXARL.AXTAW.AX-8.92%
206Jam26GGI.VMOS.VTO.CN-8.98%
207SwissyELO.VAOI.TOMIN.TO-9.05%
208MaxhuntlyDW.TOLOTO.CNVANC.V-9.10%
209slmjrUEX.TOEFR.TOMTA.V-9.10%
210philipjamesAIIM.VRJX.A.VNRG.V-9.28%
211PicklheadIKM.VSMN.VPTU.V-9.48%
212ekimPGD.TONXN.VSCY.TO-9.48%
213BullishguySCYB.VHS.CNNGZ.V-9.74%
214WackoMOS.VPNG.VMRS.V-9.84%
215BSRYR.VKCC.VGRO.V-9.96%
216BreakingBad01JAL.AXNZC.AXHPR.AX-9.97%
217PackerADZ.VMIRL.CNVTT.V-10.01%
218dynamic123CGE.VNMX.TOESM.TO-10.12%
219jmmRYR.VVTT.VUEC-10.17%
220jasonjN.CNRKS.CNAPP.CN-10.18%
221kassattackVLE.TOMRZ.VAU.V-10.39%
22299fxdACG.CNATT.CNUAV.CN-10.44%
223canmexMTS.VMMN.VCSR.V-10.58%
224GoldgeoGGI.VMTS.VCRL.CN-10.79%
225lnelsonABCN.VNC.CNWWR-10.84%
22621LIO.VGGI.VMMJ.CN-10.95%
227DrjwGGI.VFF.TODNI.CN-11.01%
228GrandNagusAMY.VMRS.VEBY.V-11.08%
229SebinhoGGS.VITR.VLSC.V-11.14%
230PatternsZEN.VMWM.CNRKS.CN-11.25%
231RobbyNOB.VNRG.VNGZ.V-11.29%
232Edp007NOB.VNRG.VMMJ.CN-11.39%
233CautiousNowVRR.VADZ.VNRN.V-12.00%
234mike86NXE.TOACB.TOTK.V-12.00%
235BrecciaARV.AXGQC.VFWZ.V-12.09%
236AvestanUECNXE.TOEQX.V-12.11%
237NelsonVTT.VHIVE.VNAL.TO-12.12%
238KevinSXAM.AXGGG.AXDYL.AX-12.30%
239TrebHIVE.VBAY.VVTT.V-12.37%
240Mgb9313API.CNMEX.VSSP.V-12.41%
241Blackened06AAZ.VVIDA.CNSTMP.V-12.44%
242TheBeachFNQ.CNRGX.TOMOS.V-12.59%
2431969EnigmaGGI.VMOS.VCUV.V-12.60%
244MikcamVTT.VMIN.TOGMV.V-12.68%
245peleewhynot6MTS.VLHS.CNRGT.CN-12.84%
246donmac2117LG.VGGI.VIP.CN-12.85%
247fijiwayaMMS.VNTM.CNMOS.V-12.88%
248itradeBaconFuturesMTS.VIP.CNNNN.V-12.95%
249llarryMMS.VPNN.VTV.TO-13.59%
250tomandjerryWHM.VSME.VISOL.CN-13.83%
251truetraderoFCC.VMUM.VCSR.V-13.94%
252handleshmandleAU.VAMZ.VAAL.V-14.03%
253PurpleKushHS.CNIPT.VPNN.V-14.09%
254RockstoneNTY.VBWC.CNEMO.V-14.23%
255movovrAMY.VBCU.VISOL.CN-14.37%
256smokescreen1MRS.VVTT.VGQC.V-14.89%
257redlakecapitalPNO.VJG.VGCN.V-15.19%
258teeveeNXE.TOCNL.TOIII.TO-15.33%
259MickeyMantleANX.TOSIR.VBML.V-15.39%
260LukejacksonPONY.TOPNO.VRUG.V-15.45%
261JSSRAXE.VRVV.VSDE.V-15.72%
262kayoLL.VPLAY.CNVRR.V-15.80%
263rane123AZR.VDHR.AXNNN.V-15.92%
264Rockj0ckLGO.TOCMMC.TOIII.TO-15.96%
265PhotoJMIN.TOERD.TOORG.V-15.97%
266terrysteenHPQ.VARV.AXMOS.V-16.13%
267highgradeWLF.VXOP.VMTU.V-16.15%
268dropshotBAR.TOERD.TOKBLT.V-16.23%
269VerificationCodeGGI.VIMR.VBML.V-16.43%
270MiningBookGuyMUN.VMEP.AXSWA.V-16.44%
271ExiaCALI.CNRKS.CNQCA.CN-16.46%
272valen1828ARE.AXCCV.AXAGO.AX-16.49%
273EusticeGR.VMUX.TOKG.V-16.53%
274zappadongGZZ.VAZR.VAVX.V-16.77%
275BullishEBY.VYTY.VSOLG.TO-16.85%
276TfredGGI.VMTS.VAIS.V-16.88%
277KevinDV.VAHR.VCGP.V-16.97%
278schischiVTT.VSBB.TOWUC.CN-16.98%
279prudent_investorADZ.VGQC.VME.TO-17.02%
280PepekCGP.VVTT.VSME.V-17.13%
281Sparky27GPH.VS.TOARV.AX-17.19%
282MesroNTM.CNSGX.VMRS.V-17.25%
283UpShittzCreekAEP.VVLE.TOLTE.V-17.30%
284regisSGZ.VALG.VSME.V-17.35%
285beeskneesCCB.VFDM.CNICM.V-17.49%
286RosscoeGGI.VCLM.VTAC.V-17.54%
287DavidtKTN.VBAR.TOMGM.V-17.59%
288JamietrifICM.VDDB.CNMRS.V-17.68%
289PimPTU.VFMC.VNZC.AX-17.70%
290ExcelsiorSCZ.VMXSGRCG.V-17.84%
291Canuck481DYA.VGGI.VLTV.V-17.85%
292Newager23ABRA.VSSP.VPRZ.V-17.87%
293ForestGumpMPX.CNPOR.VKER.TO-17.90%
294Ev1GGI.VMRS.VPLAY.CN-18.02%
295Catcher001GGI.VMOS.VNC.CN-18.04%
296Budd22BCU.VMOS.CNGGI.V-18.08%
297MathematicsVRR.VHIVE.VJET.V-18.14%
298kokomNRG.VNGZ.VONC.TO-18.26%
299drill trackerECS.TOREG.VERD.TO-18.33%
300ChipshotCT.VHS.CNLOTO.CN-18.53%
301Juan_ValdezADZ.VNGZ.VSME.V-18.60%
302RFitz333PWCRFCUV.VGXU.V-19.02%
303MaggeeMRS.VSX.CNNRG.V-19.03%
304AaronNXE.TOCRL.CNCBW.V-19.04%
305zlingtradeBLOK.VNXE.TOZZZOF-19.23%
306RikyuPNG.VICM.VEBY.V-19.25%
307ZoShaMOS.VVONE.VMRS.V-19.31%
308generanTNY.CNSEI.VANX.TO-19.35%
309TrotsS.TOAVE.VPUL.V-19.50%
310stocklorBEL.VPNN.VLOTO.CN-19.52%
311WintersleepIN.CNERD.TOIVN.TO-19.75%
3126furlongsIMEX.VLTE.VIPA.V-19.75%
313DrjUSS.VMOS.VSNS.V-19.79%
314SmackSX.CNIP.CNACG.CN-20.02%
315DueckWML.VRQB.CNBIGG.CN-20.03%
316d.d.lindsayWML.VSTA.VWMR.V-20.14%
317numbersguyWELL.VFUND.VOK.V-20.20%
318wasaga_beachMFX.VSGX.VSGN.V-20.21%
319MinakiMOS.VIP.CNHS.CN-20.24%
320FanagaloVLE.TOBTT.VGIS.V-20.24%
321MFungNXE.TOBGS.AXOS.V-20.27%
322Dutch1664ARL.AXECS.TOPLL.AX-20.37%
323blackmagic123GGI.VHIVE.VVRR.V-20.51%
324jazzamiOM.VTXR.VBFD.V-20.60%
325MBjonesGLH.CNMRS.VMMJ.CN-20.69%
326GreenBeansCNX.VFMC.VFGD.V-20.72%
327martinAU.VIRV.CNWUC.CN-20.72%
328pedrolucasNRG.VMRS.VMOS.V-20.73%
329DellsvigorBEL.VRAB.VPNO.V-20.98%
330WhistlerguyGGI.VMOS.VDM.V-20.98%
331wrkoutmn50MIRL.CNTK.VSSL.TO-21.05%
332smallcapsteveRTM.VSX.CNPOR.V-21.42%
333HiHoSilverSHNYJNUGDEG.AX-21.47%
334DannyOceanGTG.VLLP.CNBKR.V-21.57%
335IshkabibbleMOS.VGGI.VAIS.V-21.78%
336VerhoevenERD.TOVTT.VTK.V-21.87%
337SpaceexxplorationGGI.VIMR.VHS.CN-21.99%
338Hogger1974IP.CNMOS.VPLAY.CN-22.09%
339JPHCVV.VOK.VHS.CN-22.22%
340gnomes9AAZ.VDDB.CNFAT.CN-22.59%
341diegovbsDDB.CNACG.CNSX.CN-22.87%
3421111GIGA.VMAE.VSIC.V-22.88%
343gman66EW.VGLLABP.H-23.18%
344hunterERD.TOVIT.VGQC.V-23.18%
345RocketredPWCRFEPY.CNLOTO.CN-23.33%
346vynjan2006TK.VNXE.TOSIC.V-23.36%
347VividBMRS.VLG.VFDM.CN-23.41%
348Moose_pastureMIRL.CNSGX.VSKE.V-23.50%
349BoWingIDK.CNBLOK.VOPW.V-23.67%
350JKMD43NXE.TONXN.VMMS.V-23.67%
351IluvbloPAT.VAIS.VDM.V-23.73%
352flooglebombHS.CNTGIF.CNXMG.CN-23.82%
353AlGreeneACU.VAIS.VGGI.V-23.82%
354jascas007BEX.VSIC.VLTV.V-24.15%
355splatapusETG.TOTK.VSMF.TO-24.31%
356ShadowiNRG.VAZX.VBTT.V-24.34%
357kabeljauOS.VXMG.CNQPLAY.CN-24.39%
358jfostertmMEX.VNRG.VIMR.V-24.40%
359ivopashovCRE.VARL.AXAUZ.AX-24.49%
360DrKamakaziAREV.CNWELL.VMY.CN-24.91%
361Playa_2012IP.CNWHM.VNNN.V-25.32%
362MilksprimeNXE.TOETG.TOF.V-25.36%
363frogngostixMRS.VMOS.VHS.CN-25.56%
364stratanicMRO.VASE.CNRRI.V-25.56%
365JelliottTNY.CNPKK.CNMOS.V-25.64%
366NakdobAXR.TOHIVE.VRTI.V-25.93%
367GatormanHS.CNDDB.CNBLOK.V-26.00%
368moadibTHCX.VDM.VSRI.V-26.51%
369LargeKASH.VCBW.VCUO.V-26.52%
370roboLTV.VGRO.VEPY.CN-26.60%
371CaptainDuffMOZ.TORPM.VCWM.V-26.72%
372thewBEL.VMMS.VEAS.V-26.96%
373FunphishEPY.CNLOTO.CNTRAK.V-27.50%
374BachTK.VMGA.TOBVA.V-27.71%
375FairlyStockyTMID.VMOS.VPOR.V-27.88%
376SteveStCLM.VDM.VTK.V-27.93%
377AztecGGI.VHIVE.VWHM.V-28.46%
378MaddshastaCGP.VSRI.VLAM.TO-28.77%
379jorgenjonnsonCRL.CNGHG.CNGGI.V-28.86%
380gunnerMOS.VHIVE.VMRS.V-28.91%
381Mxpx80YD.VLDS.CNCUV.V-29.04%
382rocmanLL.VCYX.VNF.CN-29.49%
383PeteHZM.TOTUO.VHIVE.V-29.54%
384investor765MEK.VADK.VPOR.V-29.60%
385CriticalInvestorJET.VDM.VGIGA.V-29.65%
386Jonny_GaltMMS.VMRS.VPLAY.CN-29.91%
387JoshACG.CNAPP.CNSX.CN-30.06%
388Mr.T.OHSE.TOCHV.CNVLT.V-30.22%
389goodieMOS.VADK.VHS.CN-30.55%
390rookieBCU.VADK.VBSX.TO-30.85%
391TengrandXMG.CNNC.CNDM.V-31.27%
392DimentosAIM.TOJET.VHIVE.V-32.53%
393GoTimeMRS.VNU.VQCC.CN-32.54%
394EmpireAFE.VORG.VKASH.V-33.10%
395huesosVRR.VBCU.VECC.V-33.11%
396LomanMPX.CNGHG.CNBLGV.CN-33.53%
397Enviro111TNY.CNTK.VAUZ.AX-33.64%
398kendorWHM.VDEG.AXFYL.V-33.71%
399NatedoggGGI.VAIS.VFTEC.V-34.65%
400WilliamWouldBLOK.VN.CNHIVE.V-34.76%
401SwingtraderMattPLAY.CNBPWR.UNAKE.CN-34.82%
402GnomeCRL.CNMMS.VWHM.V-35.04%
403RutgerzDM.VID.VVTT.V-35.43%
404VancityMMS.VPNO.VHIVE.V-35.50%
405JGMSAU.VPTX.CNPLU.V-36.04%
406SlowtrainHS.CNACG.CNDDB.CN-36.05%
407Oceanview13RLV.VWHM.VLDS.CN-37.06%
408SpeculatorNXE.TOHIVE.VNRG.V-37.37%
409tokiVRR.VADZ.VNNA.V-37.91%
410InstadaltHS.CNNCI.VHIVE.V-39.07%
411RD85HS.CNATT.CNNSP.V-39.89%
412DnamMRS.VPLAY.CNFTEC.V-40.28%
413d2dgwNC.CNMOS.VFTEC.V-40.29%
414R44MOS.VPLAY.CNHS.CN-40.37%
415Guildwood1HS.CNCHV.CNAAZ.V-40.50%
416NicknStockLG.VHS.CNEBY.V-40.89%
417AcelovePNN.VBTCSAPTY-41.10%
418NoSoup4UJUJU.A.CNCUV.VPLAY.CN-41.43%
419kittykinsGGP.LLION.LPML.L-41.96%
420Bman97PLAY.CNLOTO.CNHS.CN-42.26%
421Not2SiriusNLC.VBKR.VXMG.CN-42.31%
422BringtherainID.VWLGCLTV.V-43.49%
423rjuniorDM.VRVV.VCNBX-45.29%
424CoppergorillaBCU.VICM.VHS.CN-46.51%
425NickBDM.VAPP.CNPLAY.CN-46.95%
426armchairanalyst99LTV.VID.VPLAY.CN-48.38%
427ChrisgHS.CNBLGV.CNPLAY.CN-48.73%
428JprinnyPLAY.CNGAR.VEAS.V-49.33%
429kjmHS.CNPOR.VKASH.V-51.25%
430BTOHIVE.VKASH.VPNO.V-54.46%
431LapiliaDM.VXBLK.CNCYX.V-59.71%